Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 23.11.2022/Pykälä 1815304/10.03.02/2022

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 23.11.2022 § 181

 

 

§ 181

Laurinlahden koulun perusopetuksen järjestäminen 1.8.2023 lukien

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lakovaara Leena

Sirviö Jemina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että

1
Laurinlahden koulun perusopetus järjestetään 1.8.2023 lukien pääsääntöisesti osoitteessa Rehtorintie 11. Pieneltä osin voidaan hyödyntää myös Koulumäen koulun vapaata tilakapasiteettiä.

2
Laurinlahden koulun oppilaat kulkevat Rehtorintielle itsenäisesti. Julkisen liikenteen matkakortti myönnetään tilanteessa, jossa oppilaan koulumatka väistötilaan on yli kolme kilometriä. Koulukuljetus (taksi) on mahdollinen, jos koulumatkaetuuden myöntämisperusteet täyttyvät ko. oppilaan kohdalla.

3
Laurinlahden koulun perusopetusta koskevat tilapäiset järjestelyt ovat voimassa siihen asti, kunnes Laurinlahden koulun peruskorjaus- ja laajennushanke valmistuu tai muusta opetuksen järjestämisratkaisusta päätetään.

 

 

Käsittely 

Koski esitti Vanhasen, Klingin, Wallsin, Hagerlundin ja puheenjohtaja Räfin kannattamana seuraavan toivomuksen:

 

"Lautakunta toivoo, että Laurinlahden koulun rakennuksen peruskorjaus ja sen suunnittelu aloitetaan pian koulun siirryttyä väistöön ja väistö toteutuu siten mahdollisimman lyhyenä."

 

Vanhanen esitti Klingin, Wallsin, Hagerlundin, Kosken ja puheenjohtaja Räfin kannattamana seuraavan toivomuksen:

 

"Lautakunta toivoo, että Laurinlahden koulun väistöjärjestelyssä kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen niin koulumatkojen kuin myös turvallisen piha-alueen ja sisätilojen sekä tarvittavan vahtimestariresurssin osalta."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko Kosken esittämä toivomus hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko Vanhasen esittämä toivomus hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että

1
Laurinlahden koulun perusopetus järjestetään 1.8.2023 lukien pääsääntöisesti osoitteessa Rehtorintie 11. Pieneltä osin voidaan hyödyntää myös Koulumäen koulun vapaata tilakapasiteettiä.

2
Laurinlahden koulun oppilaat kulkevat Rehtorintielle itsenäisesti. Julkisen liikenteen matkakortti myönnetään tilanteessa, jossa oppilaan koulumatka väistötilaan on yli kolme kilometriä. Koulukuljetus (taksi) on mahdollinen, jos koulumatkaetuuden myöntämisperusteet täyttyvät ko. oppilaan kohdalla.

3
Laurinlahden koulun perusopetusta koskevat tilapäiset järjestelyt ovat voimassa siihen asti, kunnes Laurinlahden koulun peruskorjaus- ja laajennushanke valmistuu tai muusta opetuksen järjestämisratkaisusta päätetään.

Lisäksi lautakunta esitti toivomuksen, että Laurinlahden koulun rakennuksen peruskorjaus ja sen suunnittelu aloitetaan pian koulun siirryttyä väistöön ja väistö toteutuu siten mahdollisimman lyhyenä.

Lautakunta toivoo lisäksi, että Laurinlahden koulun väistöjärjestelyssä kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen niin koulumatkojen kuin myös turvallisen piha-alueen ja sisätilojen sekä tarvittavan vahtimestariresurssin osalta.

 

 

 

Selostus 

Laurinlahden koulun tilat ovat Tilapalveluiden ja koulun oman kokemuksen mukaan huonossa kunnossa. Terveellisen ja turvallisen työ- ja opiskeluympäristön turvaamiseksi opetus on järjestettävä tilapäisissä

opetuksen järjestämiseen soveltuvissa tiloissa (ns. väistötiloissa) siihen asti, kunnes Laurinlahden koulun peruskorjaus- ja laajennushanke valmistuu tai muusta opetuksen järjestämisratkaisusta päätetään.

 

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö on yhdessä toimialan Tilat-palvelualue ja Tilapalveluiden kanssa selvittänyt toteutettavissa olevia vaihtoehtoja Laurinlahden koulun perusopetuksen järjestämiseksi. Lautakunnalle ehdotetaan, että Laurinlahden koulun perusopetus järjestetään 1.8.2023 lukien pääsääntöisesti osoitteessa Rehtorintie 11. Lisäksi hyödynnetään Koulumäen koulun vapaata tilakapasiteettiä. Oppilaat kulkevat Rehtorintielle itsenäisesti. Julkisen liikenteen matkakortti myönnetään tilanteessa, jossa oppilaan koulumatka väistötilaan on yli kolme kilometriä. Koulukuljetus (taksi) on mahdollinen, jos koulumatkaetuuden myöntämisperusteet täyttyvät ko. oppilaan kohdalla.

 

Rehtorintien koulurakennus on väistötilana perusteltu, sillä se on peruskorjattu ja opetuksen järjestämiseen soveltuva. Rakennus sijaitsee Espoonlahden oppilasalueella 1,6 kilometrin päässä Laurinlahden koulusta. Koulumäen koulu sijaitsee muutaman sadan metrin päässä Rehtorintien koulurakennuksesta. Oppilaiden koulumatkat säilyvät em. huomioiden kohtuullisina. Osalla oppilaista koulumatka Rehtorintielle on jopa lyhyempi kuin Laurinlahden kouluun.

 

Laurinlahden koulun johtokunta, henkilöstö ja oppilaskunta ovat antaneet oman lausuntonsa valmistelussa olleesta ehdotuksesta. Koulun oppilaiden huoltajilla sekä kuntalaisilla ja kunnan palveluita käyttäville tahoilla on ollut mahdollisuus ilmaista mielipiteensä 1.11.2022 järjestetystä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa. Lausunnot ja muistio ovat oheismateriaalina.

 

Käytännönjärjestelyihin liittyvä tarkempi suunnittelu käynnistyy, kun päätös Laurinlahden koulun perusopetuksen järjestämisestä on tehty. Koulupihaa koskien kysymysten osalta ollaan yhteydessä erikseen toimialan Tilat -palvelualueeseen.

 

Muuta huomioitavaa

 

Kaupunginjohtajan 3.11.2022 julkistamassa vuoden 2023 talousarvioesityksen investointiosassa Laurinlahden koulun peruskorjaus on mainittu selvityskohteena, mutta hankkeelle ei ole toistaiseksi allokoitu rahaa investointikaudella 2023-2031. Investointiohjelmasta päättää 7.12.2022 valtuusto, joten kaupunginjohtajan esitykseen voi vielä tulla muutoksia.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Johtokunnan lausunto

-

Henkilöstön lausunto

-

Oppilaskunnan lausunto

-

Muistio asukastilaisuudesta

 

Tiedoksi

Laurinlahden koulu