Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.01.2021/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5674/10.03.01/2020

 

 

 

Tekninen lautakunta 20.01.2021 § 7

 

 

§ 7

Sepontien ja Visamänpuiston raitti 1 katu- ja puistosuunnitelman hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lindroos Marja

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta


1) hyväksyy seuraavan katu- ja puistosuunnitelman:

Asemakaava-alue/
Suunnitelman nimi   Piirustus nro

Sepontie ja Visamäenpuiston raitti 1 välillä
Visamäenreitti-Sepontie   7561 / 001Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 §, 85 § ja 90 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 § ja 46 §
Espoon kaupungin hallintosääntö I. osa 4. luku 22 §

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Nähtävillä (23.11. - 7.12.2020.) ollut ja hyväksyttäväksi esitettävä Laakakivi II (Bredsten II) - kaava-alueen katu- ja puistosuunnitelmaehdotus koskee Sepontien (Smedsvägen) ja Visamäenpuiston (Masurbacksparken) raitin rakentamista välillä Visamäenreitti (Masurbacksstråket)-Sepontie.

 

Katusuunnitelmaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

 

Kuvassa on opaskarttaote Sepontiestä

 

1. Suunnitelman sisältö

 

Kadun perusparannushankkeella parannetaan alueen liikenneturvallisuutta ja helpotetaan saattoliikennettä. Kadun viereinen Seponkoulu puretaan ja tilalle rakennetaan uusi Pohjois-Tapiolan yhtenäiskoulu. Sepontien nykyinen jalkakäytävä levennetään 2,5 metrisestä 3,5 metriseksi. Kadulle osoitetaan yleisiä pysäköintipaikkoja kadun varteen ja sen länsipäähän. Katulinjausta muutetaan ajonopeuksien hillitsemiseksi. Visamäenpuistoon rakennetaan kivituhkapintainen puistoraitti, jotta jalankululla olisi turvallinen yhteys Visamäenreitiltä Sepontielle. Kadun rakennekerrokset, kunnallistekniikka ja valaistus uusitaan. Pohjois-Tapiolan koulun tontin pihan poikki kulkevat viemärit siirretään Sepontien alle.

 

Sepontien ja Visamäenpuiston alustavat rakennuskustannukset ovat
1 179 000 €, josta HSY:n vesihuollon osuus on 421 200 €. Kadun ja viheralueiden vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on noin 2 850 €.

 

Katusuunnitelma ja suunnitelmaselostus ovat liitteinä.

 

 

2. Suunnittelun kulku

 

Katusuunnitelma on laadittu vuoden 2020 aikana. Kaikille avoimen yleisötilaisuuden järjestäminen ei ollut syksyllä 2020 mahdollista koronatilanteen vuoksi. Asukasvuorovaikutuksessa hyödynnettiin Otakantaa.fi palvelua. Suunnitelmaluonnosten kommentointi oli avoinna palvelussa 7.-16.10. välisenä aikana. Hankkeeseen liittyen tuli 7 yhteydenottoa.

 

 

3. Nähtävillä olo

 

Katusuunnitelmaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan nähtävillä 23.11. - 7.12.2020. Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille kirjeitse. Nähtäville asettamisesta kuulutettiin Espoon kaupungin nettisivuilla 18.11., osoitteessa: https://www.espoo.fi/kuulutukset -> Katusuunnitelmat sekä kaupungin ilmoitustaululla.

 

 

4. Muistutukset

 

Katusuunnitelmaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

 

 

5. Rakentaminen

 

Kadun rakentaminen on kesän 2021 työohjelmassa.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa