Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 01.11.2023/Pykälä 163


Asianumero 3434/12.01.02/2023

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 01.11.2023 § 163

 

 

§ 163

Lukuvuoden 2024-2025 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Gould Merivuokko

Lakovaara Leena
Alaviiri Kaisa
Solala Sariminna
Kotiniemi Kari

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
Päättää, että seuraavat 7. luokkien A-kielten ryhmät aloittavat syksyllä 2024*:

Espooonlahden oppilasalue
- Espoonlahden koulu: englanti, ruotsi, saksa, espanja
- Kaitaan koulu: englanti, saksa
- Mainingin koulu: englanti, ruotsi, ranska
- Martinkallion koulu: englanti, ranska, espanja, ruotsi
- Nöykkiön koulu: englanti, ranska, saksa
- Saunalahden koulu: englanti, espanja, saksa

Itäisen Leppävaaran oppilasalue
- Leppävaaran koulu: englanti, saksa
- Lintumetsän koulu: englanti, ranska, saksa
- Perkkaan koulu: englanti, saksa
- Ruusutorpan koulu: englanti, saksa

Keski- ja Pohjois-Espoon oppilasalue
- Juvanpuiston koulu: englanti, ranska
- Järvenperän koulu: englanti, ruotsi, kiina, saksa
- Kalajärven koulu: englanti, ruotsi
- Karhusuon koulu:?englanti, saksa
- Kauklahden koulu: englanti, ruotsi, saksa
- Kirkkojärven koulu: englanti, ruotsi, saksa
- Saarnilaakson koulu: englanti, saksa, ranska
- Vanttilan koulu: englanti, ranska

Läntisen Leppävaaran oppilasalue
- Karakallion koulu: englanti, saksa, espanja, ruotsi
- Kilonpuiston koulu: englanti, ruotsi, saksa
- Viherlaakson koulu: englanti, ruotsi, ranska, saksa


Matinkylä-Olarin oppilasalue
- Espoo International School: englanti, espanja, ranska
- Kuitinmäen koulu: englanti, ruotsi, saksa, ranska
- Olarin koulu: englanti, ranska
- Tiistilän koulu: englanti, espanja, saksa

Tapiolan oppilasalue
- Haukilahden koulu: englanti, ruotsi, saksa, ranska
- Mankkaan koulu: englanti, saksa
- Pohjois-Tapiolan koulu: englanti, ruotsi, saksa
- Tapiolan koulu: englanti, ranska, saksa

*Jos ryhmän koko on alle 10 oppilasta, voidaan opetus toteuttaa yhteistyössä toisen koulun kanssa mahdollisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

2
Päättää painotettuun opetukseen valittavien enimmäisoppilasmääristä 1. luokalla seuraavaa:

Englanninkieliseen opetukseen 1. luokalle voidaan valita Espoo International Schooliin enintään 50 ja Kivimiehen kouluun enintään 25 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

Kaksikieliseen opetukseen 1. luokalle voidaan ottaa Jalavapuiston kouluun enintään 25, Kilonpuiston kouluun enintään 25, Niittykummun kouluun enintään 25 ja Kuitinmäen kouluun enintään 25 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

Ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen 1. luokalle voidaan valita Päivänkehrän kouluun enintään 25, Soukan kouluun enintään 25 ja Westendinpuiston kouluun enintään 25 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

Montessoriopetukseen 1. luokalle voidaan Niittykummun kouluun valita enintään 8 valintakriteerit täyttävää hakijaa ja Ruusutorpan kouluun enintään 8 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Montessoriluokat ovat yhdysluokkia, joissa opiskelee eri luokka-asteiden oppilaita.

3
Päättää painotettuun opetukseen valittavien enimmäisoppilasmääristä 3. luokalla seuraavaa:

Musiikkipainotteiseen opetukseen 3. luokalle voidaan Lintuvaaran kouluun valita enintään 26, Jousenkaaren kouluun enintään 26, Päivänkehrän kouluun enintään 25, Mainingin kouluun enintään 25 ja Rastaalan kouluun enintään 26 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

Matemaattis-luonnontieteelliseen painotukseen 3. luokalle Meritorin kouluun voidaan valita enintään 28 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

4
Päättää painotettuun opetukseen valittavien vähimmäis- ja enimmäisoppilasmääristä 7. luokalla seuraavaa:

Kaksikieliseen opetukseen 7. luokalle Haukilahden kouluun voidaan valita enintään 24 ja Nöykkiön kouluun enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Kilonpuiston ja Kuitinmäen yhtenäiskoulujen kaksikielisessä opetuksessa 6. luokalla opiskelevat oppilaat voivat jatkaa kaksikielisessä opetuksessa 7. luokalla. Jos opetusryhmissä vapautuu oppilaspaikkoja, voidaan ryhmiä täydentää niin, että kussakin ryhmässä on enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

Espoo International Schoolin 6. luokalla englanninkielisessä opetuksessa opiskelevat oppilaat voivat jatkaa koulussa 7. luokalla. Nämä oppilaat mukaan luettuna 7. luokalle voidaan valita yhteensä enintään 100 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

Ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen 7. luokalle voidaan valita Espoonlahden kouluun enintään 24 ja Haukilahden kouluun enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

Musiikkipainotukseen 7. luokalle voidaan Tapiolan kouluun valita enintään 46 ja Karakallion kouluun enintään 44 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Mainingin koulun musiikkipainotteisen opetuksen ryhmää voidaan täydentää niin, että ryhmässä on 7. luokalla enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

Tanssipainotukseen 7. luokalle Mainingin kouluun voidaan valita enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

Matemaattis-luonnontieteelliseen painotukseen voidaan Espoonlahden kouluun valita enintään 24, Järvenperän kouluun enintään 24, Mankkaan kouluun enintään 20, Nöykkiön kouluun enintään 24 ja Olarin kouluun enintään 44 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

Informaatioteknologiseen painotukseen voidaan Saarnilaakson kouluun valita enintään 20 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

Ilmaisutaitopainotukseen 7. luokalle voidaan valita Pohjois-Tapiolan kouluun enintään 24 ja Kilonpuiston kouluun enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

Kuvataidepainotukseen 7. luokalle voidaan Kaitaan kouluun valita enintään 32 ja Viherlaakson kouluun enintään 44 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

Liikuntapainotukseen 7. luokalle voidaan Kauklahden kouluun valita enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

7. luokan urheiluluokalle voidaan Leppävaaran kouluun valita enintään 48 ja Tiistilän kouluun enintään 24 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

5
Päättää, että edellä mainitut painotetun opetuksen ryhmät muodostetaan, jos jokaisessa aloittavassa ryhmässä on vähintään 18 espoolaista valintakriteerit täyttävää oppilasta. Mikäli oppilasmäärä on 14-17, tuodaan ryhmän perustaminen lautakunnalle erikseen päätettäväksi. Mikäli ryhmäkoko on jäämässä alle 14 oppilaaseen, ryhmää ei perusteta. Ryhmä voidaan kuitenkin perustaa tätä pienempänä yhdysluokkajärjestelyin, jos alkavan 1. luokan ja jatkavan 2. luokan oppilasmäärät ovat tähän tarkoituksenmukaisia. Mainingin koulun musiikki- ja tanssipainotuksessa ryhmät perustetaan, jos niihin on yhteensä vähintään 18 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Poikkeuksen muodostavat ryhmät, joihin tällä päätöksellä on määritelty alhaisempi oppilasmäärä.

6
Päättää, että Karakallion koulun joustavan perusopetuksen (JOPO) 8-9 -luokalle voidaan valita valintakriteerit täyttäviä hakijoita vapautuville oppilaspaikoille siten, että ryhmässä opiskelee enintään 10 valintakriteerit täyttävää oppilasta.

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Suomenkielinen opetuslautakunta on 25.9.2007 § 9 päättänyt, että lautakunnalle tuodaan vuosittain syksyllä päätettäväksi joitakin seuraavan vuoden perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevia päätöksiä, jotta nämä päätökset voidaan viestiä huoltajille ja oppilaille ennen ilmoittautumisen alkamista.

 

Vuosittaiset ratkaisut liittyen koulunkäyntiin toisella oppilasalueella tai toisessa kunnassa

Yläkouluun siirtyvät suomenkielisen opetuksen espoolaisoppilaat voivat edelleen hakeutua Kauniaisiin Kasavuoren kouluun toissijaisina hakijoina samaan tapaan kuin lukuvuoden 2023-2024 oppilaaksiotossa.

 

Vuosittain 7. luokalla kussakin koulussa aloitettavien A-kielten ryhmät

Suomenkielinen opetuslautakunta on 18.3.2015 § 30 päättänyt perusopetuksen kieliohjelmasta. Kieliohjelmaan on 24.10.2018 § 198, 7.10.2020 § 164 ja 21.4.2021 § 83 tehty joitain muutoksia. Kaikkia yläkoulujen A-kielten ryhmiä ei ole mielekästä joka lukuvuosi muodostaa, koska syöttävissä alakouluissa ei ole aina muodostunut kyseisen A-kielen ryhmiä ja ryhmäkoot voivat jäädä epätarkoituksenmukaisen pieniksi. Toisaalta on tärkeää, että oppilaat voivat jatkaa aloitettujen A-kielten opiskelua omassa lähikoulussaan. Oppilaiden ja huoltajien on kouluvalintojensa tueksi tärkeää tietää etukäteen, mitkä A-kielet kussakin yläkoulussa kunakin lukuvuonna aloittavilla 7. luokkien oppilailla toteutuvat. Tiedot toteutuvista A-kielten ryhmistä kerrotaan kaupungin nettisivuilla.

 

Muutokset edelliseen lukuvuoteen aloittavissa A-kielten ryhmissä: Karakallion koulussa aloittaa ruotsinryhmä, Martinkallion koulussa aloittaa ruotsinryhmä, Saunalahden koulussa aloittaa saksanryhmä ja Viherlaakson koulussa aloittaa saksanryhmä.

 

Mikäli koulussa toteutuvan a-kielen ryhmän koko on alle 10 oppilasta, voidaan opetus järjestää yhteistyössä toisen koulun kanssa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että oppilaat kulkevat oppitunneille toiseen kouluun.

 

Vuosittain eri painotuksiin otettavien oppilaiden vähimmäis- ja enimmäismäärät

Kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti), ruotsin kielikylpyopetukseen, englanninkieliseen opetukseen, montessoriopetukseen ja painotettuun opetukseen valittavien oppilaiden enimmäismäärät tulee päättää ja tiedottaa huoltajille etukäteen. Opetuslautakunnan päätöksen 29.3.2007 § 3 mukaisesti ryhmät muodostetaan, jos jokaiseen aloittavaan ryhmään on vähintään 18 valintakriteerit täyttävää hakijaa. Mikäli oppilasmäärä on 14-17, tuodaan ryhmän perustaminen lautakunnalle erikseen päätettäväksi. Mikäli ryhmäkoko on jäämässä alle 14 oppilaaseen, ryhmää ei perusteta. Ryhmä voidaan kuitenkin perustaa tätä pienempänä yhdysluokkajärjestelyin, jos alkavan 1. luokan ja jatkavan 2. luokan oppilasmäärät ovat tähän tarkoituksenmukaisia. Joidenkin ryhmien enimmäisoppilasmääriin voi vuosittain tulla pieniä muutoksia liittyen koulujen tila-, henkilöstö- ja muihin resursseihin. Näistä muutoksista sovitaan tapauskohtaisesti rehtoreiden kanssa.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi