Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 23.11.2022/Pykälä 1825974/12.01.02/2022

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 23.11.2022 § 182

 

 

§ 182

Oman äidinkielen opetukseen hyväksymisen kriteereiden tarkentaminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Soinio Giedre

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy oman äidinkielen opetukseen hyväksymistä koskevat tarkennetut kriteerit liitteen mukaisesti. Uudet kriteerit tulevat voimaan 1.1.2023.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Lukuvuoden 2022 - 2023 oman äidinkielen opetukseen oppilaaksiottoprosessi on osoittanut, että nykyiset oman äidinkielen opetukseen oppilaaksiottokriteerit eivät anna riittävän seikkaperäistä tietoa hakijoille siitä, millä perusteella voi hakea oman äidinkielen opetukseen. Nykyisissä oppilaaksiottokriteereissä ei ole myöskään avattu asiakirjassa käytettyjä termejä riittävästi.

 

Nykyiset valintaperusteet ovat oheismateriaalina.

 

Ehdotettavat muutokset ja tarkennukset
 

Ehdotuksessa on muutettu esitettävien asioiden järjestys, selkeytetty asiakirjan rakenne, lisätty yleisperiaatteita ja selitetty/avattu asiakirjan termejä.

 

Nykyisissä kriteereissä ei ollut esitetty yleisperiaatteita, ja ne lisättiin uusiin kriteereihin. Nykyisissä kriteereissä ei ollut selitetty, mitä tarkoittaa maahanmuuttotaustainen oppilas. Uusissa kriteereissä ko. termi on avattu seikkaperäisesti.

 

Nykyisissä kriteereissä ei ole erikseen mainintaa siitä, että määräajan jälkeen toimitetut hakemukset jätetään tutkimatta (hylätään). Uusiin kriteereihin on lisätty em. maininta.

 

Nykyisissä kriteereissä on eritelty, kuka voi ilmoittautua oman äidinkielen opetukseen. Uusissa kriteereissä on eritelty edellytykset oman äidinkielen opetukseen oppilaaksiottoon. Uusien kriteereiden mukaan edellytyksenä on, että hakija täyttää molemmat esitetyt ehdot.

 

Uusissa kriteereissä on myös eritelty syitä, miksi oppilasta ei voida ottaa oman äidinkielen opetukseen. Vastaavaa erittelyä ei ole nykyisissä kriteereissä.

 

Nykyisissä kriteereissä esitetyt yksityiskohdat Wilmasta ovat poistettu uusista kriteereistä. Sen sijaan asiateksti on muutettu virallisemmaksi lainsäädäntöä vastaavaksi asiakirjaksi.

 

Vanhojen ja uusien kriteereiden vertailu on esitetty oheismateriaalina.  

 

Tarkennetut äidinkielen opetukseen ilmoittautumiskriteerit ovat esitetty liitteessä.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Oman äidinkielen opetukseen ottamisperusteet 1.1.2023 lukien

 

Oheismateriaali

-

Nykyiset valintakriteerit_oman äidinkielen opetus

-

Vanhat_uudet_vertailu

 

Tiedoksi