Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 3894713/14.04.00/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 389

 

 

§ 389

Valtuustoaloite energiakatselmuksesta energian säästämiseksi (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laurila Mauri

Ilander Leif
Nyberg Johanna

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Risto Nevanlinnan ym. 22.8.2022 jättämään valtuustoaloitteeseen energiakatselmuksesta energian säästämiseksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Valtuustoaloitteen sisältö

 

Valtuutettu Risto Nevanlinna ja 33 muuta valtuutettua on esittänyt 22.8.2022 päivätyn aloitteen energian säästämisestä. 

 

Aloitteessa tuodaan esiin, että maailmanpoliittisen tilanteen seurauksena on käsillä energiakriisi, joka koskettaa myös Suomea.

 

Syksyllä käynnistyy valtakunnallinen energiansäästökampanja, jonka yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa kansalaisille keinoista, joilla voi pienentää omaa energiankulutusta.

 

Me valtuutetut esitämme valtuustoaloitteena, että Espoo toteuttaa koko kaupungin laajuisen energiakatselmuksen, jonka tavoitteena on löytää mahdollisimman pian tehokkaita keinoja energian säästämiseen sekä energiakustannusten minimoimiseen. Katselmuksen tulosten perusteella laaditaan energian säästämisestä suunnitelma, jonka toteuttaminen aloitetaan välittömästi.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen

 

Espoon kaupunki on suunnitellut erilaisia energiasäästötoimia, jotka kohdistuvat ensisijaisesti kaupungin toimitilojen energiankäyttöön. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja selosti asiaa kaupunginhallituksessa 7.11.2022.

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja kutsui koolle toimialoista koostuvan energiavarautumisryhmän, jonka tavoitteena on esittää säästötoimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan sähkön riittämistä kaikille kuntalaisille ja kaupungin toiminnoille. Lisäksi karsitaan kulutushuippuja ja hillitään energiakustannusten kasvua.

 

Energiavarautumisryhmän jäseninä olivat Erkko Helin (KOTO), Petri Häkkinen (KOHA), Jarmo Ikävalko (ELINVOIMA), Olli Isotalo (KYT), Marja Jyrkkä (KOHA), Leena Lakovaara (KOTO), Maija Lehtinen (KYT/Tilapalvelut), Roope Leppänen (HYTET) ja Sanna Muje (KYT/Tilapalvelut).

 

Energiasäästötoimenpiteitä on käsitelty toimialojen johtoryhmissä ja niissä on käyty läpi toimintaan ja käytössä oleviin toimitiloihin liittyviä mahdollisia säästötoimenpiteitä. Energiansäästötoimenpiteet voisivat kohdistua toimitilojen lisäksi muun muassa aukioloaikoihin ja palvelujen laajuuteen. Kaupunki kartoittaa kaupunkilaisten palveluiden ja toimintojen kannalta kriittisiä toimintoja ja turvaa niiden jatkuvuuden.

 

Säästötoimenpiteiden toteuttamismahdollisuus ja vaikuttavuus arvioitiin Tilapalvelujen energia-asiantuntijoista koostuvassa ryhmässä. Tämän jälkeen kaupunginhallitukselle esiteltiin valittuja uusia toimenpiteitä. Toimenpiteiden täytäntöönpanosta päätetään johtosääntöjen mukaisesti tulosyksiköissä / toimialoilla / toimielimissä. Laajemmat palvelutarjontaan ja -tasoon rajoittavasti vaikuttavat päätökset tehdään toimielinten linjausten kautta. Energiavarautumisryhmä seuraa tilannetta ja ryhtyy tarvittaessa lisätoimenpiteiden valmisteluun.  Toimenpiteiden seuranta kootaan energiavarautumisryhmässä, joka raportoi siitä edelleen kaupunginjohtajalle.

 

Espoon kaupungissa on tehty useita eri säästötoimenpiteitä jo vuosien ajan.

 

Espoo on allekirjoittanut jo vuonna 2008 ensimmäisen Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETS). Nykyinen KETS on voimassa vuosina 2017-2025, jonka mukaiset energiasäästötavoitteet on asetettu.

 

Tämänhetkiset KETS-toimenpiteet, säästötavoitteet ja toteutusaste vuonna 2021 ovat seuraavat:

 • Led-lamput sisävalaistus, vaihdettu 10 000 kpl, säästö 700 MWh/v toteutusaste 10 %
 • Led-lamput katuvalaistus, vaihdettu 18 500 kpl, säästö 3 500 MWh/v toteutusaste 34%
 • Energiatehokas uudisrakentaminen (30 rakennusta), säästö 6 700 MWh/v toteutusaste 67%
 • Kaukolämmön optimointipalvelu (110 rakennusta), säästövaikutus 4 330 MWh/v vuoden 2021 alusta
 • Etävalvomo- (144 rakennusta) ja energiamanageripalvelu (351 rakennusta), 6 200 MWh, säästövaikutus alkoi vuonna 2021
 • Öljylämmitysten korvaaminen maa- ja kaukolämmöllä, hankinnan tarjouspyyntövaihe, säästövaikutus alkaa vuosina 2023 ja 2024
 • Tilakäytön tehostuminen, vuonna 2019 4,01 htm2/asukas, vuonna 2020 3,88 htm2/asukas, vuonna 2021 3,86 htm2/asukas
 • Kertynyt energiansäästö ajalla 2016-2021: 21 430 MWh/v. Sopimustavoite 2025: 19 611 MWh/v.

 

Kilpailutettu puitesopimuskumppani Caverion Suomi Oy tekee tilauksestamme valikoiduissa kiinteistöissä energiakatselmuksia. Vuoden 2021 alusta alkaen katselmuksia on valmistunut noin 100 kpl ja vuodelle 2023 on sovittu tehtäväksi 25 energiakatselmusta. Katselmuksista on saatu selville säästöpotentiaalia 21 GWh. Säästöpotentiaalin saavuttamiseksi joudutaan tekemään isoja investointeja ja niiden takaisinmaksuaika on vaihteleva ja osittain pitkä. Investoinnit on tämän vuoksi priorisoitu. Investoinnit toteutetaan kunnossapidon vuosiohjelman puitteissa.

 

Säästöjä saataisiin myös ilmanvaihdon käyntiaikoja muuttamalla ja huonelämpötilaa pudottamalla käyttöaikojen ulkopuolella.

 

Arvioitu säästö ensimmäisessä vaiheessa (vain etähallinnassa olevat sopivat kohteet):

 • Lämpö -7 300 MWh (vuositasolla)
 • Sähkö -2 300 MWh (vuositasolla)
 • Yhteensä: -1 270 000 euroa / vuosi

 

Kaupunkitekniikan keskus on jatkanut katuvalaistuksen vaihtamista led-valaisimiksi. Katuvaloverkossa on noin 53 500 valaisinta, joista vuoden 2022 loppuun mennessä noin 23 500 on vaihdettu led-valaisimiksi. Tavoitteena on saada loput valaisimet vaihdetuksi vuoteen 2030 mennessä. Nykyisillä toimilla on saavutettu säästöä arviolta 5 000 MWh vuodessa ja lopuilla vaihdoilla saadaan 7 000 MWh vuosittaista säästöä lisää.

 

Led-valaisimet itsessään kuluttavat vähemmän energiaa vanhoihin suurpainenatrium-lamppuihin verrattu, jonka lisäksi niihin on mahdollista ohjelma ns. yöhimmennyksiä. Kaikkiin uusiin valaisimiin ohjelmoidaan kaksiportainen yöhimmennys, joka pudottaa keskiyöllä valaistustehon puoleen.

 

Espoon kaupunki osallistuu lisäksi valtion Astetta Alemmas -kampanjaan.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 28.11.2022 § 62

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Risto Nevanlinnan jättämään valtuustoaloitteeseen energiakatselmuksesta energian säästämiseksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätöshistoria

 

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Valtuustoaloite energian säästämisestä Kv 22.8.2022 Nevanlinna

 

Tiedoksi