Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.01.2021/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5750/10.03.01/2020

 

 

 

Tekninen lautakunta 20.01.2021 § 5

 

 

§ 5

Gräsanlaakson, Gräsanlaaksonkujan ja Matinpuronpolun katu- ja puistosuunnitelman hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lehikoinen Emilia

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta


1) hyväksyy seuraavan katu- ja puistosuunnitelman:

Asemakaava-alue/
Suunnitelman nimi   Piirustus nro

Gräsanlaakso, Iirislahti, Iirislahti muutos /
Gräsanlaakso, Gräsanlaaksonkuja, Matinpuronpolku 7568 / 001


2) määrää päätöksen maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.


Sovelletut oikeusohjeet:
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 §, 85 §, 90 § ja 202 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 § ja 46 §
Espoon kaupungin hallintosääntö I. osa 4. luku 22 §

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Nähtävillä (23.11.-7.12.2020) ollut ja hyväksyttäväksi esitettävä Gräsanlaakso (Gräsadalen), Iirislahti (Irisvik) ja Iirislahti, muutos (Irisviken, ändring) - kaava-alueiden katusuunnitelmaehdotus koskee seuraavien katujen rakentamista: Gräsanlaakso (Gräsadalen), Gräsanlaaksonkuja (Gräsadalsgränden) ja Matinpuronpolku (Mattbäcksstigen).

 

Katusuunnitelman mukaisten järjestelyjen rakentaminen viipymättä on välttämätöntä, koska paloaseman rakentamistyöt käynnistyvät toukokuussa 2021. Tästä syystä määrätään katusuunnitelma maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti pantavaksi täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Katusuunnitelmaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

 

Kuvassa on opaskarttaote Matinpuron alueelta

 

 

1. Suunnitelman sisältö

 

Katuhanke perustuu Gräsanlaakson kaavamuutokseen. Asemakaava

muutos mahdollistaa paloaseman rakentamisen Gräsanlaakson ja

Gräsanlaaksonkujan varteen.

 

Gräsanlaaksonkuja on nykyinen tonttikatu. Ajorata on 2-kaistainen ja harjakalteva. Ajoradan leveys on 5,50 m. Katuosuudella on pysäköintipaikkoja, joiden leveys on 2,25 m. Jalankulku- ja pyörätie on eroteltu ja leveydeltään 6,0 m. Mitoituksella varaudutaan alueelle tulevaan baanaan. Pyöräily ja jalankulku on erotettu ajoradasta 0,75 m leveällä erotuskaistalla. Kadun päässä on kääntöpaikka.

 

Gräsanlaakso on 2-ajoratainen alueen kokoojakatu. Ajoradat ovat 2-kaistaiset ja sivukaltevat. Ajoratojen leveydet ovat 7,00 m ja ne on eroteltu erotuskaistalla. Kadulla olevan pysäkkivarauksen sijainti muuttuu. Nykyisen pysäkkivarauksen kohdalle tulee paloaseman liittymä. Paloaseman kohdalla jalankulku- ja pyörätie erotetaan ajoradasta välikaistalla, jonka leveys vaihtelee 0,75-2,60 m välillä. Jalankulku- ja pyörätien leveys on 3,5 m.

 

Matinpuronpolku on nykyinen puistoraitti. Matinpuronpolku ja alueen raitit 1, 2 ja 3 ovat kivituhkapintaisia, joiden leveys vaihtelee 2,00-3,00 m välillä. Gräsanlaaksokujan päässä Matinpuronpolun leveys on 6,00 m noin 10 m matkalla.

 

Ajoratojen sekä jalankulku- ja pyöräteiden kulutuskerrokset ovat asfalttia. Kadunrakennustoimenpiteiden yhteydessä poistetaan puita. Suunnittelualueelle tehdään korvaavia puu- ja pensasistutuksia sekä uusitaan valaistus.

 

Katujen osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle. Katualueille rakennetaan uutta hulevesiviemäriä kuivatusta varten.

 

Gräsanlaaksonkujan alustavat rakennuskustannukset ovat noin 450 000 €, josta HSY:n vesihuollon osuus on 26 000 €. Kadun vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on noin 550 €.

 

Gräsanlaakson alustavat rakennuskustannukset ovat 345 000 €. Kadun vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on noin 250 €.

 

Matinpuronpolun ja puistoraittien alustavat rakennuskustannukset ovat
70 000 €.

 

Katusuunnitelma ja suunnitelmaselostus ovat liitteinä.

 

 

2. Suunnittelun kulku

 

Katusuunnitelma on laadittu vuoden 2020 aikana. Asukastilaisuutta ei pidetty, vaan asukasvuorovaikutuksessa hyödynnettiin Otakantaa.fi palvelua. Luonnoksen kommentointi ja kysymysten esittäminen oli mahdollista 17.9.-4.10.2020 välisenä aikana. Luonnokseen saatiin kolme kirjallista palautetta.

 

 

3. Nähtävillä olo

 

Katusuunnitelmaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan nähtävillä 23.11.-7.12.2020. Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille kirjeitse. Nähtäville asettamisesta kuulutettiin Espoon kaupungin nettisivuilla 18.11.2020, osoitteessa: https://www.espoo.fi/kuulutukset -> Katusuunnitelmat sekä kaupungin ilmoitustaululla.

 

 

4. Muistutukset

 

Katusuunnitelmaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

 

 

5. Rakentaminen

 

Katujen rakentaminen on vuoden 2021 työohjelmassa.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa