Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 28.09.2023/Pykälä 64


§ 64

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet

 

Beslut Ordföranden konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

 

Redogörelse Nämnden Svenska rum hade sammankallats genom en möteskallelse 21.9.2023. Kallelsen var undertecknad av nämndens ordförande och hade sänts till nämndens ledamöter och andra som har rätt att närvara. Föredragningslistan hade även sänts till ersättarna för kännedom.

 

(Enligt Esbo stads förvaltningsstadga del II, § 3 och § 10)