Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.04.2021/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

935/02.05.00/2021

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.04.2021 § 40

 

 

§ 40

Oikaisuvaatimus koskien Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan 10.2.2021 § 14 päätöstä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Yli-Koski Elina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus  

 

Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta jättää tutkimatta oikaisuvaatimuksen, joka on tehty sosiaali- ja terveyslautakunnan 10.2.2021 tekemästä päätöksestä § 14 Vanhusten palvelujen ikääntyneiden pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon nostaminen, koska oikaisuvaatimus on saapunut myöhässä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja on julkaistu 22.2.2021 espoo.fi  -sivustolla.  Oikaisuvaatimuksentekijän on katsottu saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa, eli 1.3. Muutoksenhakuaika asiassa on päättynyt 15.3. Oikaisuvaatimus on saapunut kirjaamon leiman mukaan Espoon kaupungin kirjaamoon 23.3.2021. Näin ollen oikaisuvaatimus on saapunut kirjaamoon oikaisuvaatimusajan jälkeen.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Käsittely Puhetta johti asian käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Mustakallio.

  

 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Selostus 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 10.2.2021 tekemästä päätöksestä § 14 Vanhusten palvelujen ikääntyneiden pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon nostaminen on tehty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, koska oikaisuvaatimus on saapunut myöhässä. Kun oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, oikaisuvaatimusta ei ryhdytä sisällöllisesti käsittelemään eikä oikaisuvaatimuksen perusteisiin oteta kantaa. 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa