Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 02.12.2020/Pykälä 93

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

§ 93

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet

 

Förslag Ordföranden konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

 

Redogörelse Nämnden Svenska rum hade sammankallats genom en möteskallelse 26.11.2020. Kallelsen var undertecknad av nämndens ordförande och hade sänts till nämndens ledamöter och andra som har rätt att närvara. Föredragningslistan hade även sänts till ersättarna för kännedom.

 

(Enligt Esbo stads förvaltningsstadga del II, § 3 och § 10)

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa