Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 1972886/01.01.00/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 197

 

 

§ 197

Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset ja lakkautukset

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kunnas Jere

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus perustaa uudet virat ja hyväksyy uudet toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset ja lakkautukset liitteiden mukaisesti.

 

Käsittely 

 

 

ätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2022 talousarvioon sisältyvistä uusista viroista ja toimista sekä virkoja ja toimia koskevista muutoksista ja lakkautuksista kokouksessaan 20.12.2021. Talousarvioesityksissä huomioitiin Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitteet.  

 

Toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa on tarpeen tarkistaa viime vuoden lopulla tehtyjä palvelujen resursointisuunnitelmia sekä tehdä tarkistuksia henkilöstön tehtävärakenteeseen. Tähän liittyen tuodaan nyt päätettäväksi yhteensä 114 uuden viran ja toimen perustaminen, 70 virkaa ja toimea koskevaa muutosta sekä 11 avoimen viran ja toimen lakkauttaminen toimialoittain seuraavasti.

 

Suuri osa uusista viroista ja toimista (91 kpl) esitetään toimintoihin, jotka siirtyvät vuoden 2023 alusta alkaen Espoon kaupungilta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

 

Kasvun ja oppimisen toimiala

 

Kasvun ja oppimisen toimialan Svenska Bildningstjänsteriin esitetään kymmentä uutta varhaiskasvatuksen opettajan ja sosionomin toimea liittyen varhaiskasvatuksen henkilöstörakennemuutokseen. Vastaavat toimet on perustettu suomenkieliseen varhaiskasvatukseen jo aiemmin.

 

Kasvun ja oppimisen toimialalla esitetään myös 35 virkaa ja toimea koskevaa muutosta, joista 32 suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tehtävärakennetta muutettaessa. Kolme yksittäistä muutosta esitetään toimialan esikunnassa.

 

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala

 

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalle esitetään 43 uuden viran ja toimen perustamista ensi syksystä alkaen. Uusista viroista ja toimista 14 sijoittuu perhe- ja sosiaalipalveluihin, 14 vanhusten palveluihin, 12 terveyspalveluihin ja kolme toimialan esikuntaan.

 

Lisäksi terveyden ja hyvinvoinnin toimialalla esitetään 18 virkaa ja toimea koskevaa muutosta. Toimialan esikunnassa esitetään yhtä muutosta, perhe- ja sosiaalipalveluissa kuutta muutosta, vanhusten palveluissa viittä muutosta ja terveyspalveluissa kuutta muutosta.

 

 

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Kaupunkiympäristön toimialalle esitetään yhteensä 13 uutta virkaa ja toimea. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen rakennusvalvontaan esitetään kahta uutta virkaa lupakäsittelyn nopeuttamiseen. Lisäksi esitetään yhdeksän toimea tuntipalkkaisista kuukausipalkkaisiksi siirtyneille työntekijöille. Tonttipalveluihin ja ympäristöterveyteen esitetään yhtä uutta virkaa/toimea kumpaankin.

 

Lisäksi kaupunkiympäristön toimialalla esitetään yhdeksän virkaa ja toimea koskevaa muutosta. Kuusi muutosta tehdään Tilapalvelut-liikelaitoksessa liittyen pääsääntöisesti esihenkilötyön vahvistamiseen. Kaksi muutosta tehdään kaupunkitekniikan keskuksessa ja yksi kaupunkisuunnittelukeskuksessa.

 

Lisäksi Tilapalvelut-liikelaitoksessa lakkautetaan 11 avoimeksi jäänyttä virkaa ja toimea.

 

Konsernihallinto ja elinvoiman tulosalue

 

Konsernihallinnossa esitetään viittä tehtävänimikemuutosta, joista kolme rahoitus- ja talousyksikössä, yksi tietohallinnossa ja yksi sisäisessä tarkastuksessa.

 

Elinvoiman tulosalueella esitetään kolme nimikemuutosta, joista yksi tehdään liikunnan ja urheilun tulosyksikössä ja kaksi kulttuurin tulosyksikössä.

 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle esitetään yhteensä 48 uutta virkaa ja toimea, joille palkattavalla vakituisella henkilöstöllä pyritään vähentämään pelastuslaitoksen jatkuvasti kasvaneita sijais- ja ylityökustannuksia. Lisäksi vakituisia työtehtäviä tarjoamalla pyritään parantamaan riittävän työvoiman saatavuutta kilpailtaessa osaavasta työvoimasta muiden pelastuslaitosten kanssa.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Hytet_ uudet virat ja toimet

2

Hytet_ virkoja ja toimia koskevat muutokset

3

Koha_koto_kyt_uudet virat ja toimet

4

Koha_koto_kyt_virkoja ja toimia koskevat muutokset

5

Lakkautettavat virat ja toimet

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi