Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 06.10.2022/Pykälä 81


1225/06.01.01/2022

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 06.10.2022 § 81

 

 

§ 81

Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Matsi Saara

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus vs. perusturvajohtaja Hoffström Minna

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hylkää 17.08.2022 saapuneen oikaisuvaatimuksen Asiakasmaksut ja korvaukset - yksikön erityissuunnittelijan 8.8.2022 antamasta vahingonkorvauspäätöksestä liitteessä esitetyin perustein.

 

 

Käsittely 

 

Salminen Renforsin kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Salmisen ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan hyväksyneen sen.

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

 

Selostus    

Oikaisuvaatimus koskee asiakasmaksut ja korvaukset - yksikön erityissuunnittelijan 8.8.2022 (11/2022 §) tekemää päätöstä vahingonkorvausvaatimuksesta.

 

Oikaisuvaatimus on saapunut Espoon kaupungin Kirjaamoon 17.08.2022 muutoksenhakuajan puitteissa.

 

Perustelut oikaisuvaatimuksen päätösehdotukseen ovat liitteessä. Liite ja oheismateriaalit ovat salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n perusteella.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Salassa pidettävä, perustelut päätösehdotukseen (JulkL 24.1 § 25)

 

Oheismateriaali

Salassa pidettävä, vahingonkorvausvaatimus 4.3.2022 (JulkL 24.1 § 25)

Salainen, vahingonkorvausvaatimuksen liite 1 (JulkL 24.1 § 25)

Salainen, vahingonkorvausvaatimuksen liite 2 (JulkL 24.1 § 25)

Salainen, vahingonkorvausvaatimuksen liite 3 (JulkL 24.1 § 25)

Salassa pidettävä, oikaisuvaatimus 17.8.2022

Salassa pidettävä, päätöspöytäkirja 8.8.2022 (JulkL 24.1 § 25)

 

Tiedoksi