Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.08.2021 klo 13:00 - 16:22 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
251   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
252   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
253   Hallintosäännön tarkistaminen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan kokoonpanon ja tehtävien osalta (Kv-asia)
254   Vaalilautakunnan asettaminen valtuustossa toimitettavia suhteellisia vaaleja varten (Kv-asia)
255   Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali (Kv-asia) (Pöydälle 9.8.2021)
256   Kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen vaali (Kv-asia) (Pöydälle 9.8.2021)
257   Tarkastuslautakunnan vaali (Kv-asia) (Pöydälle 9.8.2021)
258   Keskusvaalilautakunnan vaali (Kv-asia) (Pöydälle 9.8.2021)
259   Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan vaali (Kv-asia) (Pöydälle 9.8.2021)
260   Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan ja sen jaoston vaali (Kv-asia) (Pöydälle 9.8.2021)
261   Kasvun ja oppimisen lautakunnan ja nuorisoasiainjaoston vaali (Kv-asia) (Pöydälle 9.8.2021)
262   Kulttuurilautakunnan vaali (Kv-asia) (Pöydälle 9.8.2021)
263   Svenska rum -lautakunnan vaali (Kv-asia) (Pöydälle 9.8.2021)
264   Liikuntalautakunnan vaali (Kv-asia) (Pöydälle 9.8.2021)
265   Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali (Kv-asia) (Pöydälle 9.8.2021)
266   Teknisen lautakunnan vaali (Kv-asia) (Pöydälle 9.8.2021)
267   Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vaali (Kv-asia) (Pöydälle 9.8.2021)
268   Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien jäsenien nimeäminen (Kv-asia)
269   Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan vaali (Kv-asia)
270   Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiesten vaali (Kv-asia)
271   Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali (Kv-asia)
272 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeäminen
273 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin VN/17361/2021
274 Luonnonsuojelun toimenpiteet -hankkeen ohjelman ja selvitysten hyväksyminen (Kv-asia)
275 Lausunnon antaminen Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta 2022-2029
276 Kera, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimusten ja esisopimusten hyväksyminen, alue 130140 (osittain Kv-asia)
277 Kilonpuisto I A, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 132204, 54. kaupunginosa Kilo
278 Raide-Jokerin ratainfran kunnossapitoon liittyvien sopimusten hyväksyminen
279   Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset
280   Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset
281 Elinkeinopäällikön viran muuttaminen elinkeinojohtajan viraksi
282   Kuntapaikkojen tarjoaminen Afganistanista Suomeen evakuoitaville, Suomelle, Euroopan unionille tai Natolle työskennelleelle afganistanilaiselle ja heidän perheenjäsenilleen

Osallistuja Tehtävä
Markkula Markku puheenjohtaja
Aaltonen Juri jäsen
Ahlfors Tiina jäsen
Elo Simon jäsen
Gestrin Christina jäsen
Guzenina Maria jäsen
Jalonen Jaana jäsen
Juvonen Arja jäsen
Kauma Pia jäsen
Kauste Mika jäsen
Laiho Mia jäsen
Laukkanen Antero jäsen
Partanen Henna jäsen
Vuornos Henrik jäsen
Pursula Tiina varajäsen
Mykkänen Kai valtuuston puheenjohtaja
Sistonen Markku valtuuston I varapuheenjohtaja
Hopsu Inka valtuuston II varapuheenjohtaja
Karimäki Johanna valtuuston III varapuheenjohtaja
Mäkelä Jukka kaupunginjohtaja
Svahn Sanna perusturvajohtaja
Rinta-aho Harri kasvun ja oppimisen toimialajohtaja
Isotalo Olli kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Syrjänen Markus hallinto- ja kehittämisjohtaja
Kuismin Timo lakiasiainjohtaja
Konttas Ari rahoitusjohtaja
Pajakoski Johanna viestintäpäällikkö
Sutinen Päivi palvelujen kehittämisjohtaja
Immonen Mari kaupunginsihteeri
Sarekoski Kimmo henkilöstöjohtaja
Hietanen Lauri nuorisovaltuuston edustaja
Majuri Jouni kaupunginsihteeri
Aaltonen Matti lakimies
Mäkinen Antti O. projektijohtaja
Söderman Tarja ympäristöjohtaja
Kivelä Kati arkkitehti
Peltola Katariina maisema-arkkitehti
Nyberg Johanna kaupunkiliikennepäällikkö
Leino Essi yleiskaavapäällikkö
Lonka Seija yleiskaavasuunnittelija
Kivinen Mikko projektijohtaja
Haapalehto Teemu maahanmuuttoasioiden päällikkö
Rosenberg Heidi tekninen sihteeri
Kammonen Riitta-Liisa kaupunginsihteeri, sihteeri

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 27.08.2021