Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.01.2021/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


126/10.03.01/2021

 

 

 

Tekninen lautakunta 20.01.2021 § 6

 

 

§ 6

Gräsantulli, Gräsanportti ja Gräsansiimes -katujen katusuunnitelmien hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lehikoinen Emilia

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta


1) hyväksyy seuraavat katusuunnitelmat:

Asemakaava-alue/
Suunnitelman nimi Piirustus nro

Gräsansolmu, Gräsantulli, Piispankallio, Piispankallio II /
Gräsantulli   7164 / 002
Gräsantulli, Piispankallio, Piispankallio II /
Gräsanportti, Gräsansiimes 7164 / 003Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 § ja 85 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 §
Espoon kaupungin hallintosääntö I. osa 4. luku 22 §

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Nähtävillä (28.9.-12.10.2020) olleet ja hyväksyttäväksi esitettävät Gräsantulli (Gräsatullen), Piispankallio (Biskopsberget), Piispankallio II (Biskopsberget II) ja Gräsansolmu (Gräsaknuten) - kaava-alueiden katusuunnitelmaehdotukset koskevat seuraavien katujen rakentamista: Gräsantulli (Gräsatullen), Gräsanportti (Gräsaporten)ja Gräsansiimes (Gräsaskuggan).

 

  

Katusuunnitelmaehdotuksista ei jätetty muistutuksia.

 

Kuvassa on opaskarttaote Gräsantullin alueelta

 

 

1. Suunnitelman sisältö

 

Katuhanke perustuu Gräsantullin kaavamuutokseen. Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen Gräsanportin ja Gräsantullin varteen.

 

Gräsantulli on nykyinen kokoojakatu. Ajorata on 3-kaistainen ja harjakalteva paaluvälillä 0-60, jonka jälkeen muuttuu 2-kaistaiseksi ja yksipuolisesti sivukaltevaksi. Ajoradan leveys vaihtelee 12,5-6,5 metrin välillä. Jalankulku- ja pyörätie on eroteltu ja leveydeltään 4,0 m. Gräsantullin ajorata säilyy lähes nykyisellään, mutta jalankulku- ja pyörätie levenee. Nykyinen linja-autopysäkki korvataan ajoratapysäkillä.

 

 

Gräsanportti plv 0-46 on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, jonka leveys on 3,5 m. Katu jatkuu 5 m leveänä tonttikatuna kääntöpaikalle asti. Jalankulku- ja pyöräily sijoittuvat ajoradalle tällä osuudella. Kääntöpaikan jälkeen ajoradan leveys on 5,5 m ja ajoradasta reunakivellä erotetun jalankulku- ja pyörätien leveys on 3,5 m. Piispankulman jatkeena oleva Gräsansiimes on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, jonka leveys on 3,5 m. Tonteille ajo on sallittu Gräsanportin kääntöpaikan kautta. Gräsanportti ja Gräsansiimes ovat yksipuolisesti sivukaltevia.

 

Ajoratojen sekä jalankulku- ja pyöräteiden kulutuskerrokset ovat asfalttia. Piennaralueet nurmetetaan. Kadunrakennustoimenpiteiden yhteydessä poistetaan nykyisiä puita sekä pensaita. Korvaavia puu- ja pensasistutuksia tehdään koko suunnittelualueella. Valaistus uusitaan kaikilla kaduilla.

 

Katujen osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle. Gräsanportin, Gräsantullin ja Gräsansiimeksen katualueille rakennetaan uutta hulevesiviemäriä kuivatusta varten. Lisäksi Gräsantullin nykyisen hulevesiverkoston kapasiteettia parannetaan.

 

Suunnitelmien valmistumisen jälkeen joulukuussa 2020 HSY ilmoitti, että Gräsantullin jätevesiviemäri ja vesijohto tulisi uusia. Arvioitu kustannusarvio on 330 000 euroa. Gräsantullin alustavat rakennuskustannukset nousevat vuoden 2018 kustannusarviosta seuraavasti: Vuonna 2018 Gräsantullin alustavat rakennuskustannukset ovat noin 560 000 €, josta HSY:n vesihuollon osuus on 26 000 €. Vuonna 2020 arvioidut rakennuskustannukset ovat noin 890 000 €. Kadun vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on noin 500 €.

 

Gräsanportin alustavat rakennuskustannukset ovat noin 225 000 €, josta HSY:n vesihuollon osuus on 18 000 €. Kadun vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on noin 1850 €.

 

Gräsansiimeksen alustavat rakennuskustannukset ovat 40 000 €. Kadun vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on noin 250 €.

 

Katusuunnitelmat ja suunnitelmaselostus ovat liitteinä.

 

 

2. Suunnittelun kulku

 

Katusuunnitelmat on laadittu vuosien 2017-2018 aikana. Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus pidettiin asianosaisille 30.11.2017. Esittelytilaisuudessa kävi 2 asukasta.

 

 

3. Nähtävillä olo

 

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan nähtävillä 28.9.-12.10.2020. Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille kirjeitse. Nähtäville asettamisesta kuulutettiin Espoon kaupungin nettisivuilla 23.9.2020, osoitteessa: https://www.espoo.fi/kuulutukset -> Katusuunnitelmat sekä kaupungin ilmoitustaululla.

 

 

4. Muistutukset

 

Katusuunnitelmaehdotuksista ei jätetty muistutuksia.

 

 

5. Rakentaminen

 

Katujen rakentaminen on kevään 2021 työohjelmassa.

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa