Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 06.10.2022/Pykälä 82


1797/03.05.02/2022

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 06.10.2022 § 82

 

 

§ 82

Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Matsi Saara

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus vs. perusturvajohtaja Hoffström Minna

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hylkää 31.08.2022 saapuneen oikaisuvaatimuksen Asiakasmaksut ja korvaukset - yksikön erityissuunnittelijan 9.8.2022 antamasta vahingonkorvauspäätöksestä liitteessä esitetyin perustein.

 

 

Käsittely 

 

Lehtonen Thure-Toivasen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Lehtosen ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan hyväksyneen sen.

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

Asia jätettiin pöydälle.

 

 

 

Selostus 

Oikaisuvaatimus koskee asiakasmaksut ja korvaukset - yksikön erityissuunnittelijan 9.8.2022 (12/2022 §) tekemää päätöstä vahingonkorvausvaatimuksesta.

 

Oikaisuvaatimus on saapunut Espoon kaupungin Kirjaamoon 31.08.2022 muutoksenhakuajan puitteissa.

 

Perustelut oikaisuvaatimuksen päätösehdotukseen ovat liitteessä. Liite ja oheismateriaalit ovat salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n perusteella.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Salassa pidettävä, perustelut päätösehdotukseen (JulkL 24.1 § 25)

 

Oheismateriaali

-

Salassa pidettävä, oikaisuvaatimus 31.8.2022 (JulkL 24.1 § 25)

-

Salassa pidettävä, päätöspöytäkirja 9.8.2022 (JulkL 24.1 § 25)

-

Salassa pidettävä, vahingonkorvausvaatimus 29.3.2022 (JulkL 24.1 § 25)

 

Tiedoksi