Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.01.2021/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

§ 9

Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja:

 

Tekninen lautakunta

 

1)      merkitsee tiedoksi seuraavat keskeiset infra-hankintapäätökset loppuvuoden 2020 osalta:

 

  1. Finnoon keskusalueen pilaantuneen maan kunnostustyö. Urakan hinta on 2 347 962,39 euroa ja hankkeesta laadittu kustannusarvio on 4 401 360 euroa (hinnat alv. 0). Urakka valmistuu 25.2.2022 mennessä ja urakoitsijana toimii TerraWise Oy.

 

  1. Matinkylän asukaspuiston ja Matinraitin rakentaminen. Urakan hinta on 1 778 899, 32 euroa ja hankkeesta laadittu kustannusarvio on 1 998 409 euroa (hinnat alv. 0). Työ valmistuu 15.11.2021 mennessä ja urakoitsijana toimii Hyvinkään Tieluiska Oy.

 

 

2)      merkitsee tiedoksi seuraavat valtuuston toivomukset:

 

  1. Valtuusto 14.9.2020:

 

Valtuusto toivoo, että erityisesti ruoppauksesta ja mereen läjityksestä syntyviä merkittäviä ympäristöhaittoja sekä taloudellisia riskejä sisältävän Finnoon sataman rakentamisen suunnittelun resursseja, aikataulutusta ja toteutusta arvioitaisiin uudelleen.

 

  1. Valtuusto 19.10.2020:

 

Valtuusto toivoo, että tulosyksiköiden omaa toimintaa arvioitaessa otetaan huomioon palvelujen toimivuus ja kokonaisuus. Niillä on merkitystä kustannusten ja tehokkuuden arvioinnissa (TakE).

 

  1. Valtuusto 16.11.2020:

 

Valtuusto toivoo, että Henttaan liikenneyhteyksien parantamiseksi Olarin suuntaan etsitään pysyvä ratkaisu.

 

Valtuusto toivoo, että pikaisesti käynnistetään selvitystyö, voisiko Hentebynkadun päässä olevan parkkipaikan läheisyyteen toteuttaa koulun saattoliikenteelle toimivat, joustavat ja turvalliset järjestelyt.

 

Valtuusto toivoo, että Suurpellon alueen koulureittien turvallisuutta parannetaan sekä Opinmäen koulun että Olarin koulun Olarinniityntien yksikköön johtavilla reiteillä.

 

Valtuusto toivoo, että kaupunki selvittää mahdollisuuden parantaa liikenneyhteyksiä Henttaalta ja Opinmäentien koulualueen ympäristön liikenneturvallisuutta tavalla, joka on hyväksyttävissä niin henttaalaisten kuin Suurpellon asukkaiden taholta.

 

  1. Valtuusto 7.12.2020:

 

Valtuusto toivoo, että kaupunkitekniikan keskus jatkaa pyöräilyn pääreittien toteuttamisohjelman toimeenpanoa laatimalla viipymättä kohteista tarkemmat suunnitelmat sekä selvittämällä eri tapoja rahoittaa investointeja, mm. taseyksiköiden kautta sekä hakemalla aktiivisesti valtiontukea, jotta kaupunki saavuttaa asettamansa tavoitteen pyöräilyn kulkutapaosuuden kaksinkertaistamisesta vuodesta 2014 vuoteen 2024 mennessä (nykyisestä noin 8 prosentista 15 prosenttiin). Lisäksi valtuusto toivoo, että toimien etenemisestä ja kulkutapaosuuden kehittymisestä raportoidaan vuosittain talousarvion yhteydessä.

 

Valtuusto toivoo, että Espoo hankintoja tehdessään pyrkii kilpailu- ja hankintalainsäädäntö huomioiden sellaisiin hankinta- ja kilpailutuskokonaisuuksiin, että espoolaisilla pienillä- ja keskisuurilla yrityksillä sekä yrittäjillä on aidot ja realistiset mahdollisuudet tavoitella tilauksia Espoolta.

 

Valtuusto toivoo, että Espoo edistäisi niittyjen ja avointen alueiden ohjelman toteutumista käytännössä.

 

Valtuusto toivoo, että niittyjen sekä niittylajiston määrän ja monimuotoisuuden kasvattamiselle asetetaan mitattavat määrälliset ja laadulliset tavoitteet, joita seurataan.

 

 

3)      merkitsee tiedoksi, että nuorisovaltuuston edustajana teknisessä lautakunnassa vuonna 2021 jatkaa Juho Virolainen ja hänen varajäsenenään aloittaa Josef Seoudi.

 

 

Päätös Tekninen lautakunta:

 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa