Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 02.12.2020 klo 17:33 - 21:28 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
93   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
94   Val av protokolljusterare
95 Justering av elevupptagningsområden för de svenskspråkiga skolorna i Esbo (bordlagt 19.11.2020)
96   Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner

Osallistuja Tehtävä
Lönnqvist Bo ordförande
Meurman Kristian medlem
Ahjolinna Pia ersättare
Becker Emilia medlem
Grönholm Bo medlem
Gästrin Eva-Lena medlem
Helenius Jani medlem
Karlemo Pontus medlem
Kivilaakso-Wellmann Eva medlem
Korhonen Anna medlem
Krogius Edward medlem
Paatero Hanna medlem
Wenman Mikaela medlem
Vuornos Henrik representant för stadsstyrelsen
Weurlander Hans representant för ungdomsfullmäktige
Jaakkola Tomas representant för personalen
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Högström Barbro direktör för svenska bildningstjänster
Westerlund Mia förvaltningschef
Lanu Karolina informatör
Pullinen Paula sekreterare

Nähtävilläolo  
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet  
Alkaen 03.12.2020