Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 19.01.2021/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5203/11.01.00/2020

 

 

 

Ympäristölautakunta 19.01.2021 § 6

 

 

§ 6

Ympäristöluvan myöntäminen asfalttirouheen hyödyntämiselle osoitteessa Turveradantie 11, NSF IV Fin NewCo 1 Oy

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Paavilainen Tommi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

 

Ympäristölautakunta päättää myöntää liitteen mukaisesti NSF IV Fin NewCo 1 Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan asfalttirouheen hyödyntämiselle maarakentamisessa kiinteistöllä 49-17-60-7 osoitteessa Turveradantie 11.

 

 

Käsittely 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

 

Päätös

Ympäristölautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus NSF IV Fin NewCo 1 Oy hakee ympäristölupaa asfalttirouheen hyödyntämiselle maarakentamisessa kiinteistöllä 49-17-60-7 osoitteessa Turveradantie 11, 02180 Espoo.

 

Kiinteistöllä ollaan rakentamassa liikerakennusta Retail Park -tyyppistä kaupallista toimintaa varten. Maarakennustöiden aikana kiinteistön maaperässä on monin paikoin todettu asfalttirouhetta, joka on alun perin rouhittu kaduilta. Asfalttirouhe kaivetaan pois rakentamisen edellyttämässä laajuudessa. Ympäristölupaa haetaan kaivetun asfalttirouheen (noin 5 000 t) hyödyntämiselle kiinteistön pysäköinti- ja noutopiha-alueiden kantavassa kerroksessa korvaamaan maa- tai kiviaineksia.

 

Asfalttirouhe sijoitetaan vähintään 1 m korkeimman alueella todetun orsivesipinnan tason yläpuolelle ja päällystetään asfaltilla.

 

Asfalttirouheesta ei arvioida aiheutuvan päästöjä maa- ja kallioperään, vesistöön eikä pohjaveteen. Hyödyntämisen ansiosta vältytään asfalttirouheen poisajamiselta sekä korvaavan maa- tai kiviaineksen tuonnilta ja muulta käsittelyltä. Toiminnalla vähennetään siten rakentamisesta aiheutuvia melu- ja ilmapäästöjä huomattavasti.

 

Lupa on myönnettävä, koska toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset, eikä hankkeesta aiheudu annettavat lupamääräykset huomioon ottaen ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettuja seurauksia.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa