Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 28.09.2023 klo 17:30 - 19:24 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Julkaistu: 03.10.2023Pöytäkirja PDF-muodossa
64   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
65   Val av protokolljusterare
66 Riktlinjerna och målen i Esbos strategi 2024, budgetförslaget för 2024 och ekonomiplanen för 2025-2026, nämnden Svenska rum
67 Utlåtande om motion om att få lugna rastlokaler i skolor
68 Svar på fullmäktigefrågan om lokaleffektiviteten i nya daghem och skolor och dess inverkan på användningen av lokalerna
69   Begäranden om omprövning av behovsutredningen för två daghem i Olars (Olarin 2 päiväkotia)
70   Utredning om verksamheten i Monikko skolcentrum
71   Elevrepresentanter i de svenskspråkiga grundskolornas direktioner till utgången av mandatperioden 2021-2023
72   Ändring i direktionen för Vindängens skola
73   Ändring i direktionen för Finno skola
74   Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner
75   Aktuella ärenden

Osallistuja Tehtävä
Gästrin Eva-Lena ordförande
Akinyemi Aino vice ordförande
Norrgrann Tom medlem
Becker Emilia medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Hertell Sirpa medlem
Hellsten Kenneth medlem
Hämelin Fredrika medlem
Ramm-Schmidt Henrik medlem
Lundén Rasmus medlem
Strömberg Lilian ersättare
Helmes Marianne medlem
Nyman Henri medlem
Jaakkola Tomas representant för personalen
Ketonen Timo ekonomi- och förvaltningsdirektör
Högström Barbro direktör för svenska bildningstjänster
Stolt-Haglund Ida utvecklingschef
Hagman Katja ekonomisk sakkunnig
Helin Erkko lokalutvecklingschef
Hinkkanen Lena kommunikationsspecialist
Pullinen Paula förvaltningsplanerare, sekreterare