Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.04.2021/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5599/06.00.00/2021

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.04.2021 § 41

 

 

§ 41

Terveysasemapalvelujen järjestäminen ulkoistettuna toimintana Matinkylän alueella ja hankinnan periaatteet

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Mustakari Anu

Siikamäki Kirsti
Siekkinen Kristian

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus va terveyspalvelujen johtaja Yli-Knuuttila Heli

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että

1
Terveysasemapalvelut järjestetään Henttaan, Suurpellon ja Kuitinmäen väestölle ulkoistetulla terveysasemalla. Ulkoistetun terveysaseman sopimus alkaa 1.10.2021 ja on voimassa toistaiseksi.

2
Ulkoistettu terveysasemapalvelu hankitaan seuraavilla hankinnan periaatteilla

1. Terveysasemapalvelut järjestetään Henttaan, Suurpellon ja Kuitinmäen väestölle sekä niille asukkaille, jotka valitsevat sopimuskaudella terveysasemakseen palveluntuottajan terveysaseman.
2. Terveysasemapalvelut tuotetaan Matinkylän läheisyydessä helposti saavutettavalla paikalla.
3. Palveluntuottaja tuottaa terveysasemapalveluja samoin periaattein kuin tuotetaan kaupungin omia terveysasemapalveluja.
4. Palveluntuottaja tuottaa kysyntään ja tarpeisiin perustuen laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluja vastuuväestölleen.
5. Palveluntuottaja ja kaupunki kehittävät terveysasemapalveluja kumppanuusperiaatteella.
6. Ulkoistetun terveysaseman kustannukset kaupungille ovat korkeintaan samat kuin kaupungin omien terveysasemien kustannukset.
7. Asiakkaat saavat palvelua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
8. Asiakasmaksut ovat vastaavat kuin kaupungin omilla terveysasemilla.
9. Palvelu tuotetaan palveluntuntuottajan toimitiloissa. Tilojen tulee olla esteettömät ja saavutettavat.
10. Palveluntuottaja käyttää kaupungin potilastietojärjestelmää.
11. Asiakkaat käyttävät HUS-diagnostiikkakeskuksen laboratorio- ja kuvantamispalveluja saatuaan lähetteen.

 

Käsittely 

  Asia käsiteltiin § 36 (asian 3) jälkeen.

 

Päätös 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus

 

 

Espoo-tarinan mukaisesti Espoossa halutaan hyödyntää monipuolisesti yksityisen yritystoiminnan mahdollisuuksia. Espoon strategisella päätöksellä ja valinnalla ns. monituottajamalli käynnistettiin oman palveluntuotannon rinnalle Espoon keskuksessa vuonna 2013. Tuolloin tarkoituksena oli vertailla kunnallisen ja yksityisen palveluntuottajan terveysasemien hoitoon pääsyä, toiminnan tuottavuutta, asiakastyytyväisyyttä, kokonaiskustannuksia ja Espoon kaupungin maksamien

tukipalvelujen käyttöä. Lisäksi arvioitiin asukaspohjaisen hinnoittelun riittävyyttä palveluiden

tuottamisessa. Marraskuussa 2014 ulkoistettiin myös Puolarmetsän terveysasema.

 

Espoon kaupungilla on tällä hetkellä kahdeksan omaa terveysasemaa, yksi ulkoistettu asema Matinkylässä ja kaksi palveluseteliterveysasemaa Espoon keskuksen alueella. Suur-Matinkylän alueella on kaksi terveysasemaa, Ison Omenan terveysasema (Suomenlahdenkatu 1) ja ulkoistettu Oma Lääkärisi Matinkylän terveysasema (Piispanportti 10 A).  Ison Omenan terveysasemalla tuotetaan palvelut lähinnä Matinkylän ja Olarin alueen asukkaille. Oma Lääkärisi Matinkylä terveysasemalla tuotetaan terveysasemapalvelut Espoon kolmelle alueelle: Henttaa, Suurpelto ja Kuitinmäki. Palvelutuottajana on Mehiläinen Oy ja nykyinen sopimus on jatkoa marraskuussa 2014 alkaneesta Puolarmetsän terveysaseman ulkoistussopimuksesta.

 

Suur-Matinkylän alueella asuu vuonna 2021 ennusteen mukaan 45 409 asukasta. Vuosina 2021-2026 alueen väestönkasvun ennustetaan olevan 7,8 % (lisäystä noin 3 500 asukasta). Henttaan, Suurpellon ja Kuitinmäen alueella asuu 2021 noin 12 300 asukasta ja vuosina 2021-2026 tämän alueen väestönkasvun ennustetaan olevan 13,4 % (lisäystä noin 1 600 asukasta)

Liikenteellisesti hyvällä paikalla sijaitsevat palvelut houkuttelevat asiakkaita myös muualta Espoosta. Suur-Matinkylän alueella oli maaliskuussa 2021 lähes 3 000 terveysaseman vaihtajaa muilta alueilta.

 

 

SUUR-MATINKYLÄN TERVEYSASEMAT

Väestö

Vaihtajat

Väestö yhteensä

Ison Omenan Palvelutorin terveysasema

32 391

1 823

34 214

Oma lääkärisi Matinkylä

12 288

1 146

13    34

 

 

Oma Lääkärisi Matinkylän sopimus päättyy 30.9.2021. Sopimusta ei voi hankintalain mukaan jatkaa. Nykyisen sopimuksen vaiheet:

-          marraskuu 2014: sopimus alkoi, Puolarmetsän terveysaseman ulkoistettu toiminta (palveluntuottajana Mediverkko).

-          elokuu 2016: toiminta siirtyi Ison Omenan Palvelutorille (Mehiläinen)

-          tammikuu 2019: Oma Lääkärisi Matinkylä aloitti toiminnan Henttaa-Suurpellon palvelujen tuottajana, siirtyminen Palvelutorilta omiin tiloihin Matinkylässä

-          tammikuu 2020: terveysaseman väestövastuulle lisättiin Kuitinmäen väestö

-          30.9.2021 sopimus päättyy

 

 

Oma Lääkärisi Matinkylän nykyinen toiminta

 

Palvelut ovat sisällöltään, laatuvaatimuksiltaan ja kustannuksiltaan vastaava kuin Espoon omilla terveysasemilla.  Asiakkaiden kuvantamis- ja laboratoriopalvelut tuottaa HUS-diagnostiikka ja asiakkaat voivat valita minkä tahansa HUS-diagnostiikan palvelupisteen. Palvelun tuottaja käyttää Espoon asiakas- ja potilastietojärjestelmää, joka on mahdollistanut sujuvan asiakaspalvelun Espoon terveysasematoiminnassa. Asiakasmaksut ovat vastaavat kuin Espoon asiakasmaksut. Ulkoistetun terveysaseman kiireettömän hoidon (T3) saatavuus on pysynyt lähes koko ajan Espoon tavoitetasolla.  Espoolaisten kannalta ulkoistetun aseman toiminta on selkeä kokonaisuus.

Mahdollisuus valita terveysasemapalvelut yksityiseltä palveluntuottajalta lisää myös asukkaiden valinnanvapautta.

 

 

Esitys Henttaan, Suurpellon ja Kuitinmäen terveysasemapalvelujen järjestämisestä alkaen 1.10.2021

 

Vaikutustenarvioinnin perusteella lautakunnalle esitetään, että Henttaan, Suurpellon ja Kuitinmäen väestön terveysasemapalvelut järjestetään edelleen ulkoistetulla terveysasemalla. Terveysasemaulkoistus turvaa osaltaan palvelujen saatavuuden sekä Espoon omien resurssien optimaalisen käytön. Ulkoistettu terveysasema on asiakkaalle selkeä kokonaisuus, jossa tukipalvelut ovat samat kuin Espoon omilla terveysasemilla. Ulkoistetun terveysaseman sopimus alkaisi 1.10.2021 ja olisi voimassa toistaiseksi.

 

Ulkoistettu terveysasemamalli mahdollistaa Espoolle kehittymisen palvelujen järjestäjän roolissa mm. tiedolla johtamisen ja palveluprosessien asiakaslähtöisen kehittämisen osalta. Alueen väestön terveysasemapalvelun kilpailuttaminen hankintalain mukaisessa kilpailutuksessa toteuttaa Espoo tarinan mukaista monituottajamallin toteuttamista. Matinkylän ulkoistettu terveysasema myös osaltaan laajentaa asukkaiden valinnanvapautta ja muun vaihtoehdon valinta poistaisi yhden palvelujen tuotantotavan Espoon valikoimasta.

 

Espoon kaupunki voi edellyttää palveluntuottajalta tiimimallin käyttöä. Tiimimallissa asiakkaan hoidosta vastaa moniammatillinen tiimi. Minimissään tiimi koostuu hoitajasta ja lääkäristä. Mallissa asiakkaan ongelman ratkaiseminen aloitetaan heti ensikontaktissa ja perinteisen hoidon tarpeen arvion ja potilasohjauksen tilalle tulee potilaan kokonaisvaltaisen hoitovastuun ottaminen ja terveyshyödyn edistäminen. Paljon palveluita tarvitsevat potilaat ohjataan suoraan hoitovastuulliselle tutulle hoitajalle ja hoitotiimi pysyy samana. Asioiden hoito tapahtuu etänä aina kun mahdollista ja vastaanotolle ohjataan vain sitä tarvitsevat. Tavoitteena on kehittää toimintakonseptia yhdessä valittavan kumppanin kanssa.

 

Palveluseteliterveysasemien toimintamalli kehittyy ja vakiintuu Espoon keskuksen alueella omien terveysasemien ja ulkoistetun aseman rinnalla. Palvelusetelimalli toimii myös täydentävänä palveluiden tuotantotapana monituottajamallissa.

 

Henttaan, Suurpellon ja Kuitinmäen väestö- ja asiakasmäärän siirtäminen osaksi omaa toimintaa edellyttäisi lisätiloja ja lisähenkilökuntaa. Muutos hankaloittaisi palveluiden saatavuutta alueella ja koko Espoossa.

 

 

Henkilöstövaikutukset

 

Ulkoistetun terveysaseman väestövastuun pysyessä nykyisellä tasolla, muutoksella ei katsota olevan henkilöstövaikutuksia terveysasematoiminnassa.

 

 

Vaikutukset käyttötalouteen

 

Palveluntuottaja tuottaa jatkossakin terveysasemapalveluja korkeintaan samalla kustannuksella kuin kaupungin omat terveysasemat. Ulkoistetun terveysaseman kokonaiskustannusten arvioidaan pysyvän ennallaan eli 1,8, milj. €. Kokonaiskustannukset sisältävät palveluntuottajan, laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ja muiden kuten ict-palvelujen kustannukset.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli terveysasemapalvelujen järjestämistä ulkoistettuna toimintana Matinkylän alueella info-osuudessa 17.3.2021.

 

Vammaisneuvosto käsitteli terveysasemapalvelujen järjestämistä ulkoistettuna toimintana Matinkylän alueella kokouksessaan 23.3.2021.

 

Vanhusneuvosto käsitteli terveysasemapalvelujen järjestämistä ulkoistettuna toimintana Matinkylän alueella kokouksessaan 7.4.2021.

 

Vaikuttamistoimielinten lausunnot ovat oheismateriaalina.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa