Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 3888181/14.05.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 388

 

 

§ 388

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee Espoon kaupunginhallituksen päätöstä 10.1.2022 § 13 vesihuollon toiminta-alueen hyväksymisestä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Aumala Petteri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus antaa lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle liitteen mukaisesti.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Kaupunginhallitus on hyväksynyt 10.1.2022 § 13 Espoon vesihuollon toiminta-alueen 2022.

 

 Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt päätöksestä tehdyn valituksen johdosta Espoon kaupungin lausuntoa 27.9.2022. Lausunnon antamiselle on myönnetty aikaa 31.12.2022 saakka.

 

 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jättänyt valituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Valittaja vaatii, että päätös kumotaan ja palautetaan kuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Valittaja perustelee vaatimustaan sillä, että Espoon kaupunginhallituksen päätös ei ole vesihuoltolain mukainen. Toiminta-aluetta ei ole rajattu vesihuoltolain tarkoittamalla tavalla.

 

 Lisäksi valittaja katsoo, että päätöksessä esitetty oikaisuvaatimusmenettely ei ole vesihuoltolakiin sovellettava muutoksenhakumenettely.

 

 Vastauksessaan hallinto-oikeudelle Espoon kaupunki vaatii, että valitus tulee hylätä kohdan yksi osalta perusteettomana.

 

 Kohdan kaksi osalta Espoon kaupunki myöntää valituksessa esitetyn väitteen siitä, että valituksenalaisessa päätöksessä on esitetty virheellinen muutoksenhakumenettely. Espoon kaupunki kuitenkin esittää huomionaan, ettei virheellisesti ilmoitettu valitusosoitus ole vaarantanut valittajan oikeusturvaa, sillä valittaja on virheellisestä valitusosoituksesta huolimatta toimittanut valituksen toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

 

Päätöshistoria

 

Tekninen lautakunta 23.11.2022 § 97

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta ehdottaa, että kaupunginhallitus antaa lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle liitteen mukaisesti.

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Liitteet

1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta vesihuollon toiminta-alueesta

 

Oheismateriaali

-

Ei julkinen (henkilötietoja) Etelä-Savon ELY-keskuksen valitus 20.5.2022

 

Tiedoksi