Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 24.01.2022/Pykälä 38269/10.00.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 24.01.2022 § 3

 

 

§ 3

Päiväkotitonttien vuokraaminen Leppävaarasta 49-51-95-2 Norlandia Päiväkodit Oy:lle ja Perusmäestä 49-82-29-3 Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy:lle

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Taimouri Sakar

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää vuokrata

A
Norlandia Päiväkodit Oy:lle 51. kaupunginosan korttelin 51095 tontin 2 (49-51-95-2).

B
Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy:lle 82. kaupunginosan korttelin 82029 tontin 3 (49-82-29-3).


Vuokrauksissa (A ja B) noudatetaan seuraavia pääehtoja:
 
1
Vuokra-aika on 30 vuotta.

2
Tontin 51095/2 vuosivuokra on 26 775 euroa/vuosi (perusvuokra) ja tontin 82029/3 vuosivuokra on 20 000 euroa/vuosi (perusvuokra).

Perusvuokra lasketaan vuokralaisten vuokraoikeusosuuksien mukaisessa suhteessa.

Tontin 51095/2 vuosivuokra on laskettu kerrosalan 1 190 k-m2 mukaisesti. Kun tontin käytetty rakennusoikeus ylittää 1 190 k-m2, korotetaan tontin edellä kuvattua perusvuokraa vastaavalla prosenttimäärällä kuin käytetty rakennusoikeus ylittää 1 190 k-m2.

Tontin 82029/3 vuosivuokra on laskettu kerrosalan 1 000 k-m2 mukaisesti. Kun tontin käytetty rakennusoikeus ylittää 1 000 k-m2, korotetaan tontin edellä kuvattua perusvuokraa vastaavalla prosenttimäärällä kuin käytetty rakennusoikeus ylittää 1 000 k-m2. 

Indeksitarkistukset lasketaan näin tarkistetusta uudesta perusvuokrasta. Rakennusoikeuden lisäyksen mukainen lisävuokra maksetaan siitä ajankohdasta lukien, kun rakennusluvasta on tullut lainvoimainen.

Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle (Espoon kaupungin tonttiyksikkö) tontille myönnetyistä rakennusluvista. 
 
3
Tontille 51095/2 on rakennettava vähintään 1 190 k-m2:n suuruinen päiväkotirakennus käyttöönottokuntoon kahden (2) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.

Tontille 82029/3 on rakennettava vähintään 1 000 k-m2:n suuruinen päiväkotirakennus käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Rakennus on toteutettava tontille siten, että sen laajentaminen on mahdollista, mikäli varhaiskasvatuksen kysyntä alueella sitä myöhemmin edellyttää.
 
Mikäli vuokramies laiminlyö rakennusvelvollisuuden täyttämisen, vuokramies sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on 20% tontin pääoma-arvosta vuodessa viivästysajalta. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta.
 
4
Vuokramies sitoutuu olemaan luovuttamatta tonttia kolmannelle osapuolelle ilman kaupungin suostumusta ennen rakentamisvelvoitteen täyttymistä. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu vuokramies maksamaan kertasuorituksena korvauksen, jonka määrä on tontin luovutusajankohdan vuosivuokra 30-kertaisena.
 
Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja (kohdat A ja B):
 
Vuokramies valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa tontille ja suorittamaan tarpeellisia maaperätutkimuksia.

Maanvuokrasopimus allekirjoitetaan kolmen (3) kuukauden sisällä vuokrauspäätöksen lainvoimaisuudesta.

Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

Kaupunki ei vastaa vuokramiehelle hankkeesta aiheutuneista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että tämä päätös ei johda maanvuokrasopimuksen allekirjoittamiseen.

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä maanvuokrasopimus sekä tarvittaessa tekemään sen sisältöön teknisiä tai muutoin vähäisiä muutoksia.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

  

  

 

  

Taustaa

 

  Tonttiyksikkö järjesti yhdessä suomenkielisen varhaiskasvatuksen kanssa

tontinhakumenettelyn päiväkotien toteuttamiseksi Leppävaaraan ja Perusmäkeen. Hakemuksen oli mahdollista jättää päiväkotitoimija, jolla on riittävä kokemus ja toiminnan laajuus, tai rakennuttaja, jolla on riittävä kokemus rakentamisesta.

 

Kyseessä oli siis normaali hakumenettely, johon oli lisätty valintaperusteeksi alustava suunnitelma (asemapiirros ja huoneohjelma), referenssit, tieto investorista, alustava kuvaus päiväkodin tulevasta toiminnasta ja mahdollisista painotuksista, hakijan toiminta Espoon kaupungin alueella ja selvitys yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisesta.

 

Hakumenettely käynnistyi 1.6.2021 ja päättyi 20.9.2021. Hakemuksia tuli yhteensä 13 kappaletta. Suomenkielinen varhaiskasvatusyksikkö ja tonttiyksikkö yhdessä kävivät hakemukset läpi ja kävivät neuvottelua kärkihakijoiden kanssa. Kokonaistarkastelun perusteella päätettiin esittää Leppävaaran päiväkotitontin vuokraamista Norlandia Päiväkodit Oy:lle (rakennuttajana Siklatilat Oy) ja Perusmäen päiväkotitontin vuokraamista Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy:lle (palvelun tuottajana Peikkometsän Liikuntapäiväkoti Oy).

 

Perustelut valinnoille

 

Leppävaara

Päiväkodissa on väljät ja muunneltavat lasten tilat, joissa myös läpikulkemiset on minimoitu. Rakennuksena päiväkoti sopii hyvin ympäristöönsä ja on huolella suunniteltu jo tässä vaiheessa. Varhaiskasvatustoimijalla on jo muutamia päiväkoteja Espoossa, mutta ei vielä Leppävaaran alueella. Tämä lisää varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja alueella.

 

Perusmäki

Päiväkotirakennus on selkeä kokonaisuus, jossa on väljät ryhmätilat. Päiväkoti on sijoitettu tontille niin, että lasten leikkipiha jää monimuotoiseksi. Toteutettava rakennusoikeuden määrä 1000 k-m2 mahdollistaa laajan piha-alueen, mikä tukee päiväkodin liikuntapainotteista toimintaa. Päiväkotia on mahdollisuus helpohkosti laajentaa, mikäli varhaiskasvatuksen kysyntä alueella sitä edellyttää.

 

Varhaiskasvatuksen palveluntuottajalla on selkeä toiminnan ja toimintaperiaatteiden kuvaus. Päiväkoti painottaa toiminnassaan liikuntaa, minkä arvioidaan sopivan erityisen hyvin Perusmäen alueelle.

Palveluntuottaja on uusi Espoossa. Tämä lisää varhaiskasvatuksen palveluntarjoajia ja siten tuo uusia vaihtoehtoja perheille lapsen varhaiskasvatusjärjestelyjen harkinnassa.

 

Tiedot tonteista

 

Leppävaarassa osoitteessa Patruunakatu 5 sijaitseva tontti 51095/2 on asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialue (Y). Tontin rakennusoikeus on 1 700 k-m2 ja se on osoitettu kolmeen kerrokseen. Tontin pinta-ala on 3 097 neliömetriä.

 

Perusmäessä osoitteessa Palstalaisentie 4 sijaitseva tontti 82029/3 on asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialue (Y). Tontin rakennusoikeus on 2 000 k-m2 ja se on osoitettu ½ kII kerrokseen. Tontin pinta-ala on 3 598 neliömetriä.

 

Tonttien vuokrat

 

Leppävaaran tontin 51095/2 vuokra perustuu pääoma-arvon yksikköhintaan 450 euroa / kerrosalaneliömetri ja vuokraprosentti on 5 %. Vuosivuokra 26 775 euroa.

 

Perusmäen tontin 82029/3 vuokra perustuu pääoma-arvon yksikköhintaan 300 euroa / kerrosalaneliömetri ja vuokraprosentti on 5 %. Vuosivuokrassa on lisäksi huomioitu tontin käytettävyyden parantuminen, kun rakennusoikeudesta toteutetaan vain osa. Näin vuosivuokraksi saadaan 20 000 euroa.

 

Kuntalain 130 §:n mukainen selvitys

 

Kohteiden pääoma-arvot perustuvat asuintonttien vyöhykeselvityksen mukaiseen AK-tontin keskihintaan. Maanmittauslaitoksen julkaisun nro 106 ja korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiin perustuen hintasuhteena Ytonteille on käytetty 50 prosenttia.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Kartta Leppävaara päiväkotitontti 49-51-100-2

2

Kartta Perusmäki päiväkotitontti 49-82-29-3

 

Oheismateriaali

-

Perusmäki 49-82-29-3 - Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy, alustavat arkkitehtisuunnitelmat

-

Leppävaara 49-51-95-2 - Norlandia Päiväkodit Oy alustavat arkkitehtisuunnitelmat

 

Tiedoksi