Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 1022972/10.03.02/2022

 

 

 

Valtuusto 22.08.2022 § 102

 

 

§ 102

Elinkaarihankkeena toteutettavien Laajalahden koulun ja Tuomarilan koulun hankekustannuksen muuttaminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Yrjölä Reijo

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto hyväksyy elinkaarihankkeina toteutettavien Tuomarilan koulun ja Laajalahden koulun hankekustannuksen noston 2,5 milj. eurolla. Uusi hankekustannus on yhteensä 48,5 milj. euroa (alv 0 %, hintataso 112,0 / 1.2022).

 

Käsittely 

Isotalo ja Konttas poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat hallituksen jäsenyys, HallL 28 § 1 mom. 5-kohta).

 

Päätös

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

 

 

Selostus 

Valtuusto on kokouksessaan 28.4.2008 päättänyt koulujen peruskorjausten ja laajennusten toteuttamisesta elinkaarimallilla.

 

Kaupungin kokonaan omistama Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat toteuttaa elinkaarimallin neljännen vaiheen toisessa erässä Tuomarilan koulun ja Laajalahden koulun peruskorjauksen. Valmistumisajankohdat ovat 12/2021. Tuomarilan koulu valmistui 12/2021 ja Laajalahden koulu valmistuu rakennuslupavalituksesta aiheutuneen viiveen takia 6/2023.

 

Talousarviossa vuoden 2022 investointiosassa hankkeille budjetoitu määräraha on yhteensä 46 milj. euroa (alv 0 %, indeksi 100 / 1.2019).

 

Määräraha esitetään nostettavaksi yhteensä 48,5 milj. euroon (alv 0 %, hintataso 112,0 / 1.2022).

 

Syynä budjetoidun määrärahan ylittymiseen on Laajalahden kouluhankkeen rakennuslupavalituksen takia aiheutuneen viivästymisen kustannukset sekä peruskorjausosan ennakoitua suurempi muutostyömäärä. Tuomarilan koulun kustannukset pysyivät määrärahojen puitteissa.

 

Laajalahden vanhan koulun rakenteet olivat lähtötietoihin verrattuna ennakoitua huonommassa kunnossa erityisesti välipohjien kantavien rakenteiden, alapohjan täytön ja tontin maaperän osalta. Lisäksi muutostöiden hinnoitteluun on osaltaan nostavasti vaikuttanut haastavan markkinatilanteen aiheuttama rakentamisen kustannusten nousu. Kustannusten nousua on syntynyt kuluneen 3 vuoden aikana 12 %.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 198

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy elinkaarihankkeina toteutettavien Tuomarilan koulun ja Laajalahden koulun hankekustannuksen noston 2,5 milj. eurolla. Uusi hankekustannus on yhteensä 48,5 milj. euroa (alv 0 %, hintataso 112,0 / 1.2022).

 

Käsittely 

Isotalo ja Konttas poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat hallituksen jäsenyys, HallL 28 § 1 mom. 5-kohta).

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Päätös Valtuusto 25.02.2019 §26

-

Päätös Valtuusto 11.09.2017 §62

-

Päätös Valtuusto 11.09.2017 §63

 

Tiedoksi