Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 28.09.2023/Pykälä 73


Ordningsnummer 4/00.00.01/2022

 

 

 

Nämnden Svenska rum 28.09.2023 § 73

 

 

§ 73

Ändring i direktionen för Finno skola

 

Beredning och upplysningar:

Nordberg Anna

 

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Telefon 09 816 21

 

Förslag Föredragande

 Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum väljer Mirjam Nybacka till personalens representant i Finno skolas direktion för den återstående mandatperioden.

 

Behandling 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

Redogörelse 

Camilla Charpentier, som varit personalens representant i Finno skola, arbetar inte längre i skolan och är därmed inte valbar för uppdraget som personalens representant.

 

Under personalmötet 13.9.2023 i Finno skola har man valt att föreslå Mirjam Nybacka till ny personalrepresentant.

 

Nämnden Svenska rum väljer ledamöterna och ersättarna i skolornas direktioner. Ledamöterna i grundskolornas och gymnasiernas direktioner ska i sådan proportion som nämnden Svenska rum fastställer representera dem som anlitar servicen, elevernas föräldrar samt läroanstaltens personal (Esbo stads förvaltningsstadga del I Förtroendeorganen, kapitel 4 Nämnderna och sektionerna inom resultatområdet för livskraft och i sektorerna 6 §).

 

Direktionens ledamöter väljs för mandatperioden 2021-2023.

 

 

Beslutshistoria

 

 

Bilaga

 

 

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

För kännedom

Den valda

 

Direktionen för Finno skola