Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 2252524/08.00.00/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 20.06.2022 § 225

 

 

§ 225

Valtuustokysymys Nupurintien kevyen liikenteen väylän rakentamisesta (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hänninen Salla

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedokseen vastauksena valtuutettu Hannele Kerolan ym. 25.4.2022 tekemään valtuustokysymykseen Nupurintien kevyen liikenteen väylän rakentamisesta ja toteaa asian loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Valtuustokysymys

 

 Valtuutettu Hannele Kerola ja 22 muuta valtuutettua ovat tehneet 25.4.2022 valtuustokysymyksen Nupurintien kevyen liikenteen väylän rakentamisesta.

 

 Valtuustokysymyksessä kysytään,

 

  1. Miten on mahdollista, että pitkään valmisteltu hanke siirtyy mahdollisesti vuosilla sen vuoksi, että tieto ei kulkenut virkamiesten välillä asianmukaisesti?

 

  1. Koska Nupurintien kevyen liikenteen väylä rakennetaan?

 

  1. Mihin on tarkoitus käyttää vuoden 2022 talousarvioon merkityt Nupurintien kevyen liikenteen väylään varatut rahat?

 

 Vastaus valtuustokysymykseen

 

 Nupurintie (mt 110) on valtion hallinnoima maantie, joten valtio vastaa mm. Nupurintien liikenneturvallisuudesta, parantamisesta, korjaamisesta ja kunnossapidosta. Espoon kaupunki on osaltaan pyrkinyt edistämään Nupurintien puuttuvan jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttamista Brobackantieltä Kirkkonummen rajalle. Hankkeen toteuttamisedellytysten parantamiseksi Espoon kaupunki on teettänyt jalankulku- ja pyöräilyväylän tiesuunnitelman sekä rakennussuunnitelmat. Suunnittelun aikana kävi ilmi, että maantielle on tehtävä painumakorjaus jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttamisen yhteydessä, joka merkittävästi nostaa hankkeen kustannuksia.

 

 Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä on valtion kanssa sovittu rakentamisen kustannusjaosta. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisen kustannukset (noin 5 milj. €) on sovittu jaettavan puoliksi valtion ja kaupungin välillä. Maantien painumakorjauksesta (noin 3 milj. €) vastaa kokonaisuudessaan tienpitäjänä valtio.

 

 Espoon kaupunki ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) ovat keskustelleet hankkeen toteuttamisen ajankohdasta useaan otteeseen, ja tieto hankkeen toteuttamisedellytyksistä on liikkunut osapuolien välillä asianmukaisesti. Merkittävin toteutusaikatauluun vaikuttava asia on tällä hetkellä rahoitus.

 

 Helsingin seudun kuntien ja valtion välisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa (MAL) sovittiin, että valtio käyttää seudullisesti tärkeisiin kustannustehokkaisiin liikennejärjestelmän parantamishankkeisiin (KUHA) kaudella 2020-23 yhteensä 15 milj. euroa Helsingin seudulla. Lisäksi valtio osoitti 15 milj. euroa Espoossa toteutettaviin vastaaviin KUHA-hankkeisiin. Yhteisesti sovittujen kriteereiden mukaan hankkeilla tuetaan autojen ja polkupyörien liityntäpysäköintipaikkojen ja -alueiden toteutusta, tiivistyvän maankäytön edellytyksiä, parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä, torjutaan ja vähennetään melulle altistumista, parannetaan liikenteen turvallisuutta ja/tai seudun logistiikan toimivuutta. Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät vastaavan summan toimenpiteisiin kuin valtio. HSL, kunnat, Väylävirasto ja Uudenmaan ELY-keskus ovat valmistelleet hankkeiden tarkemman toteuttamisohjelman, josta on sovittu HLJ-toimikunnassa (HLJ=Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma).

 

 KUHA-ohjelman neuvotteluissa oli esillä Espoosta useita hanke-ehdotuksia. Tärkeimpänä ja vaikuttavimpana hankkeena pidettiin Rantaradanbaanaa, joka sovittiin sisällytettävän KUHA-ohjelmaan (valtion osuus 10 milj. euroa). Muista ohjelmaan sisällytettävistä hankkeista käytiin runsaasti keskustelua ja myös Nupurintien jalankulku- ja pyöräilyväylä oli esillä mahdollisena kohteena. Nupurintie ei kuitenkaan yhteisesti sovittuun KUHA-ohjelmaan päätynyt.

 

 Espoon kaupunki on ehdottanut Nupurintien jalankulku- ja pyörätietä seuraavaan KUHA-ohjelmaan kaudelle 2024-2027.

 

 Vuoden 2022 talousarvioon merkityt kevyen liikenteen väylille varatut rahat on tarkoitus käyttää Länsibaanan rakentamiseen Matinkylässä sekä Rantaradanbaanan suunnitteluun.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Valtuustokysymys Nupurintien kevyen liikenteen väylän rakentamisesta

 

Tiedoksi