Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 374


1 Omistajapolitiikka

5770/00.01.01/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 374

 

 

§ 374

Espoon kaupungin omistajapolitiikka (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Silvan Katja

Heino Waltteri

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Espoon kaupungin omistajapolitiikan.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Kuntalain 14 § mukaan valtuuston tehtävänä on päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Kuntalaissa korostetaan omistajaohjauksen merkitystä ja konsernin kokonaisedun huomioimista. Omistajapolitiikan lähtökohtana on Espoo-tarina. Konserniyhteisöjä ohjataan yhtenäisillä ja johdonmukaisilla toimintalinjauksilla ja periaatteilla, joilla varmistetaan konsernin kokonaisedun toteutuminen.


Valtuusto on edellisen kerran hyväksynyt omistajapolitiikan 12.12.2016. Tämän jälkeen toimintaympäristössä on tapahtunut sekä merkittäviä kansallisia että globaaleja muutoksia, jotka vaikuttavat myös Espoo-konsernin toimintaan. Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa merkittävästi Espoon kaupungin rahoituspohjaan ja ydintoimintaan. Muutokset edellyttävät yhä nopeampaa kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin niin kaupungilta kuin konserniyhteisöiltä. Uudistettu omistajapolitiikka korostaa strategisuutta, ennakointia sekä konserniyhteisöjen talouden ja toiminnan merkitystä.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.12.2022 § 84

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy Espoon kaupungin omistajapolitiikan.

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Omistajapolitiikka

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi