Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.02.2022/Pykälä 52


19 INEXin pallo kunto- ja siirrettävyysselvitys_muokattu

5121/10.02.03/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 52

 

 

§ 52

Vastauksen antaminen kaupunginhallituksen 23.8.2021 tekemään selvityspyyntöön "Inexin pallon" säilyttämisen / siirtämisen mahdollisuudesta Keran alueella

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Rauhala Esa

Salmela Maija

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki ei siirrä eikä ryhdy säilyttämään ns. Inexin palloa Keran alueella sen siirrosta, kunnossapidosta ja säilyttämisestä aiheutuvien kustannuksien ja riskien vuoksi.

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Selvitystyön taustoja

 

Inexin pallo sijaitsee Kerassa, missä sen on toiminut 1960-luvun loppupuolelta alkaen öljysäiliönä ja 1997 muutettu sprinklerijärjestelmän varavesisäiliöksi. Pallolle ei ole enää jatkossa hyötykäyttöä ja SOK aikoo purkaa sen pois rakennettavien asuinkortteleiden tieltä. Purku-urakka käynnistyy tammikuussa 2022 ja tieto Espoon kaupungin aikeista pallon siirron ja säilyttämisen suhteen tarvitaan viimeistään helmikuussa 2022.

Keran kaavoituksen ja kunnallistekniikan yleissuunnittelun yhteydessä tarkasteltiin alustavasti pallon sijoittamista Keranpuistoon. Suunnittelun edetessä kuitenkin todettiin, ettei pallon siirto ja säilyttäminen ole järkevää teknisin ja taloudellisin perustein, eikä palloa siten ole esitetty alueen katu- ja puistosuunnitelmaehdotuksissa (nähtävillä 7.-21.12.2021). Keranpuiston suunnitelmassa on kuitenkin esitetty taideaiheelle varattu alue, johon pallo on mahdollista sijoittaa.

 

Kaupunginhallitus päätti Keran asemakaavaa käsitellessään 23.8.2021 lisäksi seuraavaa:

 

"Keran alueen kehittämisessä pyritään mahdollisuuksien mukaan

huomioimaan alueen paikallishistoria. Tavoitetta tukemaan tutkitaan Keran

maamerkkinä toimineen "Inexin pallon" alueella säilyttämisen

mahdollisuudet ja kustannukset. Päätös pallon mahdollisesta

säilyttämisestä alueella/ siirtäminen alueen sisällä tuodaan

kaupunginhallituksen päätettäväksi."

 

Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen johdosta Kaupunkitekniikan keskus on teettänyt selvityksen Keran pallon siirron ja säilyttämisen mahdollistavista toimenpiteistä ja niiden kustannuksista.

 

Kaupunkitekniikan keskuksen johtopäätökset

 

Pallon siirtoon liittyy harvinaislaatuisia töitä (mm. vaativia nostotöitä), joiden kustannukset ovat vaikeasti ennakoitavissa ja osaavien tekijöiden määrä on pieni. Myös pallon kuntoon ja rakenteisiin liittyy riskejä, sillä pallon kuntoa ei ole päästy tutkimaan sisältäpäin (pallo on täynnä vettä) eikä rakenne ainakaan ulkoisesti täysin vastaa vanhoja rakennussuunnitelmia.

 

Tehdyn selvityksen mukaan siirron alustava kustannusarvio on n. 390 000 euroa.

 

Kaupunkitekniikan keskus ei suosittele pallon siirtämistä ja säilyttämistä johtuen korkeista siirtokustannuksista, hankalasta kunnossapidosta ja kokonaisriskeistä siirtoon ja säilyttämiseen liittyen.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

INEXin pallo kunto- ja siirrettävyysselvitys_muokattu

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi