Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 11.11.2020/Pykälä 103

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5562/10.03.01/2020

 

 

 

Tekninen lautakunta 11.11.2020 § 103

 

 

§ 103

Kalajärvenkallion ja Järvenkallionkujan katusuunnitelmien hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Salonen Peik

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta

1) hyväksyy seuraavat katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset:


Asemakaava-alue/
Suunnitelman nimi   Piirustus nro

Kalajärvenkallio, Kalajärvi 1b/
Kalajärvenkallio   7543 / 002

Kalajärvenkallio /
Järvenkallionkuja   7543 / 003


2) antaa vastaukset suunnitelmiin tehtyihin muistutuksiin liitteen mukaisesti.


Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 8 4§, 85 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 §
Espoon kaupungin hallintosääntö I. osa 4. luku 22 §

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Nähtävillä (3-17.8.2020) olleen ja hyväksyttäväksi esitettävä Kalajärvenkallio (Kalajärviberget) ja Kalajärvi 1b (Kalajärvi 1b)- kaava-alueiden katusuunnitelmaehdotukset koskevat Kalajärvenkallion (Kalajärviberget) ja Järvenkallionkujan (Sjöbergsgränden) rakentamista.

 

 

 Katusuunnitelmaehdotuksista jätettiin 9 muistutusta.

 

 

1. Suunnitelman sisältö

 

Kalajärvenkallio ja Järvenkallionkuja ovat uusia Kalajärvenkallion asema-

kaavaa palvelevia tonttikatuja. Kalajärvenkallio liittyy Kalajärvenranta nimiseen nykyiseen tonttikatuun. Kalajärvenkallio on 1-ajoratainen ja ajoradan leveys on 5,00 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on kahteen suuntaan sivukalteva. Katualueen eteläreunaan sijoittuvan jalankulkutien leveys on 2,50 metriä. Kadun länsipäähän tehdään levennetty kääntöpaikka

 

Järvenkallionkuja on uusi tonttikatu ja liittyy Kalajärvenkallio nimiseen uuteen tonttikatuun. Järvenkallionkuja on 1-ajoratainen ja ajoradan leveys on 5,00 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on kahteen suuntaan sivukalteva. Kadun pohjoispäähän tehdään levennetty kääntöpaikka.

 

Uusien tonttikatujen rakentamisen yhteydessä HSY toteuttaa alueelle tarvittavan vesihuoltoverkoston. Lisäksi alueelle toteutetaan Kalajärven vedenlaadun turvaamiseen tarvittavat hulevesien viivytysrakenteet. Kalajärvenkallion alustava rakennuskustannus on 673 000 €, hulevesirakenteiden rakennuskustannusarvio on 115 000 € ja vesihuollon rakennuskustannukset 500 000 €. Järvenkallionkujan alustava kustannusarvio on 160 000 € ja tarvittavan vesihuollon kustannusarvio on 73 000 €. Uusien katujen tuoma vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on noin 8 700 €.

 

Katusuunnitelmien suunnitelmaselostukset ja pienennökset ovat liitteinä.

 

 

2. Suunnittelun kulku

 

Katusuunnitelmat on laadittu vuoden 2020 aikana. Suunnitelmaluonnokset olivat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 11 - 24.5.2020 ja kommentointi tapahtui sähköpostitse, kommentointiaika oli 18.5 - 1.6.2020. Katusuunnitelmaluonnoksista saatiin 14 palautetta.

 

3. Nähtävillä olo

 

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan nähtävillä 3. - 17.8.2020 kaupungin internet-sivuilla ja nähtävillä olosta ilmoitettiin erikseen asianosaisia kirjeitse.

 

 

4. Muistutukset

 

Katusuunnitelmaehdotuksista jätettiin 9 muistutusta.

 

 

5. Rakentaminen

 

Katujen rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021-22 aikana.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa