Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 3381/02.05.00/2023

 

 

 

Kaupunginhallitus 06.02.2023 § 33

 

 

§ 33

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajojen nostaminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laakkonen Marika

Peltonen Anne
Askolin-Berggren Anni
Bigos Lucia

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-Aho Harri

 

Kaupunginhallitus päättää, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan nostamalla tulorajoja 33 prosentilla liitteen mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan 1.3.2023 alkaen.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Asian käsittely lautakunnissa

 

Hallintosäännön mukaan lautakuntien tehtävänä on tehdä esitys kaupunginhallitukselle toimialansa osalta lakiin tai asetukseen perustuvien maksujen suuruudesta. Asia on käsitelty samansisältöisenä kasvun ja oppimisen lautakunnassa 18.1.2023 sekä Svenska rum -lautakunnassa 19.1.2023. Lautakuntien esittämät muutokset näkyvät liitteessä kursivoituna.

 

 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajojen nostaminen

 

Hallitus on päättänyt budjettiriihessä syyskuussa 2022, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan nostamalla tulorajoja 33 prosentilla. Varhaiskasvatusmaksujen alentamisen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden ostovoimaa ja tukea pieni- ja keskituloisia lapsiperheitä elinkustannusten ja sähkön voimakkaan hinnannousun vuoksi. Tulorajojen muutoksista on annettu 29.12.2022 laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta (1365/2022).

 

Esitettävät muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tulorajoihin

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytymisen bruttotulorajat nousevat 1.3.2023 alkaen (alla tulorajakohtainen erittely). Vähimmäisbruttotulojen nostaminen 33 prosentilla nostaa korkeimman maksun bruttotulorajaa keskimäärin 20 prosenttia.

 

Muilta osin varhaiskasvatuksen määräytymisperusteet pysyvät ennallaan.

 

Nykyiset tulorajat (28.2.2023 asti)

Perhe- koko

Vähimmäis- bruttotulo €/kk

Maksu prosentti

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

2

2 913

10,7

5 665

3

3 758

10,7

6 510

4

4 267

10,7

7 019

5

4 777

10,7

7 529

6

5 284

10,7

8 036

 

 

1.3.2023 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n 2 momentissa säädetyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat seuraavat:

 

Perhe-   koko

Vähimmäis-bruttotulo €/kk

Maksu prosentti

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

2

3 874

10,7

6 627

3

4 998

10,7

7 751

4

5 675

10,7

8 428

5

6 353

10,7

9 106

6

7 028

10,7

9 781


 

Vastaavia varhaiskasvatusmaksujen määräytymisperusteita sovelletaan myös varhaiskasvatuksen palvelusetelin omavastuuosuuden laskennassa.

 

 

Asiakasmaksujen vertailu vuosina 2019-2022

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

 

2019

 

2020

 

2021

 

1.8.2022-

Korkein perittävä kuukausimaksu

289

288

288

295

Toiseksi nuorimman lapsen maksu

145

144

115

118

Alin perittävä kuukausimaksu

27

27

27

28

 

  

Tilapäisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

 

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 8-29 euroa / päivä riippuen siitä, onko tilapäinen varhaiskasvatus osa- vai kokopäiväistä. Lisäksi perittävän maksun suuruuteen vaikuttaa perheen tilapäisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärä. Asiakasmaksut ovat olleet yhtenäiset vuodesta 2018.

 

 

 

Varhaiskasvatuksen maksutulot (M €) vuosina 2020-2021 ja arviot maksutuloista vuosille 2022 ja 2023

 

Varhaiskasvatuksen maksutulot

2020

2021

TA-2022

TA-2023

Suomenkielinen varhaiskasvatus

15,8

17,8

17,3

   18,9

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

2,4

2,7

2,6

2,6

 

Yhteensä M€

 

18,2

 

20,5

 

19,9

 

21,5

 

Vuoden 2020 varhaiskasvatuksen maksutuloihin vaikutti merkittävästi valmiuslain voimassaoloaikana 18.3. - 13.5.2020 perheille hyvitettävät varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

 

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteiskäyttö

 

Pääkaupunkiseudulla varhaiskasvatusta järjestetään kuntarajat ylittäen kuntien välisen sopimuksen mukaan. Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan välinen sopimus koskee tilanteita, jolloin perhe muuttaa toiseen em. sopimuskuntaan. Sopimuskunnasta toiseen muuttavien perheiden lasten varhaiskasvatus järjestetään entisessä asuinkunnassa enintään muuttamista seuraavan syys- tai kevätkauden loppuun ja enintään esiopetuksen alkamiseen saakka.

 

Mikäli perhe haluaa lapsen jatkavan varhaiskasvatuksessa entisessä asuinkunnassa, perheen asuinkunta myöntää maksusitoumuksen ja perhe maksaa varhaiskasvatusmaksun lapsen varhaiskasvatuspaikan sijaintikunnalle kyseisen kunnan maksuperusteiden mukaisesti.

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.01.2023 § 4

 

Päätösehdotus 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-Aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset muutokset lasten varhaiskasvatuksesta perittävien asiakasmaksujen tulorajoihin. Muutokset näkyvät liitteessä kursivoituna ja ne tulevat voimaan 1.3.2023 alkaen.

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Nämnden Svenska rum 19.01.2023 § 3

 

Förslag Direktör för sektorn för fostran och lärande Rinta-Aho Harri

 

Nämnden Svenska rum föreslår för stadsstyrelsen att stadsstyrelsen godkänner ändringarna i inkomstgränserna för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken i enlighet med bilagan. Förändringarna är kursiverade i bilagan och de träder i kraft från och med 1.3.2023.
 

Behandling

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Timo Ketonen var föredragande, då direktör för sektorn för Fostran och lärande Harri Rinta-aho var förhindrad.

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Liitteet

1

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.3.2023 alkaen

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi