Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 31.03.2021/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

2391/12.01.00/2021

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 31.03.2021 § 70

 

 

§ 70

Lisäopetusryhmien perustaminen lukuvuodeksi 2021-2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nurmi Juha

 

Plosila Riina

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuslinjan päällikkö Salonen Ilpo

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

1.    Päättää, että lukuvuonna 2021-2022 yleisopetuksen lisäopetusta voidaan järjestää Kaitaan, Viherlaakson, Kauklahden ja Kalajärven kouluissa.  Mikäli hakijoita on vähintään 16, perustetaan yksi ryhmä, mikäli vähintään 30, perustetaan kaksi ryhmää ja mikäli vähintään 60, perustetaan kolme ryhmää ja mikäli vähintään 90, perustetaan neljä ryhmää ja mikäli vähintään 120 perustetaan viides ryhmä. Ryhmät perustetaan kouluihin seuraavassa järjestyksessä: 1. Kaitaa 2. Viherlaakso 3. Kauklahti 4. Kalajärvi (väistössä Järvenperässä) 5. Kaitaan koulun toinen ryhmä . Mikäli hakijoita on yli 150 voidaan perustaa lisäryhmiä. Suomenkielisen opetuksen kehittämispäällikkö päättää perustettavat ryhmät elokuussa hakutilanteen selvittyä.

2.    Päättää, että lukuvuonna 2021-2022 vammaisopetuksen piiriin kuuluvaa erityisopetuksen lisäopetusta voidaan järjestää Mankkaan koulussa. Ne vaikeimmin vammaiset erityisen tuen oppilaat, joille pedagogisen selvityksen yhteydessä toimitetaan selvitys oppilaan tarvitsemasta hoidollisesta tuen tarpeesta, voivat saada lisäopetusta oppilaan nykyisessä perusopetuksen koulussaan. Näissä tapauksissa oppilaan lisäopetuksen opetuspaikka ratkaistaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Suomenkielisen opetuksen kehittämispäällikkö päättää vammaisopetukseen kuuluvan erityisopetuksen lisäopetusryhmän perustamisesta elokuussa hakutilanteen selvittyä.

3.    Päättää, että keväällä määriteltävästä lisäopetuksen tuntiresurssista vähennetään Omnian ammattiopistossa tapahtuvan opetuksen osuus. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy varat Omnian toisen asteen tutustumisjaksoista aiheutuviin kustannuksiin, enintään 50 000 euroa lukuvuonna 2021-2022 sekä edellyttää, että yhteistyöoppilaitoksessa toteutettavilla erillisillä jaksoilla ryhmäkoko on vähintään 14 oppilasta Espoosta tai Kauniaisista.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Lisäopetuksen tavoitteena on tukea nuoren kasvua, selkeyttää hänen jatko-opintosuunnitelmiaan sekä parantaa hänen jatkokoulutukseen pääsyn edellytyksiä. Lisäopetus on tarkoitettu ensisijaisesti tänä tai edellisenä vuonna perusopetuksen suorittaneille espoolaisille nuorille, jotka jäävät yhteishaussa ilman toisen asteen koulutuspaikkaa.

 

Espoon kaupunki järjestää ryhmämuotoista lisäopetusta. Lisäopetuksen erityisenä tehtävänä on tarjota opiskelijoille mahdollisuus parantaa edellytyksiään jatko-opintoihin ja tukea sekä selkiyttää opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmia.

 

Lisäopetus palvelee erityisesti niitä perusopetuksen päättäneitä nuoria, joilla on tarvetta vahvistaa opinnoissa tarvittavia tietoja, taitoja ja opiskelumotivaatiota tai jotka tarvitsevat lisäaikaa tulevaisuuden suunnitteluun. Lisäopetuksessa voi korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja, suorittaa muita opinto-ohjelmaan kuuluvia opintoja, sekä tutustua työelämään ja toisen asteen opintoihin joko Omnian ammattiopistossa tai lukiossa.

 

Perusasteen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa on useita koulutusvaihtoehtoja. Lisäopetuksen lisäksi Omnia järjestää ammatilliseen koulutukseen suuntautuvaa valmistavaa koulutusta ja Leppävaaran lukiossa järjestetään maahanmuuttajille ja vieraskielisille suunnattua lukioon valmistavaa koulutusta.

 

Keväällä 2021 Espoon kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa ja Kauniaisissa päättää peruskoulun yhdeksännen luokan arviolta 3053 oppilasta (Espoo 2943 ja Kauniainen 110). Peruskoulun päättävä ikäluokka nousee 120 oppilaalla vuodesta 2020.

 

Lisäopetuksen paikkatarvetta on tänä vuonna erityisen vaikea ennustaa. Lukiopaikkoja varataan nyt suuremmalle osalle ikäluokasta, minkä pitäisi vähentää paikkatarvetta. Toisaalta oppivelvollisuusuudistus saattaa tuoda lisäopetukseen sellaisia opiskelijoita, jotka eivät aiemmin hakeutuneet jatko-opintoihin. Kolmantena epävarmuustekijänä on hakujärjestelmän muutokset, joiden vaikutusta on vaikea ennakoida. Em. syistä on hyvä varautua erilaisiin mahdollisiin oppilasmääriin lukuvuoden 2021-22 lisäopetuksessa.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa