Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 24.01.2022/Pykälä 412063/02.07.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 24.01.2022 § 4

 

 

§ 4

Omakotitontin vuokraus Leppävaarasta, kiinteistötunnus 49-51-152-6

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Taimouri Sakar

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää vuokrata yksityishenkilölle omakotitontin kiinteistötunnuksella 49-51-152-6. Tontti vuokrataan 30 vuodeksi 5 000 euron vuosivuokralla ja muutoin liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen mukaisin ehdoin. Tontilla sijaitsevasta rakennuksesta on tehty erillinen myyntipäätös, joka on ehdollinen tälle vuokrauspäätökselle.

Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja:

Kaupunkiympäristön toimialanjohtaja valtuutetaan viimeistelemään ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä maanvuokrasopimus ja tekemään sen sisältöön teknisiä tai muutoin vähäisiä muutoksia.

Maanvuokrasopimus on allekirjoitettava 30.5.2022 mennessä.

Käsittely 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus 

Kuva, joka sisältää kohteen kartta

Kuvaus luotu automaattisesti

 

Taustaa

 

Espoon kaupungin omistuksessa on useita asuin-, talous- ja piharakennuksia, jotka eivät ole kaupungin omassa käytössä. Kaupungin tavoitteena on luopua sellaisista tiloista ja kiinteistöistä, joita ei tarvita kaupungin omassa toiminnassa ja joiden kaavallinen kehittämispotentiaali on tarvittaviin panostuksiin nähden vähäinen. Espoon kaupungin tonttiyksikkö yhdessä Tilapalvelut-liikelaitoksen kanssa valmistelee kaupungin rakennusten myyntiä ja niitä koskevien tonttien luovuttamista.

 

Kaupungin rakennusten myyntiä koskeva päätöksenteko tapahtuu kaksivaiheisesti; Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja tekee rakennuksesta myyntipäätöksen, minkä jälkeen kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää tonttia koskevasta maanvuokrasopimuksesta. Ensiksi tehtävä rakennuksen myyntipäätös tehdään aina ehdollisena elinkeino- ja kilpailukykyjaoston vuokrauspäätökselle. Näin ollen kaupungin rakennusten luovuttamista koskeva lopullinen päätäntävalta on kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolla.

 

Tiedot vuokrattavasta tontista ja sillä sijaitsevasta rakennuksesta

 

Vuokrattava tontti sijaitsee Leppävaaran kaupunginosassa osoitteessa Veräjäpellonkatu 8, 02650 Espoo (kiinteistötunnus: 49-51-152-6). Tontin pinta-ala on 977 m2, sen kaavan mukainen rakennusoikeus on 125 k-m2 ja asemakaavamerkintä on AO-1 (sr-1), eli erillispientalojen korttelialue.

 

Tontilla sijaitsee rakennus, joka on valmistunut 1913 ja sen rakennusrekisterin mukainen kerrosala on 123 m². Rakennus on asemakaavalla suojeltu (sr-1). Rakennus on toiminut vuokra-asuntona 30.4.2016 saakka. Rakennus vaatii kunnostusta.

 

Espoon kaupunginmuseo puoltaa kohteen myyntiä ja toteaa, että käyttäjäomistaja on paras taho kohteiden säilymisen kannalta. Yksityisessä omistuksessa oleville kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille on mahdollista hakea korjausavustusta.

 

Rakennuksen myyntipäätös

 

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja on tehnyt tontilla sijaitsevasta rakennuksesta myyntipäätöksen 11.1.2022 § 1/2022, joka on ehdollinen tälle elinkeino- ja kilpailukykyjaoston tontin vuokrauspäätökselle.

 

Tontilla sijaitsevasta rakennuksesta on teetetty kuntoarvio rakennuksen myyntiä varten ja tontista on teetetty kuntalain 130 §:n mukainen selvitys.

 

Tilapalvelut-liikelaitos ja Espoon kaupungin tonttiyksikkö kilpailuttivat kiinteistönvälityspalveluiden hankinnan kiinteistön vuokraoikeuden rakennuksineen myyntiin. Välittäjäksi valittiin Kahdeksas päivä Oy.

 

Kiinteistön vuokraoikeutta rakennuksineen myytiin tarjouskaupalla. Tilapalvelut-liikelaitoksen tekemä rakennuksen myyntipäätös perustuu tarjouskilpailussa tehtyyn korkeimpaan tarjoukseen, 180 000 euron kauppahintaan. Em. kauppahinnan voidaan katsoa olevan käypä markkina-arvo rakennuksesta nykykunnossa.

 

 

 

Maanvuokrasopimuksen ehdot

 

Maanvuokrasopimuksen vuosivuokra on 5 000 euroa vuodessa. Maanvuokrasopimuksessa on ehto, jonka mukaan vuokramiehellä on rakennuksen kunnostamisvelvoite. Kunnostamisvelvoitteeseen on sisällytetty 10 000 euron vuosittainen sakko, mikäli rakennusta ei peruskorjata sovitussa ajassa. Kohde on suojeltu asemakaavassa, joten maanvuokramiehen pitää noudattaa asemakaavamääräyksiä kunnostamisessa. Muutoin maanvuokrasopimus vastaa kaupungin tonttien vuokrauksessa noudatettavia yleisiä ehtoja.

  

Päätöshistoria

 

Liitteet

1

Maanvuokrasopimusluonnos_Veräjäpellonkatu 8

2

Kartta_49-51152_6

 

Oheismateriaali

-

EKM Lausunto 25.1.2017

-

Päätös omakotitalon myyminen Leppävaarasta tilapalvelut-liikelaitos 11.1.2022

 

Tiedoksi