Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 03.11.2021/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


10945/12.01.01/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 03.11.2021 § 111

 

 

§ 111

Hösmärinpuiston koulun yleisopetuksen 2. luokan oppilaiden koulupolku 1.1.2022 lukien

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Alaviiri Kaisa

Gould Merivuokko
Sirviö Jemina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
Kumoaa suomenkielisen opetuslautakunnan 21.10.2008 6 § päätöksen Hösmärinpuiston koulun yleisopetuksen 2. luokan oppilaiden koulupolusta selostusosaan kirjatuin perustein.

2
Päättää, että Hösmärinpuiston koulun yleisopetuksessa 2. luokalla opiskelevat oppilaat siirtyvät 3. luokalle Tuomarilan kouluun ilman erillistä hakua. Muutos tulee voimaan 1.1.2022.

3
Päättää, että Hösmärinpuiston koulun perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja erityisluokissa 2. luokalla opiskelevien tilanne ratkaistaan oppilaskohtaisesti, kuten ennenkin.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus

Hösmärinpuiston koulun yleisopetuksen 2. luokan oppilaiden nykyinen koulupolku jatkuu lautakunnan 21.10.2008 § 6 päätöksen mukaisesti Kirstin kouluun 3. luokalle ilman erillistä hakua. Oppilaiden uuden lähikoulun osoittamisessa ei siten sovelleta perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevissa linjauksissa määriteltyä etusijajärjestystä (terveydentilaan liittyvät tai muut erityiset syyt, sisarusperuste, koulumatka, lähikoulutoive).

 

Hösmärinpuiston koulun yleisopetuksen 2. luokan oppilaat sijoittuvat käytännössä Kirstin koulun olemassa oleviin opetusryhmiin tai mahdollisuuksien mukaan kouluun perustettaviin lisäryhmään. Kirstin koulun tilakapasiteetin tarkastelun yhteydessä on todettu, että koulun tilat ja opetusryhmissä jo olevien oppilaiden asianmukainen opetuksen järjestäminen eivät mahdollista enää jatkossa Hösmärinpuistosta siirtyvien oppilaiden sijoittumista kouluun. Esimerkiksi kieltenopetukseen suunnitellusta luokasta on jo luovuttu tämän vuoden kolmasluokkalaisten sijoittumisen mahdollistamiseksi. Hösmärinpuiston koulu on myös investointiohjelmassa ehdotettu muutettavaksi varhaiskasvatuksen käyttöön vuodesta 2024 lukien.

 

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö on tarkastellut Hösmärinpuiston koulun oppilaiden koulupolkuun liittyviä vaihtoehtoja yhteistyössä alueen rehtoreiden kanssa ja valmistellut ehdotuksen lautakunnan 21.10.2008 § 6 päätöksen kumoamiseksi. Päätösehdotuksen mukaisesti Hösmärinpuiston koulun yleisopetuksessa 2. luokalla opiskelevat oppilaat siirtyisivät jatkossa 3. luokalle Tuomarilan kouluun. Tuomarilan koulu on siirtymässä uusiin suurempiin tiloihin vuoden 2021 lopussa (arvio) ja sijaitsee alueella asuvien oppilaiden näkökulmasta hyvien kulkuetäisyyksien päässä. Muutos koulupolkuun tulisi voimaan 1.1.2022, jolloin se koskisi Hösmärinpuiston koulun yleisopetuksen nykyisja tulevia 2. luokan oppilaita.

 

Oppilaat voisivat hakea edelleen toissijaiseen kouluun, kuten muutkin perusopetuksen oppilaat. Hösmärinpuiston koulun perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja erityisluokissa opiskelevien tilanne ratkaistaan oppilaskohtaisesti, kuten ennenkin.

 

Hösmärinpuiston, Kirstin, Sunan ja Tuomarilan koulujen johtokunnille on varattu mahdollisuus antaa oma lausuntonsa koulupolkua koskevasta ehdotuksesta. Lausunnot tuodaan lautakunnan kokoukseen.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Lautakunnan erillispäätös 21.10.2008 § 6

-

Tuomarilan koulun johtokunnan ja henkilökunnan lausunnot

-

Kirstin koulun henkilöstön lausunto

-

Kirstin koulun johtokunnan lausunto

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa