Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 01.11.2023/Pykälä 162


1 Esiopetusyksiköt lukuvuonna 2024-2025
Lapsivaikutusten arviointi

Asianumero 3446/12.06.00/2023

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 01.11.2023 § 162

 

 

§ 162

Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2024-2025

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Aartonen-Amhil Tanja

Leppänen Marianne
Lippo Asko

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-Aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2024-2025 liitteen mukaisissa yksiköissä.

 

Käsittely 

Walls teki Klingin, Ahlefeltin, Kosken ja Hellströmin kannattamana seuraavan lisäysehdotuksen:

 

"Lautakunta pitää tärkeänä, että esiopetuksen tilaratkaisuissa kiinnitetään riittävästi huomiota myös tilojen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen toimintarajoitteisten lasten osalta niin kaupungin kuin yksityisten palveluntuottajien tiloissa."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko Wallsin lisäysehdotus hyväks. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2024-2025 liitteen mukaisissa yksiköissä.

Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että esiopetuksen tilaratkaisuissa kiinnitetään riittävästi huomiota myös tilojen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen toimintarajoitteisten lasten osalta niin kaupungin kuin yksityisten palveluntuottajien tiloissa.

 

 

Selostus Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4 luvun 13 §:n 4 kohdan mukaan kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy esiopetusta antavat päiväkodit ja koulut. Lautakunnalle esitetään päätettäväksi, että lukuvuonna 2024-2025 esiopetusta tarjotaan liitteen mukaisissa yksiköissä.

?  

Lainsäädäntö

 

Esiopetuksen järjestämisestä säädetään perusopetuslain 4 §:ssä. Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille lapsille, jotka 27 §:n mukaisesti aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin.

?

Perusopetuslain 6 §:n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää varhaiskasvatuspalveluita.

 

Esiopetuspaikkojen valmistelusta?

?  Esiopetuspaikkojen tarvetta on arvioitu suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen perusopetuksen tulosyksiköiden yhteistyönä siten, että esiopetuksen palveluverkkoa kehitetään palveluntarpeen mukaan ja esiopetuksen velvoittavuuden edellyttämällä tavalla.

?

Esiopetusryhmien suunnittelussa lähtökohtana on tilojen tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö, esiopetuksen ja varhaiskasvatuspalveluiden yhteensovittaminen sekä toimivan kokoisten lapsiryhmien muodostaminen. Lapsimäärä arvioidaan edellisen lukuvuoden syksyllä esiopetuspaikkojen suunnittelun yhteydessä.

?  

Muutokset lukuvuoteen 2023-2024 verrattuna?

 

Väestötietoihin perustuvan arvion mukaan esiopetusikäisten lasten kokonaismäärä pienenee hieman (noin 130 lasta). Lukuvuonna 2023-2024 esiopetusta järjestetään 131 päiväkodissa siten, että osa suomenkielisen varhaiskasvatuksen esiopetusryhmistä toimii 20 koulun tiloissa. Lisäksi 8 koululla esiopetusta järjestetään koulun toimintana.

?

Lukuvuonna 2024-2025 esiopetusta suunnitellaan järjestettävän 129 päiväkodin toimintana siten, että osa esiopetusryhmistä toimii päiväkodeissa, osa koulun tiloissa 22 koululla ja yhden päiväkodin esiopetus toimii sekä päiväkodilla että koulun tiloissa. Päiväkodeissa esiopetusta järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa, ostopalvelu- ja palvelusetelipäiväkodeissa sekä yksityisen hoidon tuen päiväkodeissa. Lisäksi 8 koululla esiopetusta järjestetään koulun toimintana. Tämän lisäksi esiopetusta voidaan järjestää tarvittaessa yksittäisten lasten tuen tarpeen arviointien perusteella Rinnekodin koulussa.

?  

Leppävaaran itäisellä palvelualueella

 

Uutena esiopetusyksikkönä aloittaa Perkkaan päiväkoti.

 

Leppävaaran läntisellä palvelualueella?

 

Esiopetus alkaa ostopalvelupäiväkoti Laaksolahden Montessori Leikkikoulussa sekä yksityisen hoidon tuen yksiköissä Kilon Ankkalampi - Ankdammen sekä Jupperin Ankkalampi - Duckies -yksiköissä.

?

Tapiolan palvelualueella

 

Esiopetus päättyy kunnallisessa Tapiolan päiväkodissa. Mankkaan päiväkodissa alkaa lisäksi luontoesiopetus. Niittykummun esiopetus toimii lukuvuonna 2024-2025 osoitteessa Niittyportti 3 D.

Uutena esiopetusyksikkönä aloittaa palveluseteliyksikkö Touhula Seaside International.

? 

Matinkylä-Olarin palvelualueella

 

 Esiopetus päättyy kunnallisessa Siriuksen kielikylpyesiopetuksessa. Esiopetus alkaa uudessa kunnallisessa Tiistilän päiväkodissa sekä yksityisen hoidon tuen Länsiväylän kielikylpy Olari 2 yksiköissä.

 Matinkylä-Olarin alueella toimivalla esiopetusta tarjoavalla Päiväkoti Aarteilla ja Esikoilla on esiopetuksen järjestämislupa valtiolta. Näin ollen lautakunnan päätös ei koske kyseistä toimipaikkaa.

 

Espoonlahden?palvelualueella

 

Kipparin päiväkodin esiopetus toimii edelleen lukuvuonna 2024-25 osoitteessa Merikansantie 4 C.

 

Espoon keskuksen pohjoisella alueella

 

Juvanpuiston lastentalon päiväkodin esiopetuksen nimi vaihtuu Juvanpuiston lastentalon päiväkodiksi sekä Juvanpuiston esiopetukseksi. Esiopetus päättyy Lahnuksen esiopetuksessa. Uutena esiopetusyksikkönä aloittaa ostopalveluyksikkö Pilke Pihlajarinne. Esiopetus päättyy Pilke Nallentupa ostopalvelupäiväkodissa.

 

Lapsivaikutusten arviointi

 

Päätösehdotuksesta on laadittu lapsivaikutusten arviointi. Arviointi on oheismateriaalina.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Esiopetusyksiköt lukuvuonna 2024-2025

 

Oheismateriaali

-

Lapsivaikutusten arviointi

 

Tiedoksi