Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 28.09.2023/Pykälä 71


Ordningsnummer 2995/00.00.01/2023

 

 

 

Nämnden Svenska rum 28.09.2023 § 71

 

 

§ 71

Elevrepresentanter i de svenskspråkiga grundskolornas direktioner till utgången av mandatperioden 2021-2023

 

Beredning och upplysningar:

Nordberg Anna

 

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Telefon 09 816 21

 

Förslag Föredragande

 Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum antecknar för kännedom att elevkårerna har valt elevrepresentanter till grundskolornas direktioner till utgången av mandatperioden 2021-2023 i enlighet med bilagan.

 

Behandling 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt

 

Redogörelse 

I en grundskola med elever i årskurserna 7-9 deltar två elevrepresentanter i direktionens arbete, enligt beslut av nämnden Svenska rum 10.06.2021 § 56. Varje elevrepresentant har en personlig ersättare.

 

Elevrepresentanterna och deras ersättare väljs varje läsår av elevkåren. Direktionen beviljar elevrepresentanterna närvaro- och yttranderätt men de kan inte delta i beslutsfattandet. Representanterna har inte närvarorätt då sammanträdet behandlar disciplinära åtgärder mot elever eller sekretessbelagda ärenden.

 

Svenskspråkiga skolor i Esbo med årskurs 7-9 är Lagstads skola, Mattlidens skola och Storängens skola.

 

Direktionerna är valda för mandatperioden 2021-2023.

 

Beslutshistoria

 

 

Bilaga

1

Elevrepresentanter i de svenskspråkiga grundskolornas direktioner (publiceras inte)

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

För kännedom