Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 11.11.2020/Pykälä 102

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5562/10.03.01/2020

 

 

 

Tekninen lautakunta 11.11.2020 § 102

 

 

§ 102

Kalajärven puistotien katusuunnitelman hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Salonen Peik

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta

1) hyväksyy seuraavan katusuunnitelman:


Asemakaava-alue/
Suunnitelman nimi  Piirustus nro

Kalajärvi 1a / 
Kalajärven puistotie  7723 / 001B


2) antaa vastaukset suunnitelmiin tehtyihin muistutuksiin liitteen mukaisesti.


Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 §, 85 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 §
Espoon kaupungin hallintosääntö I. osa 4. luku 22 §

 

 

Käsittely 

Esittelijä lisäsi kokouksessa kokousaineistoon "Kalajärven koulun asemapiirustuksen".

 

Keskustelun kuluessa Camilla Lindy ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti:

 

"Kalajärven puistotien katusuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteluun, kunnes Kalajärventien ja Vihdintien liittymän turvallisuusnäkökohdat on huomioitu Elyn kanssa tai siihen asti, että Kalajärvi 2:n yhteydessä rakennetaan risteykseen alikulkutunneli. Asukkaita tulee myös kuulla uudelleen, sillä he eivät ole pystyneet ottamaan kantaa nyt hyväksyttävänä olevaan katusuunnitelmaan, koska uuden koulun suunnitelmat eivät ole olleet valmiina asukaskuulemisen aikaan."

 

Keskustelun jatkuessa Aulikki Pentikäinen ehdotti Ulla Palomäen kannattamana, että lautakunta jättäisi asian pöydälle.

Puheenjohtaja totesi, että lautakunnan tulee äänestää pöydällepanosta. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät "jaa" ja pöydällepanoa kannattavat äänestävät "ei". Puheenjohtajan ehdotus äänestysmenettelyksi hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista kannattivat Simo Grönroos, Jyrki Seppänen, Heikki Seppä, Topi Haarlaa ja Patrik Björkenheim. Pöydällepanoa puolestaan kannattivat Aulikki Pentikäinen, Jaana Kauppila, Ulla Palomäki, Fred Granberg, Pirkko Kuusela, Camilla Lindy, Lari Karreinen ja Marjaana Siivola. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä pöydällepano tuli hyväksytyksi äänin 8-5.

 

 

Päätös

Tekninen lautakunta jätti asian pöydälle.

 

 

Selostus Nähtävillä (3-17.8.2020) olleen ja hyväksyttäväksi esitettävä Kalajärvi 1a (Kalajärvi 1a) - kaava-alueen katusuunnitelmaehdotus koskee Kalajärven puistotien (Kalajärviallen) rakentamista.

 

 Katusuunnitelmaehdotuksesta jätettiin seitsemän muistutusta.

 

 

 

  1. Suunnitelman sisältö

 

Hiirisuontie on Kalajärven koululle saakka nykyinen katu, joka saneerataan ja jonka nimi muuttuu Kalajärven puistotieksi, katua jatketaan Kalajärventielle asti. Kalajärven puistotie on 1-ajoratainen. Ajoradan leveys on 6,00 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on kahteen suuntaan sivukalteva. Yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien päällysteen leveys on 3,50 metriä. Kadun itäpuoliseen päähän tehdään 2.25 metriä leveä jalankulkutie, joka muuttuu jalankulku- ja pyörätieksi Hiirisuontien ja Pohjoisentien välisellä alueella, lisäksi tällä välillä kadun eteläpuolelle tehdään lyhyt jalankulkutie, jonka leveys on 2.25 metriä. Kadun varrella on Kalajärven koulun kohdalla 11 pysäköintipaikkaa ja kolme yhdistettyä suojatietä, jotka tehdään korotettuna. Katusuunnitelman alueella, Hiirisuontien ja Pohjoisentien välisellä alueella, on linja-autojen kääntöpaikka ja yksi linja-autopysäkki.

 

Kalajärven puistotien kadunrakennustöiden alustava rakennuskustannus on 1 130 000 € ja vesihuollon rakennuskustannukset 570 000 €. Kadun vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on noin 7 800 €.

 

Katusuunnitelman suunnitelmaselostus ja pienennös ovat liitteinä.

 

 

  2. Suunnittelun kulku

 

Katusuunnitelma on laadittu vuoden 2020 aikana. Suunnitelmaluonnos olivat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla toukokuussa 11-24.5.2020 ja kommentointi tapahtui sähköpostitse, kommentointiaika oli 18.5-1.6.2020. Katusuunnitelmaluonnoksesta saatiin 14 palautetta.

 

 

  3. Nähtävillä olo

 

Katusuunnitelmaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan nähtävillä 3-17.8.2020 kaupungin internetsivuilla ja nähtävillä olosta ilmoitettiin erikseen asianosaisia kirjeitse.

 

Nähtävillä olon jälkeen katusuunnitelmaa on päivitetty koulun kohdalla pintamateriaalien, suojateiden paikkojen ja hulevesiviemärin osalta sekä on poistettu pyörätien jatkeet, jotta suunnitelma on nykyisen tieliikennelain mukainen.

 

  4. Muistutukset

 

  Katusuunnitelmaehdotuksesta jätettiin seitsemän muistutusta.

 

  5.  Rakentaminen

 

Kadun rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana.

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa