Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 32


5 Espoon laitosäänestyspaikat eduskuntavaalit 2023

57/00.00.00/2023

 

 

 

Kaupunginhallitus 06.02.2023 § 32

 

 

§ 32

Espoon erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Aaltonen Matti

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus

1
määrää erityisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi liitteessä mainitut laitokset ja velvoittaa vaalitoimikunnat I - VII toimittamaan niissä laitosäänestyksen liitteen mukaisesti, ja

2
oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tarvittaessa tekemään työnjaollisia muutoksia laitosäänestysten toimittamisessa vaalitoimikuntien kesken.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Vaalilain 9 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt, sosiaalihuollon toimintayksiköt, rangaistuslaitokset sekä Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnat ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavat yksiköt (laitos). Lähtökohtaisesti laitosäänestys on siis järjestettävä sekä sairaalassa että sellaisessa laitoksessa, jossa annetaan ympärivuorokautista hoitoa. Näiden lisäksi kunnanhallitus voi harkintansa mukaan päättää, että äänestys järjestetään muussakin kuin ympärivuorokautista hoitoa antavassa laitoksessa. Päätös on tehtävä hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

 

Liitteenä olevaan listaan on laitosäänestyspaikoiksi valittu pääasiassa sellaiset laitokset, joissa lain mukaan on järjestettävä ennakkoäänestys.

 

Asiaa valmisteltaessa on oltu yhteydessä sosiaali- ja terveystoimeen sekä asianomaisiin laitoksiin. Laitosäänestyksen toimittavat vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen asettamat vaalitoimikunnat.

 

 

Päätöshistoria

 

Keskusvaalilautakunta 23.01.2023 § 4

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunnan sihteeri Aaltonen Matti

 

Keskusvaalilautakunta ehdottaa, että kaupunginhallitus

1
määrää erityisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi liitteessä mainitut laitokset ja velvoittaa vaalitoimikunnat I - VII toimittamaan niissä laitosäänestyksen liitteen mukaisesti, ja

2
oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tarvittaessa tekemään työnjaollisia muutoksia laitosäänestysten toimittamisessa vaalitoimikuntien kesken.

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Espoon laitosäänestyspaikat eduskuntavaalit 2023

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi