Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 27.09.2023/Pykälä 144


Asianumero 2099/01.01.01/2023

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 27.09.2023 § 144

 

 

§ 144

Oikaisuvaatimus määräaikaisen tuntiopettajan tehtävän täyttämättä jättämispäätöksestä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Leino Virpi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta jättää tutkimatta 21.8.2023 saapuneen oikaisuvaatimuksen, joka oli tehty rehtorin päätöksestä 31.7.2023 § 5 jättää täyttämättä julkisessa haussa ollut määräaikainen opettajan tehtävä.

Perustelut: Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

 

Tausta

 

Lukion yhteiskuntaopin päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä oli ollut julkisessa haussa 4.5.2023 - 19.5.2023. Espoonlahden lukion rehtori oli 31.5.2023 § 1 tehnyt valintapäätöksen asiassa. Kasvun ja oppimisen lautakunta oli 14.6.2023 § 120 kumonnut rehtorin valintapäätöksen ja palauttanut asian rehtorille uudelleen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

 

Tehtävään oli määräajassa tullut 17 hakemusta. Hakijoista kaksi täytti vaadittavat kelpoisuusvaatimukset. Rehtori on asiaa uudelleen käsiteltäessä ollut yhteydessä hakijoihin ja haastatellut kaksi hakijaa, joita ei ollut aiemmin haastatellut. Yhteensä yhdeksän hakijaa peruutti hakemuksensa. Molemmat kelpoisuusvaatimukset täyttäneet hakijat peruivat hakemuksensa.

 

Espoonlahden lukion rehtori on päätöksellään 31.7.2023 § 5 jättänyt täyttämättä määräaikaisen yhteiskuntaopin päätoimisen tuntiopettajan tehtävän. Päätöksen liitteenä on ollut muutoksenhakukielto. Päätös on lähetetty tiedoksi hakijoille.

 

Espoolainen yhdistys on 21.8.2023 saapuneessa sähköpostissa vaatinut päätöksen kumoamista. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että joku hakijoista tulee nimittää kyseiseen virkasuhteeseen. Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, ettei päätökseen olisi tullut laittaa muutoksenhakukieltoa. Oikaisuvaatimuksen tekijä on 7.9.2023 lähettänyt täydennyksen.

 

Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä on 22.9.2023 ja 26.9.2023 lähettänyt oikaisuvaatimuksen täydennykset.

 

Perusteet tutkimatta jättämiselle

 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

 

Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

 

Oikeuskäytännössä esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO:2005:82 on ollut kyse viran täyttämättä jättämispäätöksen muutoksenhakukelpoisuudesta. Ratkaisussaan KHO toteaa, että kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana olevaa virkaa eikä kenelläkään sinänsä ole oikeutta tulla nimitetyksi virkasuhteeseen. Päätös virkasuhteen täyttämättä jättämisestä on oikeudellisesti rinnastettava nimityspäätöksen valmistelutoimiin. Päätös ei sisällä sellaista ratkaisua, josta kuntalain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen. KHO jätti täyttämättä jättämispäätöksestä tehdyn valituksen tutkimatta.

 

Edellä olevin perustein rehtorin päätöksestä 31.7.2023 tehty oikaisuvaatimus täydennyksineen tulee jättää tutkimatta.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Ei julkaista Rehtorin päätös 31.7.2023 § 5 muutoksenhakukieltoineen (sisältää henkilötietoja)

-

Ei julkaista Oikaisuvaatimus 21.8.2023 (sisältää henkilötietoja)

-

Ei julkaista Oikaisuvaatimuksen täydennys 7.9.2023 (sisältää henkilötietoja)

-

Ei julkaista Oikaisuvaatimuksen täydennys 22.9.2023 (sisältää henkilötietoja)

-

Ei julkaista Oikaisuvaatimuksen täydennys 26.9.2023 (sisältää henkilötietoja)

 

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä