Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 377


3 Uudet virat ja toimet
4 Virkoja ja toimia koskevat muutokset

6356/01.01.00/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 377

 

 

§ 377

Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset vuonna 2023

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kunnas Jere

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus perustaa uudet virat ja hyväksyy uudet toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset liitteiden mukaisesti.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Valtuusto hyväksyi 7.12.2022 Espoon kaupungin talousarvion vuodelle 2023. Nyt tuodaan päätettäväksi talousarvioon sisältyvät uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset. Virkoja ja toimia koskevat esitykset tukevat Espoo-tarinan tavoitteiden toteuttamista, noudattelevat TakE-ohjelman tavoitteiden toteuttamista sekä kohdentavat tarvittavia resursseja kaupungin peruspalveluihin. Lisäksi esitykset tukevat mm. uusien tietojärjestelmien käyttöönoton onnistumista.

 

Vuoden 2023 talousarvioon liittyen esitetään kaupunginhallitukselle yhteensä 174 uuden viran ja toimen perustamista ja virkoja ja toimia koskevia muutoksia yhteensä 37. Uusista viroista ja toimista viisi perustuu talousarvion neuvottelutuloksen mukaisiin lisäyksiin. Suurin osa uusista viroista ja toimista kohdistuu kasvun ja oppimisen toimialalle              .

 

Kasvun ja oppimisen toimiala

 

Kasvun ja oppimisen toimialalle esitetään 155 uutta virkaa ja toimea. Uusista viroista ja toimista 53 kohdistuu suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikköön ja 61 suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikköön. Toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikköön kohdennetaan 32 uutta virkaa ja toimea ja svenska bildningstjänsteriin yhdeksän uutta virkaa ja toimea.

 

Merkittävä osa perusopetuksen uusista viroista ja toimista on aiemmin tuntityönä, määräaikaisina työsuhteina tai vuokratyönä tehdyn työn vakinaistamista. Varhaiskasvatuksessa uusia virkoja ja toimia kohdennetaan valmistuviin uusiin päiväkoteihin, minkä lisäksi tuetaan varhaiskasvatusyksiköiden johtajien työtä perustamalla heille tukiresursseja. Toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut -tulosyksikössä lisätään resursseja erityisesti nuorisopalveluissa. Kolme näistä lisäyksistä perustuu vuoden 2023 talousarvion neuvottelutulokseen.

  

Lisäksi kasvun ja oppimisen toimialalla esitetään 24 virkaa ja toimea koskevaa muutosta, joista suurin osa tehdään toimialan esikunnassa ja tulosyksiköiden hallinnossa. Lisäksi varhaiskasvatuksen tehtävärakennemuutokseen liittyen tehdään eräitä muutoksia.

 

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Kaupunkiympäristön toimialalle esitetään kuuden toimen perustamista. Näistä kaksi on vuoden 2023 talousarvion neuvottelutuloksen mukaisia lisäyksiä. Neljä muuta ovat toimien perustamisia tuntipalkkaisista kuukausipalkkaisiksi siirtyneille työntekijöille. Lisäksi esitetään 8 virkaa ja toimea koskevaa muutosta.

 

Elinvoiman tulosalue

 

Elinvoiman tulosalueelle esitetään yhdeksän uutta virkaa ja toimea. Näistä kuusi sijoittuu Elinkeino ja työllisyys -tulosyksikköön. Viisi on määräaikaisesti hoidettujen tehtävien vakinaistamisia ja yhdellä uudella viralla vahvistetaan työnantajapalvelujen johtamista muutostilanteessa. Kolme uutta toimea perustetaan tuntipalkkaisista kuukausipalkkaisiksi siirtyneille. Lisäksi Elinvoiman tulosalueella esitetään yksi virkaa koskeva muutos.

 

Konsernihallinto

 

Konsernihallintoon esitetään neljää uutta toimea, joista kolme on pitkään määräaikaisesti hoidettujen kestävän kehityksen osaamiskeskuksen tehtävien vakinaistamisia. Lisäksi vahvistetaan kaupungin kyberturvallisuusasiantuntemusta yhdellä uudella toimella. Virkoja ja toimia koskevia muutoksia esitetään konsernihallinnossa neljä.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Uudet virat ja toimet

2

Virkoja ja toimia koskevat muutokset

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi