Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 31.03.2021/Pykälä 71

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5761/12.01.03/2020

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 31.03.2021 § 71

 

 

§ 71

Erityisen tuen lähikoulupilotti (pöydälle 10.3.2021)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Alaviiri Kaisa

Loisa-Turunen Miia
Kotiniemi Kari

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuslinjan päällikkö Salonen Ilpo

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi väliarvioinnin erityisen tuen lähikoulupilotista.

 

 

Käsittely 

Asia käsiteltiin §:n 64 jälkeen.

 

Puheenjohtaja Wallsin, Kajavan, Pinja Niemisen ja Wannen kannattamana teki seuraavan lisäysesityksen:

 

"Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 9.12.2020, että erityisen tuen lähikoulupilotti tuodaan lautakunnalle asiapykälänä ja että asian valmistelussa kuullaan laajalti koulujen rehtoreita, opettajia, vanhempia ja oppilaita. Nyt esitetyn väliarviointiraportin pohjalta ei ole mahdollista tehdä päätöstä lähikoulupilotin jatkosta tai laajentamisesta. Esillä olevasta raportista jää uupumaan mm. seuraavat asiat:

-          riittävän laaja kuuleminen, otanta ja tulosten analysointi

-          johtopäätökset ja toimenpide-esitykset jatkon osalta

-          resurssointi pilottirahoituksen jälkeen.

 

Lautakunta toteaa, että tutkimus tulisi ulottaa koskemaan myös niitä pienryhmäopetusta tarjoavia kouluja, jotka eivät ole pilotissa mukana. Lisäksi lautakunta toteaa, että koronatilanteesta aiheutunut oppimisvaje ja tuen tarve ovat lisääntyneet merkittävästi, eivätkä näin ollen puolla pienryhmäopetuksesta vähentämistä saatikka luopumista. Lisäksi mahdollisen sote-uudistuksen myötä oppilashuollon siirtyminen maakuntaan tulee aiheuttamaan lisähaasteita lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan lisäysesitys yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi väliarvioinnin erityisen tuen lähikoulupilotista. Lisäksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta totesi, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 9.12.2020, että erityisen tuen lähikoulupilotti tuodaan lautakunnalle asiapykälänä ja että asian valmistelussa kuullaan laajalti koulujen rehtoreita, opettajia, vanhempia ja oppilaita. Nyt esitetyn väliarviointiraportin pohjalta ei ole mahdollista tehdä päätöstä lähikoulupilotin jatkosta tai laajentamisesta. Esillä olevasta raportista jää uupumaan mm. seuraavat asiat:
- riittävän laaja kuuleminen, otanta ja tulosten analysointi
- johtopäätökset ja toimenpide-esitykset jatkon osalta
- resurssointi pilottirahoituksen jälkeen.

Lautakunta totesi, että tutkimus tulisi ulottaa koskemaan myös niitä pienryhmäopetusta tarjoavia kouluja, jotka eivät ole pilotissa mukana. Lisäksi lautakunta totesi, että koronatilanteesta aiheutunut oppimisvaje ja tuen tarve ovat lisääntyneet merkittävästi, eivätkä näin ollen puolla pienryhmäopetuksesta vähentämistä saatikka luopumista. Lisäksi mahdollisen sote-uudistuksen myötä oppilashuollon siirtyminen maakuntaan tulee aiheuttamaan lisähaasteita lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

 

 

Selostus 

Espoossa toteutetaan erityisen tuen lähikoulupilotti lukuvuosina 2019-2020 ja 2020-2021. Tavoitteena on vahvistaa erityisen tuen oppilaan mahdollisuutta opiskella ja saada tarvitsemansa tuki lähikoulussa.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 11.12.2019 § 204 pyytänyt, että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden saamaa tuen toteutumista arvioidaan pilotin aikana ja lautakunnalle annetaan selvitys tähän arviointiin perustuvista tuloksista.

 

Päätöshistoria

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.03.2021 § 56

 

 

 

Päätösehdotus Perusopetuslinjan päällikkö Salonen Ilpo

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi väliarvioinnin erityisen tuen lähikoulupilotista.

 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Wallsin kannattamana ehdotti asian jättämistä pöydälle.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta jätti asian pöydälle.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa