Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 375


2 Konserniohje

5769/00.01.01/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 375

 

 

§ 375

Espoon kaupungin konserniohje (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Silvan Katja

Nieppola Tommi
Heino Waltteri

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Espoon kaupungin konserniohjeen.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Kuntalain 14 § mukaan valtuuston tehtävänä on päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Kuntalain 47 § mukaan konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeessa on oltava määräykset tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

 

Konserniohje määrittelee keskeisimmät toimintatavat muun muassa konsernijohtamiseen, -valvontaa ja -ohjaukseen, konserniraportointiin, kokouksessa edustamiseen, omistajan ennakkokannan hankkimiseen, talouden ja toiminnan suunnitteluun, rahoitukseen, tiedottamiseen ja luottamushenkilöiden tiedonsaantiin sekä tukipalveluihin.

 

Hyvä hallinto- ja johtamistapa yhtenäistää Espoon kaupungin tytäryhteisöjen johtamis- ja hallintokäytäntöjä ja siten varmistaa, että tytäryhtiöissä toteutuvat:

. hyvä johtaminen

. yhteistyö ja avoimuus

. vastuullisuus sekä

. työyhteisön kehittäminen

 

Voimassa oleva Espoon kaupungin konserniohje on hyväksytty valtuustossa 12.12.2016 ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä -ohje 24.4.2017. Ohjeet ovat aikaisemmin olleet erillisiä asiakirjoja. Nyt ohjeet ovat samassa asiakirjassa.  johdonmukaistettu ja ajantasaistettu. Asiakirja on jaettu kahteen osaan. Osa I käsittelee konserniohjetta ja osa II hyvää hallinto- ja johtamistapaa.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.12.2022 § 85

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy Espoon kaupungin konserniohjeen.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Konserniohje

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi