Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.01.2021/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6223/10.03.01/2020

 

 

 

Tekninen lautakunta 20.01.2021 § 8

 

 

§ 8

Vastauksen antaminen oikaisuvaatimuksiin, jotka koskevat infapalvelupäällikön päätöstä § 21/2020 liikennemerkkisuunnitelman hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kare Aleksi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta

antaa vastauksen infrapalvelupäällikön 8.12.2020 tekemästä päätöksestä § 21/2020 tehtyihin oikaisuvaatimuksiin seuraavasti:

Oikaisuvaatimus 1: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimus 2: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimus 3: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimus 4: Oikaisuvaatimus suojatien lisäämiseksi esitettyyn koh-taan hyväksytään. Suojatien lisääminen kyseiseen kohtaan on perusteltua liikenneturvallisuuden kannalta. Liikenteenohjaussuunnitelmaa päivitetään siten, että Maakirjantie 14 tonttiliittymän kohdalle lisätään suojatie.

Oikaisuvaatimus 5: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimus 6: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.


Tekninen lautakunta kieltää päätöksen täytäntöönpanon ennen kuin päätös on saanut lainvoiman (kuntalaki 143 §).

 

 

Käsittely Keskustelun kuluessa Heikki Seppä ehdotti, että päätösehdotuksen viimeinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

"Tekninen lautakunta päättää, että päätös pannaan täytäntöön mahdollisista muutoksenhauista huolimatta."

 

Topi Haarlaa, Ulla Palomäki, Aulikki Pentikäinen ja Camilla Lindy ilmoittivat kannattavansa Sepän ehdotusta.

 

Tekninen lautakunta hyväksyi Sepän ehdotuksen yksimielisesti.

 

Esittelijä ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteensä päätökseen.

 

 

 

 

Päätös

Tekninen lautakunta

antoi yksimielisesti vastauksen infrapalvelupäällikön 8.12.2020 tekemästä päätöksestä § 21/2020 tehtyihin oikaisuvaatimuksiin seuraavasti:


Oikaisuvaatimus 1: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimus 2: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimus 3: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimus 4: Oikaisuvaatimus suojatien lisäämiseksi esitettyyn koh-taan hyväksytään. Suojatien lisääminen kyseiseen kohtaan on perusteltua liikenneturvallisuuden kannalta. Liikenteenohjaussuunnitelmaa päivitetään siten, että Maakirjantie 14 tonttiliittymän kohdalle lisätään suojatie.

Oikaisuvaatimus 5: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimus 6: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.


Tekninen lautakunta päätti, että päätös pannaan täytäntöön mahdollisista muutoksenhauista huolimatta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selostus Infrapalvelupäällikön päätöksestä § 21/2020 on tehty tekniselle lautakunnalle kuusi oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksissa on esitetty osin keskenään vastakkaisia vaatimuksia päätöksen muuttamisesta.

 

1. Oikaisuvaatimusten kohteena oleva päätös

 

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 11.11.2020 § 104 kohdalla kehottaa infrapalvelupäällikköä arvioimaan kaupunginhallituksen 26.10.2020 § 347 käsittelyn yhteydessä antaman valmistelukehotuksen mukaisten tavoitteiden toteuttamisen mahdollisuuksia ja laatimaan niitä toteuttavan suunnitelman.

 

Infrapalvelupäällikkö on 8.12.2020 tekemällään päätöksellä § 21/2020 hyväksynyt valmistelukehotuksen tavoitteita toteuttavan liikennemerkkisuunnitelman, jolla Vanha Lillhemtintie - Maakirjantie avataan ajo-neuvoliikenteelle viiden vuoden määräajaksi.

 

2. Oikaisuvaatimukset 1-6

 

Oikaisuvaatimus 1: Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat, että liikennejärjestelyn väliaikaisuus sidotaan Henttaan ajoyhteyksiä koskevan pysyvän ratkaisun valmistumiseen tai vähintään kaikkien Suurpellon alueiden (I-V) valmistumiseen. Päätöksestä tulee poistaa viittaus Opinmäen koulun ympäristön valmistumiseen. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat, että ajoyhteys avataan kaksisuuntaisena. Oikaisuvaatimuksen tekijät perustelevat vaatimuksiaan muun ohella alueen liikenneverkon laajemmilla ongelmilla sekä ajoyhteyden käytettävyydellä ja turvallisuudella, kaupungin ilmastotavoitteilla sekä laajemmin alueen asukasviihtyvyydellä.

 

Oikaisuvaatimus 2: Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat, että väliaikaisen liikenteenohjaussuunnitelman voimassaoloajan tulee päättyä 5.6.2021 tai kun koulua vastapäätä oleva rakennuskohde valmistuu. Yksisuuntainen läpikulku tulee sallia suunnitelman voimassaoloaikana vain maanantaista perjantaihin, klo 7:30-10:00 välisellä ajalla. Avattavalle tieyhteydelle tulee sijoittaa ylinopeuskamera tai nopeusnäyttö Lillhemtinpuiston kohdalle. Päätöksen täytäntöönpano tulee kieltää oikaisuvaatimuksen ja sitä mahdollisesti seuraavien valitusten käsittelyn ajaksi. Oikaisuvaatimuksen tekijät perustelevat vaatimuksiaan muun ohella siten, että päätös tien avaamisesta on hyväksytyn lainvoimaisen kaavan vastainen ja tien avaaminen huonontaa alueen asukkaiden elinympäristöä huomattavasti. Päätöksen voimassaoloaika on kohtuuttoman pitkä, eikä se ole tarkoituksenmukainen sillä tavoiteltuihin päämääriin nähden. Päätös ei ole täsmällinen, koska päätöksen mukaan määräajan päättyessä edellytyksiä ajoneuvoliikenteen väliaikaiselle sallimiselle arvioidaan uudelleen.

 

Oikaisuvaatimus 3: Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat, että Vanha Lillhemtintie - Maakirjantie ei tule avata ajoneuvoliikenteelle vaan se tulee pitää pysyvästi suljettuna autoliikenteeltä voimassa olevan Suurpelto Ill -asemakaavan mukaisesti. Päätöksen täytäntöönpano tulee kieltää oikaisuvaatimuksen ja mahdollisesti sitä seuraavien valitusten käsittelyn ajan. Oikaisuvaatimuksen tekijät perustelevat vaatimuksiaan muun ohella siten, että Opinmäen koulun edustan turvallisuus ei edellytä Vanha Lillhemtintie - Maakirjantien avaamista autoliikenteelle. Tien avaaminen pysäyttäisi alueen kehityksen ja heikentäisi turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Prosessi ajoyhteyden avaamiseksi ei ole ollut asianmukainen.

 

Oikaisuvaatimus 4: Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat, että suunnitelmaan lisätään suojatie Maakirjantie 14 tonttiliittymän kohdalle. Oikaisuvaatimuksen tekijät perustelevat vaatimusta muun ohella siten, että suojatien lisääminen kyseiseen kohtaan on perusteltua näkymän rajoittuneisuuden ja poikkeuksellisen päätöksen myötä aiheutuvan vilkkaan autoliikenteen takia, ajorataa ylittävien lasten ja aikuisten turvallisuuden lisäämiseksi.

 

Oikaisuvaatimus 5: Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii muutosta päätöksen voimassaoloaikaan siten, että päätös on voimassa 21.12.2021 saakka. Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee vaatimustaan muun ohella siten, että Opinmäen koulun viereinen työmaa on valmistumassa ja kaupunki on toteuttamassa koulun ympäristöön liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, jolloin Maakirjantien väliaikaisen avaamisen pitäisi olla mahdollisimman lyhyt. Ajoyhteyden avaaminen heikentää alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Päätökseen kirjattu 5 vuoden pituisen määräajan kesto on liian pitkä Suurpellon asukkaille ja Suurpelto III rakentamiselle.

 

Oikaisuvaatimus 6: Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat päätöstä oikaistavaksi siten, että liikenteenohjaussuunnitelman määräaika on 4.6.2021 asti kuitenkin siten, että määräaikaa voidaan pidentää enintään vuoden 2021 loppuun mikäli Opinmäen koulun vastapäinen rakennustyö viivästyy. Oikaisuvaatimuksen tekijät perustelevat vaatimustaan muun ohella siten, että Vanha Lillhemtintien avaaminen on vahvistetun asemakaavan vastainen. Avaus tuo liikennettä viheryhteyden poikki, hidastaa asemakaavan mukaisten asuntojen ja puistoalueiden toteuttamista ja tuo ajoneuvoliikennettä kadulle, joka on asemakaavassa päättyvä katu. Liikennejärjestely ei ole tarkoituksenmukainen. Maankäyttö- ja rakennuslain 171.2 §:n mukaan poikkeamista asemakaavasta ei saa myöntää, jos se aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Viiden vuoden määräaika ei ole tarkoituksenmukainen, koska Opinmäen ympäristön rakennustyöt valmistuvat vuoden 2021 aikana.

 

3. Teknisen lautakunnan vastaus oikaisuvaatimuksiin

 

Päätöksen mukainen ajoyhteyden avaaminen tilapäisenä viiden vuoden määräajaksi on perusteltua valmistelukehotuksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Asemakaava osoittaa alueen käytön tavoitellun lopputilanteen. Ennen asemakaavan toteuttamista tapahtuva tilapäinen liikennejärjestely ei ole sillä tavoin asemakaavalla tavoitellun lopputilanteen vastainen, että asemakaava itsessään olisi esteenä tilapäisenä toteutettavalle liikennejärjestelylle. Kun otetaan huomioon alueen rakentumisen aikataulu sekä valmistelukehotuksessa esitetyt tavoitteet tilanteen järjestämiseksi, viiden vuoden määräaika on tarkoituksenmukainen.

 

Oikaisuvaatimusten kohteena oleva päätös on annettu tieliikennelain nojalla. Liikennemerkkisuunnitelmaan ei sovelleta maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamissääntelyä.

 

Tilapäisen liikennejärjestelyn voimassaoloa ei ole sidottu Opinmäen koulun valmistumiseen tai muuhun tilanteeseen, vaan päätös on voimassa viiden vuoden määräajan.

 

Päätös ei velvoita määräajan pidentämiseen uudella päätöksellä. Päätös ei myöskään vaikuta sen voimassaolon jatkamiseen tai uuden vastaavan päätöksen tekemisen edellytyksiin. Edellytykset tilapäisen liikennejärjestelyn jatkamiselle arvioidaan tarpeen vaatiessa määräajan päättyessä vallitsevan tilanteen mukaan.

 

Ajoyhteyttä ei ole mahdollista avata kaksisuuntaisena katualueen eri toimintojen tilantarpeesta johtuen. Nykyinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä kulkee vielä rakentamattomien Lillhemtintie 22 ja 24 sekä Lillhemtinpuisto 3 tonttien puolella. Alustavien tietojen mukaan tonttien rakennustyöt alkavat mahdollisesti vuoden 2021 puolella, mutta joka tapauksessa tilapäisen järjestelyn määräajan kuluessa. Tonttien rakentaminen edellyttää, että jalankulku ja pyöräily siirretään nykyiselle ajoradalle erotettuna moottoriajoneuvoliikenteestä. Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi jalankulku ja pyöräily on erotettava kohdassa moottoriajoneuvoliikenteestä raskain estein. Valmistelukehotuksen antamiseen johtaneen käsittelyn perusteella ajoyhteyden avaamisen tarve liittyy erityisesti moottoriajoneuvoliikenteen sallimiseen aamulla Henttaalta Suurpeltoon päin, mikä oikaisuvaatimuksen kohteena olevalla päätöksellä on toteutettu.

 

Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus huomioidaan aina liikennemerkkisuunnitelmia laadittaessa. Liikennemerkkisuunnitelmiin ei tavanomaisesti liity erillistä kuulemismenettelyä. Päätös on asianmukainen.

 

Tekninen lautakunta antaa oikaisuvaatimuksiin seuraavat vastaukset.

 

Oikaisuvaatimus 1: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

 

Oikaisuvaatimus 2: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

 

Oikaisuvaatimus 3: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

 

Oikaisuvaatimus 4: Oikaisuvaatimus suojatien lisäämiseksi esitettyyn kohtaan hyväksytään. Suojatien lisääminen kyseiseen kohtaan on perusteltua liikenneturvallisuuden kannalta. Liikenteenohjaussuunnitelmaa päivitetään siten, että Maakirjantie 14 tonttiliittymän kohdalle lisätään suojatie.

 

Oikaisuvaatimus 5: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

 

Oikaisuvaatimus 6: Tekninen lautakunta yhtyy tässä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ratkaisuun ja perusteluihin. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

 

4. Päätöksen täytäntöönpano

 

Tekninen lautakunta kieltää päätöksen täytäntöönpanon ennen kuin päätös on saanut lainvoiman (kuntalaki 143 §).

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa