Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 02.12.2020/Pykälä 95

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5804/12.01.00/2020

 

 

 

Nämnden Svenska rum 02.12.2020 § 95

 

 

§ 95

Justering av elevupptagningsområden för de svenskspråkiga skolorna i Esbo (bordlagt 19.11.2020)

 

Beredning och upplysningar:

Westerlund Mia

Nordberg Anna
Hoppania-Koivula Minna

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum beslutar att elevupptagningsområdena för de svenskspråkiga skolorna i Esbo från och med elevantagning för läsåret 2021-2022 (1.8.2021) är följande:

Bemböle skola
631 Karvasbacka
632 Träskända
643 Siikajärvi

Boställsskolan (Alberga skola från och med 1.8.2021)
111 Norra Alberga
112 Södra Alberga
113 Mäkkylä
114 Fågelkärr
115 Fågeldalen
116 Nybacka
117 Fågelskogen
118 Bergans
131 Klobbskog
143 Jupper
251 Bruksstranden
252 Norra Bredvik

Finno skola
321 Frisans
431 Ladusvedsbacken
432 Estmalmen
433 Malmbacka
434 Nöykisdalen
442 Hannus

Karamalmens skola
132 Konungsböle
133 Karabacka
141 Sveinsdalen
142 Källstrand
151 Gröndal
152 Klappträsk

Kungsgårdsskolan
511 Köklax
512 Esbogård
521 Kurtby
522 Fantsby

Lagstads skola
611 Kyrkträsk
612 Domsby
613 Södrik
614 Kurängen
615 Stadsberget
616 Ymmersta
621 Morby
622 Gumböle
634 Björnkärr
644 Nouxändan
645 Käringmossen
633 Högnäs
642 Gamla Noux-Nupurböle

Mattlidens skola
232 Gäddvik
311 Mattskogen
312 Distby
313 Mattviken
314 Mattby centrum
315 Notudden
316 Karlö
331 Hemtans
323 Kvisbacka
322 Olarsbacken
332 Storåkern (södra delen, enligt nuvarande gräns)

Rödskogs skola
635 Gunnars
711 Rödskog
712 Bodom
713 Gammelgård
714 Grundbacka
715 Nipert
721 Kalajärvi
722 Luk
723 Lahnus
724 Lakisto
725 Vällskog

Smedsby skola
161 Smedsby
242 Dåvitsby
332 Storåkern (norra delen, enligt nuvarande gräns)

Storängens skola
411 Esbovikens centrum
412 Sököbacken
413 Stensvik
414 Larsvik
415 Sökö udd
421 Kitteldalen
422 Tillisbacken
423 Bastunäset
441 Ivisnäs
443 Hannusträsk
451 Sommarö
452 Utöarna

Vindängens skola
211 Hagalunds centrum
212 Västerhöjden
213 Björnviken
215 Norra Hagalund
222 Otnäs
231 Westend
241 Gamla Mankans
214 Ängskulla

Nämnden Svenska rum beslutar dessutom att småområdena
422 Tillisbacken
423 Bastunäset
flyttas från Storängens skolas elevupptagningsområde till Kungsgårdsskolans elevupptagningsområde från och med elevantagningen för läsåret 2022-2023 (1.8.2022) då den nya skolfastigheten är färdig.

Nämnden Svenska rum beslutar att elever som deltar i förskoleundervisning läsåret 2020-2021 i sin närförskola, men vars närskola i årskurs 1 läsåret 2021-2022 ändras med detta beslut, har rätt till närskoleplats enligt de elevupptagningsområden som gäller fram till 31.7.2021 om hen så önskar.

 

Behandling 

Ordföranden understödd av Gästrin, Becker, Meurman, Kivilaakso-Wellmann, Grönholm och Karlemo gjorde följande motförslag:

 

" Nämnden Svenska rum beslutar att elevupptagningsområdena för de svenskspråkiga skolorna i Esbo från och med elevantagning för läsåret 2021-2022 (1.8.2021) är följande:

 

Bemböle skola

152 Klappträsk

631 Karvasbacka

632 Träskända

633 Högnäs

 

Boställsskolan (Alberga skola från och med 1.8.2021) 

111 Norra Alberga

112 Södra Alberga

113 Mäkkylä

114 Fågelkärr

115 Fågeldalen

116 Nybacka

117 Fågelskogen

118 Bergans

143 Jupper

251 Bruksstranden

252 Norra Bredvik

 

Finno skola

321 Frisans

431 Ladusvedsbacken

432 Estmalmen

433 Malmbacka

434 Nöykisdalen

442 Hannus

 

Karamalmens skola

131 Klobbskog

132 Konungsböle

133 Karabacka

141 Sveinsdalen

142 Källstrand

151 Gröndal

 

Kungsgårdsskolan

422 Tillisbacken (från 1.8.2022)

423 Bastunäset (från 1.8.2022)

511 Köklax

512 Esbogård

521 Kurtby

522 Fantsby

 Forsbacka (från 642)

 

Lagstads skola

611 Kyrkträsk

612 Domsby

613 Södrik

614 Kurängen

615 Stadsberget

616 Ymmersta

621 Morby

622 Gumböle

634 Björnkärr

642 Gamla Noux-Nupurböle (utom Forsbacka)

643 Siikajärvi

644 Nouxändan

645 Käringmossen

 

Mattlidens skola

232 Gäddvik

311 Mattskogen

312 Distby

313 Mattviken

314 Mattby centrum

315 Notudden

316 Karlö

322 Olarsbacken

323 Kvisbacka

332 Storåkern (södra delen)

 

Rödskogs skola

635 Gunnars

711 Rödskog

712 Bodom

713 Gammelgård

714 Grundbacka

715 Nipert

721 Kalajärvi

722 Luk

723 Lahnus

724 Lakisto

725 Vällskog

 

 

Smedsby skola

161 Smedsby

242 Dåvitsby

331 Hemtans

332 Storåkern (norra delen)

 

Storängens skola 

411 Esbovikens centrum

412 Sököbacken

413 Stensvik

414 Larsvik

415 Sökö

421 Kitteldalen

422 Tillisbacken (fram till 31.7.2022)

423 Bastunäset (fram till 31.7.2022)

441 Ivisnäs

443 Hannusträsk

451 Sommarö

452 Utöarna

 

Vindängens skola

211 Hagalunds centrum

212 Västerhöjden

213 Björnviken

214 Ängskulla

215 Norra Hagalund

222 Otnäs

231 Westend

241 Gamla Mankans

 

Nämnden Svenska rum beslutar dessutom att småområdena

422 Tillisbacken

423 Bastunäset

flyttas från Storängens skolas elevupptagningsområde till Kungsgårdsskolans elevupptagningsområde från och med elevantagningen för läsåret 2022-2023 (1.8.2022) då den nya skolfastigheten är färdig.

 

Nämnden Svenska rum beslutar att elever som deltar i förskoleundervisning läsåret 2020-2021 i sin närförskola, men vars närskola i årskurs 1 läsåret 2021-2022 ändras med detta beslut, har rätt till närskoleplats enligt de elevupptagningsområden som gäller fram till 31.7.2021 om hen så önskar."

 

Gästrin understödd Becker och Meurman gjorde följande tilläggsförslag (1):

 

"Nämnden Svenska rum tillägger följande text under rubriken "övergångsbestämmelser": För att trygga att syskon får gå i samma skola även ifall familjen bor på ett område där närskolan ändras införs en övergångsperiod på 2 år. Under denna tid garanteras barn från samma familj plats i samma skola som sitt äldre syskon om hen går i den tidigare anvisade närskolan på åk 1-6. Detta gäller elevantagningen till förskolan för läsåren 2021-2022 och 2022-2023."

 

Ordföranden understödd Kivilaakso-Wellman och Meurman gjorde följande tilläggsförslag (2):

 

"Föreslås att vi ordnar ett nämndseminarium före utgången av mars 2021 med temat "bildningsnätet och enhetliga lärstigar". Preliminärt skulle bl.a. följande diskussionspunkter ingå:

 • Nuläget av lärstigarna småbarnspedagogik-förskola-grundläggande utbildning-andra stadiets utbildning samt möjliga luckor eller överlappningar (inklusive de privata aktörerna).
 • En återblick på elevutvecklingen i våra enheter sedan år 2000 - vad kan vi möjligen lära oss av detta för att kunna göra upp bättre prognoser?
 • En kontroll av kriterierna för elevinval i årskurs 1 - behövs en uppdatering?
 • En kontroll av kriterierna för elevinval i årskurs 7 - behövs en uppdatering?
 • Principerna för närskola i årskurs 7-9 - finns det möjligheter att ha "överlappande" alternativ för vissa åk 6 elever? (t.ex. om man bor "mittemellan" två åk 7-9 skolor)

 

Svenska bildningstjänster tillsammans med nämndens ordförande ombeds utarbeta det slutliga programmet för seminariet."

 

Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om hans motförslag kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig det, konstaterade ordföranden att nämnden enhälligt godkänt motförslaget.

 

Sen frågade ordföranden om Gästrins tilläggsförslag (1) kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig det, konstaterade ordföranden att nämnden enhälligt godkänt tilläggsförslaget (1).

 

Slutligen frågade ordföranden om hans tilläggsförslag (2) kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig det, konstaterade ordföranden att nämnden enhälligt godkänt tilläggsförslaget (2).

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

1
beslutade att elevupptagningsområdena för de svenskspråkiga skolorna i Esbo från och med elevantagning för läsåret 2021-2022 (1.8.2021) är följande:

Bemböle skola
152 Klappträsk
631 Karvasbacka
632 Träskända
633 Högnäs

Boställsskolan (Alberga skola från och med 1.8.2021) 
111 Norra Alberga
112 Södra Alberga
113 Mäkkylä
114 Fågelkärr
115 Fågeldalen
116 Nybacka
117 Fågelskogen
118 Bergans
143 Jupper
251 Bruksstranden
252 Norra Bredvik

Finno skola
321 Frisans
431 Ladusvedsbacken
432 Estmalmen
433 Malmbacka
434 Nöykisdalen
442 Hannus

Karamalmens skola
131 Klobbskog
132 Konungsböle
133 Karabacka
141 Sveinsdalen
142 Källstrand
151 Gröndal
 
Kungsgårdsskolan
422 Tillisbacken (från 1.8.2022)
423 Bastunäset (från 1.8.2022)
511 Köklax
512 Esbogård
521 Kurtby
522 Fantsby
 Forsbacka (från 642)

Lagstads skola
611 Kyrkträsk
612 Domsby
613 Södrik
614 Kurängen
615 Stadsberget
616 Ymmersta
621 Morby
622 Gumböle
634 Björnkärr
642 Gamla Noux-Nupurböle (utom Forsbacka)
643 Siikajärvi
644 Nouxändan
645 Käringmossen

Mattlidens skola
232 Gäddvik
311 Mattskogen
312 Distby
313 Mattviken
314 Mattby centrum
315 Notudden
316 Karlö
322 Olarsbacken
323 Kvisbacka
332 Storåkern (södra delen)

Rödskogs skola
635 Gunnars
711 Rödskog
712 Bodom
713 Gammelgård
714 Grundbacka
715 Nipert
721 Kalajärvi
722 Luk
723 Lahnus
724 Lakisto
725 Vällskog


Smedsby skola
161 Smedsby
242 Dåvitsby
331 Hemtans
332 Storåkern (norra delen)
 
Storängens skola 
411 Esbovikens centrum
412 Sököbacken
413 Stensvik
414 Larsvik
415 Sökö
421 Kitteldalen
422 Tillisbacken (fram till 31.7.2022)
423 Bastunäset (fram till 31.7.2022)
441 Ivisnäs
443 Hannusträsk
451 Sommarö
452 Utöarna

Vindängens skola
211 Hagalunds centrum
212 Västerhöjden
213 Björnviken
214 Ängskulla
215 Norra Hagalund
222 Otnäs
231 Westend
241 Gamla Mankans

Nämnden Svenska rum beslutade dessutom att småområdena
422 Tillisbacken
423 Bastunäset
flyttas från Storängens skolas elevupptagningsområde till Kungsgårdsskolans elevupptagningsområde från och med elevantagningen för läsåret 2022-2023 (1.8.2022) då den nya skolfastigheten är färdig.

Nämnden Svenska rum beslutade att elever som deltar i förskoleundervisning läsåret 2020-2021 i sin närförskola, men vars närskola i årskurs 1 läsåret 2021-2022 ändras med detta beslut, har rätt till närskoleplats enligt de elevupptagningsområden som gäller fram till 31.7.2021 om hen så önskar.

Nämnden Svenska rum beslutade om övergångsbestämmelser. För att trygga att syskon får gå i samma skola även ifall familjen bor på ett område där närskolan ändras införs en övergångsperiod på 2 år. Under denna tid garanteras barn från samma familj plats i samma skola som sitt äldre syskon om hen går i den tidigare anvisade närskolan på åk 1-6. Detta gäller elevantagningen till förskolan för läsåren 2021-2022 och 2022-2023.

2
beslutade att ett nämndseminarium ordnas före utgången av mars 2021 med temat "bildningsnätet och enhetliga lärstigar". Preliminärt skulle bl.a. följande diskussionspunkter ingå:
Nuläget av lärstigarna småbarnspedagogik-förskola-grundläggande utbildning-andra stadiets utbildning samt möjliga luckor eller överlappningar (inklusive de privata aktörerna).
En återblick på elevutvecklingen i våra enheter sedan år 2000 - vad kan vi möjligen lära oss av detta för att kunna göra upp bättre prognoser?
En kontroll av kriterierna för elevinval i årskurs 1 - behövs en uppdatering?
En kontroll av kriterierna för elevinval i årskurs 7 - behövs en uppdatering?
Principerna för närskola i årskurs 7-9 - finns det möjligheter att ha "överlappande" alternativ för vissa åk 6 elever? (t.ex. om man bor "mittemellan" två åk 7-9 skolor)

Svenska bildningstjänster tillsammans med nämndens ordförande ombeds utarbeta det slutliga programmet för seminariet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 

Redogörelse 

 

Svenska bildningstjänster kommer att få två nya skollokaler de närmaste åren. Alberga skolas nya lokaler i Monikko i Alberga står klara våren 2021 och nya Kungsgårdsskolan blir färdig våren 2022. Behovet av svenska tjänster på enskilda områden kan inte tillförlitligt härledas ur den officiella befolkningsprognosen. Därför har man i samband med behovsutredningarna för båda nybyggena beaktat lokalbehov på servicenätsnivå. Måttsättningen av de nya skolorna stöds också av bildningssektorns servicenätsprinciper enligt vilka nya skolor för årskurserna 1-6 byggs som tvåserieskolor. För Alberga skolas del har man i behovsutredningsskedet beaktat bl.a. utvecklingen av stadsdelen Kera. I Kungsgårdsskolans behovsutredning har man lyft fram effekterna av bostadsbyggnation i Finno-området och de ökande elevantalen i Finno skola och Storängens skola. Dessa nya lokaler ökar Svenska bildningstjänsters elevkapacitet med drygt 350 elevplatser. Av den anledningen är det ändamålsenligt att se över de svenskspråkiga skolornas elevupptagningsområden.

 

Svenska dagvårds- och utbildningsnämnden har fastställt de nuvarande elevupptagningsområdena 15.6.2005 6 §.

 

Beredningsarbetet med elevupptagningsområdena har inletts med en gemensam workshop 23.1.2020 för nämnden Svenska rum och samtliga rektorer inom den grundläggande utbildningen. I workshopen tog deltagarna ställning till vilka modeller för elevupptagningsområden som det fortsätta beredningsarbetet skulle utgå från och att elevupptagningsområdena justeras så att de följer Esbo stads officiella statistiska småområden. Följande modeller för elevupptagningsområden valdes som grund för det fortsatta beredningsarbetet:

 

 1. Skolvisa elevupptagningsområden
 2. Tre elevupptagningsområden enligt nuvarande enhetsskolorna
 3. Ett elevupptagningsområde för hela Esbo

 

I oktober 2020 ordnades en invånarenkät där svarandena fick ta ställning till de olika modellerna. Svarandena ombads även att framföra förslag till justeringar av gränser mellan de olika elevupptagningsområdena. Majoriteten (64 %) av svarandena understödde modellen med skolvisa elevupptagningsområden.

 

Enkätresultaten presenterades tillsammans med en presentation av möjliga justeringar och ändringar av nuvarande elevupptagningsområden för nämnden Svenska rum på mötet 22.10.2020. Nämnden framförde att skolornas direktioner skulle få ta ställning till förslagen som berör den egna skolan genom utlåtanden och att beredningen i enlighet med enkätresultatet skulle fortsätta utgående från modellen med skolvisa elevupptagningsområden.

 

Flera av de föreslagna ändringarna återställer elevupptagningsområdena som de var före nämndens beslut 2005. Föreslagna områdestillhörigheter har alltså tidigare konstaterats fungerande och ändringarna har framkallats av faktorer beroende på servicenätet, som t.ex. Lagstads skolas tillbyggnad och inledning av undervisning i årskurserna 7-9 samt ändringar i områdenas elevunderlag och eftersträvan av ändamålsenliga gruppstorlekar.

 

Prognoser

 

Vid granskningen av de skolvisa elevupptagningsområdena har vi använt stadens officiella befolkningsprognoser. Enligt officiella prognoserna sjunker antalet elever med svenska som modersmål fram till 2028 med 18,6 %. Enligt tidigare erfarenhet kan vi konstatera att de officiella prognoserna inte ensam ger ändamålsenliga data för att granska utvecklingen av elevantalen i de svenskspråkiga skolorna. Det beror främst på andelen elever med finska eller andra språk som modersmål i de svenskspråkiga skolorna som inte syns i prognosen. Av den anledningen har Svenska bildningstjänster gjort upp prognoser som justerats med koefficienter som härletts ur nuläget i skolorna som helhet. Justerade prognoser är dock inte möjliga att göra på skolnivå i och med att andelen elever med andra modersmål än svenska varierar från år till år. Genom att kombinera de officiella befolkningsprognoserna med nulägesanalys kan vi ändå se trenderna för utvecklingen av elevunderlaget i respektive område.

 

Kollektivtrafik

 

Kollektivtrafikens nuvarande förbindelser är beaktade i förslagen. Svenska bildningstjänster har ett kontinuerligt samarbete med Huvudstadsregionens trafik (HRT) med regelbundna möten halvårsvis gällande kommande ändringar och behov.

 

Sekundärantagning

 

Familjen har alltid möjlighet att ansöka om rätt att gå i annan skola än närskolan för sitt barn. Förutsatt att det finns plats i skolan beviljas eleven rätt till sekundärskola. Vid antagning till sekundärskola tillämpas följande prioritetsordning: kontinuitet vid övergång från förskola till åk 1 och då eleven flyttar inom Esbo, orsaker som anknyter till elevens hälsa eller annan särskild orsak, elev med syskon i samma skola och sedan övriga esboelever. En elev som går i sekundärskola har inte rätt till skolreseförmån utan vårdnadshavarna ansvarar för eventuella transportkostnader.

 

Kungsgårdsskolan

 

Kungsgårdsskolans nya fastighet blir färdig våren 2022. Nuvarande fastigheten har inte kapacitet för en ökning i elevantalet och därför är det inte ändamålsenligt att ändra skolans elevupptagningsområde att omfatta Tillisbacken och Bastunäset från och med elevantagning för läsåret 2021-2022 (1.8.2021). Därför föreslås att den ändringen träder i kraft från och med elevantagning för läsåret 2022-2023 (1.8.2022) då den nya skolan tas i bruk. Justeringarna i delade småområden kan göras nu då de inte påverkar elevantalet.

 

Direktionsutlåtandena

 

Direktionerna har gett utlåtanden (tilläggsmaterial) till förslagen till justeringar och ändringar i elevupptagningsområdena. Utlåtandena var likstämmiga med responsen från invånarenkäten. En del av förslagen som direktionerna framförde har varit möjliga att genomföra i ändringarna som föreslås, medan andra inte i nuläge är möjliga att genomföra.

 

Övergångsbestämmelser

 

För att trygga kontinuitet i elevens lärstig föreslås att elever som deltar i förskoleundervisning läsåret 2020-2021 i sin närförskola, men vars närskola i årskurs 1 läsåret 2021-2022 ändras med detta beslut, har rätt till närskoleplats enligt de nuvarande elevupptagningsområdena om hen så önskar.

 

De elever som före läsåret 2021-2022 inlett sin skolgång i Esbo får fortsätta i sin nuvarande skola. Detta gäller elever som går i såväl närskola som i en annan skola än närskolan. De nya elevupptagningsområdena kommer att tillämpas för elever som flyttar till Esbo och inleder sin skolgång i augusti 2021. De nya elevupptagningsområdena tillämpas även när elever flyttar inom Esbo, t.ex. under sommaren 2021, och ämnar fortsätta sin skolgång i svenskspråkig skola i Esbo.

 

Beslutshistoria

 

Nämnden Svenska rum 19.11.2020 § 90

 

Behandling 

Gästrin understödd av Kivilaakso-Wellmann, Meurman, Paatero ställde följande tilläggsfrågor:

-          Jag hittade inte i beredningen någon uppgift om hur övergångsperioden för åk 1-6 skall se ut, endast förskolan nämndes. Är det meningen att eleverna som enligt de nya elevupptagningsområdena hör till en annan skola än den de går i läsåret 20-21 skall byta skola mitt i sin skolgång?

 

-          Har man under beredningen tittat på hur många elever som kommer att gå i Svebis olika skolor då de nya elevupptagningsområdena har trätt i kraft och kunde nämnden få detta material? Finns det en tanke om att minska på elevantalet i Bemböle skola och Smedsby skola genom att justera elevupptagningsområdena med målsättningen att man i framtiden kunde stänga skolorna för att de har så litet elevunderlag?

 

-          Kommer man att kunna garantera att syskon får gå i samma skola ifall familjen bor i ett elevupptagningsområde som nu flyttar från en skola till en annan skola eller följer man principerna för sekundärantagning? Dvs om en elev från en familj går på åk 1 i en skola och har ett annat barn i dagis. Får småsyskonet gå i samma skola som storasyskonet fast elevupptagningsområdet skulle ändra närskolan för familjens adress?

 

Ordföranden understödd av Gästrin, Kivilaakso-Wellmann, Meurman, Paatero och Karlemo föreslog att ärendet bordläggs.

 

Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om förslaget om bordläggning samt Gästrins frågor kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig det, konstaterade ordföranden att nämnden enhälligt bordlade ärendet med frågorna.

 

Med anledning av bordläggning gjorde ordförande ett förslag att nämnden Svenska rum sammanträder följande gång onsdagen 2.12.2020 kl. 17.30. Eftersom ingen motsatte sig det, konstaterade ordföranden att nämnden enhälligt beslutade om ett nytt möte 2.12.2020 kl. 17.30.

 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

1
bordlade ärendet enhälligt,

2
ställde följande frågorna:

I beredningen hittas inte någon uppgift om hur övergångsperioden för åk 1-6 skall se ut, endast förskolan nämndes. Är det meningen att eleverna som enligt de nya elevupptagningsområdena hör till en annan skola än den de går i läsåret 2020-2021 skall byta skola mitt i sin skolgång?

Har man under beredningen tittat på hur många elever som kommer att gå i Svenska bildningstjänsters olika skolor då de nya elevupptagningsområdena har trätt i kraft och kunde nämnden få detta material? Finns det en tanke om att minska på elevantalet i Bemböle skola och Smedsby skola genom att justera elevupptagningsområdena med målsättningen att man i framtiden kunde stänga skolorna för att de har så litet elevunderlag?

Kommer man att kunna garantera att syskon får gå i samma skola ifall familjen bor i ett elevupptagningsområde som nu flyttar från en skola till en annan skola eller följer man principerna för sekundärantagning? Dvs om en elev från en familj går på åk 1 i en skola och har ett annat barn i dagis. Får småsyskonet gå i samma skola som storasyskonet fast elevupptagningsområdet skulle ändra närskolan för familjens adress?

3
beslutade enhälligt att nämnden Svenska rum sammanträder följande gång onsdagen 2.12.2020 kl. 17.30.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa