Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 28.09.2023/Pykälä 69


Ordningsnummer 320/10.03.02/2023

 

 

 

Nämnden Svenska rum 28.09.2023 § 69

 

 

§ 69

Begäranden om omprövning av behovsutredningen för två daghem i Olars (Olarin 2 päiväkotia)

 

Beredning och upplysningar:

Rauman Maria

 

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Telefon 09 816 21

 

Förslag Föredragande

 Direktör för sektorn för fostran och lärande Rinta-Aho Harri

 

Nämnden Svenska rum lämnar utan prövning de begäranden som lämnats in om beslutet om godkännandet av behovsutredningen av projektet för två daghem i Olars 16.8.2023 § 57. Det är frågan om beredning, över vilket man enligt 136 § i kommunallagen inte kan begära omprövning.

 

Behandling 

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Timo Ketonen var föredragande, då direktör för sektorn för Fostran och lärande Harri Rinta-aho var förhindrad.

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt

 

Redogörelse 

Nämnden Svenska rum godkände på sitt sammanträde 16.8.2023 § 57 för sin del behovsutredningen för byggandet av två daghem i Olars. Av beslutet av nämnden Svenska rum lämnades sju stycken begäranden om omprövning. 

 

Enligt 136 § i kommunallagen får inte omprövning begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga av beslut som endast gäller beredning eller verkställighet. Omprövning kan endast begäras om den kommunala myndighetens slutliga beslut. I beredningsskedet finns det ännu inte ett behov att begära omprövning.

 

Godkännandet av behovsutredningen för byggandet av två daghem i Olars är en del av beredningsarbetet, eftersom behandlingen fortsätter när projektplanen behandlas i andra organ. Ärendet kommer alltså senare att föreläggas för slutligt beslut. På grund av detta bör man lämna utan prövning de begäranden som lämnats in om nämnden Svenska rums godkännande beslut om behovsutredningen för byggandet av två daghem i Olars.

 

Det slutliga beslutet om projektplanen för två daghem i Olars (Olarin 2 päiväkotia) fattas av fullmäktige. Fullmäktige ska behandla projektplanen på sitt sammanträde 23.10.2023. Om fullmäktiges beslut är det möjligt att lämna ett kommunalbesvär till förvaltningsdomstolen.

 

Beslutshistoria

 

 

Bilaga

 

 

 

Tilläggsmaterial

-

Begäran om omprövning 1 (publiceras inte, innehåller personuppgifter)

-

Begäran om omprövning 2 (publiceras inte, innehåller personuppgifter)

-

Begäran om omprövning 3 (publiceras inte, innehåller personuppgifter)

-

Begäran om omprövning 4 (publiceras inte, innehåller personuppgifter)

-

Begäran om omprövning 5 (publiceras inte, innehåller personuppgifter)

-

Begäran om omprövning 6 (publiceras inte, innehåller personuppgifter)

-

Begäran om omprövning 7 (publiceras inte, innehåller personuppgifter)

 

För kännedom

Den som lämnat begäran om omprövning