Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.08.2021/Pykälä 272

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


8959/00.00.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 23.08.2021 § 272

 

 

§ 272

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeäminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Immonen Mari E

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus 

1
nimeää Länsi-Uudenmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseniksi (ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi):

. Sanna Svahn Espoosta (Markus Paananen Espoosta) 
. Tuula Suominen Lohjalta (Raija Lindroos Lohjalta)
. Benita Öberg Raaseporista (Cathrinne Wetterstrand Siuntiosta)
. Jaana Koskela Kirkkonummelta (Ulla Tikkanen Kauniaisista)
. Timo Turunen Karviaisen kuntayhtymästä (Mari Haapanen Vihdistä)
. Markus Syrjänen Espoosta (Ari Erkinharju Espoosta)
. Mari Ahlström Espoosta (Minna Hoffström Espoosta)
. Timo Kuismin Espoosta (Jouni Majuri Espoosta)
. Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta (Kimmo Markkanen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta)

2
päättää, että henkilövaihdostilanteessa ko. jäsenen nimennyt osapuoli voi nimetä hänen tilalleen uuden, aiemmin tehdyn asettamispäätöksen kriteerit täyttävän henkilön ja ilmoittaa tästä väliaikaiselle valmistelutoimielimelle.

3
toteaa, että Espoon kaupunginhallitus toimii Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettavana viranomaisena ja että Espoon kaupunki järjestää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminnan aloitukselle tarpeelliset kokous- ja työtilat sekä huolehtii valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta.

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Siuntio, Inkoo, Hanko, Raasepori, Lohja, Vihti ja Karkkila. Lisäksi hyvinvointialueeseen kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. 

 

Osapuolten toimielinpäätökset on oltava yksimielisiä, sillä muutoin valtioneuvosto päättää kokoonpanon ns. voimaanpanolain perälautamallin mukaan.

 

Alueen kunnat ja pelastuslaitoksen johtokunta ovat hyväksyneet yksimielisesti väliaikaista valmistelutoimielintä koskevat periaatteet ja nimenneet siihen jäsenet omalta osaltaan. Lisäksi alueella toimivat erityishuoltopiirit ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä kokoonpanon. Päätökset ovat oheismateriaalina.

 

Nimeämisen periaatteissa on huomioitu Länsi-Uudenmaan sote-hankkeen toiminta, jäsenten osaamistarpeet, alueellinen ja väestöllinen tasapaino sekä muut lakiluonnosten määrittämät asiat.  Länsi- Uudenmaan väliaikaisen toimielimen jäseniä on yhdeksän ja jokaiselle nimetään henkilökohtainen varajäsen:

 

.Espoon soten perustusturvajohtaja

.  Yksi edustaja: Lohja

. Yksi edustaja: Raasepori, Hanko, Inkoo, Siuntio

. Yksi edustaja: Kirkkonummi, Kauniainen

. Yksi edustaja: Vihti, Karkkila

. Espoon hallinto- ja kehittämisjohtaja

. Espoon perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

. Espoon lakiasianjohtaja

. Länsi-Uudenmaan pelastusjohtaja

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

 

Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta.

 

Lisäksi alueen luottamushenkilöt muodostaisivat seurantaryhmän Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi. Seurantaryhmä nimetään syyskuussa.

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 09.08.2021 § 243

 

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus 

1
hyväksyy, että Espoon kaupunginhallitus toimii Länsi- Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettavana viranomaisena

2
päättää, että Espoon kaupunki järjestää Länsi- Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminnan aloitukselle tarpeelliset kokous- ja työtilat sekä huolehtii valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta.

3
hyväksyy väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon periaatteen, että valmistelutoimielimen jäseniä on yhdeksän ja heillä on henkilökohtainen varajäsen:

- Espoon perusturvajohtaja
- Yksi edustaja: Lohja
- Yksi edustaja: Raasepori, Hanko, Inkoo, Siuntio
- Yksi edustaja: Kirkkonummi, Kauniainen
- Yksi edustaja: Vihti, Karkkila
- Espoon hallinto- ja kehittämisjohtaja
- Espoon perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
- Espoon lakiasianjohtaja
- Länsi-Uudenmaan pelastusjohtaja

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa