Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 27.09.2023/Pykälä 143


Asianumero 320/10.03.02/2023

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 27.09.2023 § 143

 

 

§ 143

Oikaisuvaatimukset Olarin 2 päiväkotia -hankkeen tarveselvityksestä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Rauman Maria

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-Aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta jättää tutkimatta lautakunnan Olarin 2 päiväkotia -hankkeen tarveselvityksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä 16.8.2023 § 125 tehdyt oikaisuvaatimukset. Kyse on valmistelusta, josta kuntalain 136 §:n mukaan ei saa tehdä oikaisuvaatimusta.

 

Käsittely 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan estyneenä ollessa asian esitteli talous- ja hallintojohtaja Timo Ketonen.

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Kasvun ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 16.8.2023 § 125 osaltaan Olarin 2 päiväkotia -hankkeen tarveselvityksen. Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä on tehty 13 oikaisuvaatimusta.

 

Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä vain kunnan viranomaisen lopullisesta päätöksestä. Valmisteluvaiheessa ei ole vielä tarvetta hakea muutosta.

 

Olarin 2 päiväkotia -hankeen tarveselvityksen hyväksyminen on ollut asian valmistelua, koska asian käsittely jatkuu hankesuunnitelman käsittelyllä muissa toimielimissä. Asia tulee toisin sanoen myöhemmin lopullisesti ratkaistavaksi. Tämän vuoksi kasvun ja oppimisen lautakunnan Olarin 2 päiväkotia -hankkeen tarveselvityksen hyväksymispäätöksestä tehdyt oikaisuvaatimukset tulee jättää tutkimatta.

 

Lopullisen päätöksen Olarin 2 päiväkotia -hankesuunnitelmasta tekee valtuusto. Valtuuston on tarkoitus käsitellä hankesuunnitelma kokouksessaan 23.10.2023. Valtuuston päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeudelle.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Ei julkaista, Oikaisuvaatimus 1, sisältää henkilötietoja

-

Ei julkaista, Oikaisuvaatimus 2, sisältää henkilötietoja

-

Ei julkaista, Oikaisuvaatimus 3, sisältää henkilötietoja

-

Ei julkaista, Oikaisuvaatimus 4, sisältää henkilötietoja

-

Ei julkaista, Oikaisuvaatimus 5, sisältää henkilötietoja

-

Ei julkaista, Oikaisuvaatimus 6, sisältää henkilötietoja

-

Ei julkaista, Oikaisuvaatimus 7, sisältää henkilötietoja

-

Ei julkaista, Oikaisuvaatimus 8, sisältää henkilötietoja

-

Ei julkaista, Oikaisuvaatimus 9, sisältää henkilötietoja

-

Ei julkaista, Oikaisuvaatimus 10, sisältää henkilötietoja

-

Ei julkaista, Oikaisuvaatimus 11, sisältää henkilötietoja

-

Ei julkaista, Oikaisuvaatimus 12, sisältää henkilötietoja

-

Ei julkaista, Oikaisuvaatimus 13, sisältää henkilötietoja

 

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä