Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 226


§ 226

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirja 13.6.2022

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja 6.6.2022

 

Kulttuurilautakunnan pöytäkirja 14.6.2022

 

Liikuntalautakunnan pöytäkirja 16.6.2022

 

Pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja 8.6.2022

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 7.6.2022 § 34

Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla, Konsernihallinto ja Elinvoiman tulosalue

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 7.6.2022 § 35

Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla, Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 7.6.2022 § 36

Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimukset, Kulttuurin tulosyksikkö

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 17.6.2022 § 37

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen luvun II § 10 1 mom. mukaiset tehtäväkohtaisen palkan tarkistukset, Hallinto ja kehittäminen -yksikkö, Viestintä -vastuuyksikkö

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 17.6.2022 § 38

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen II luvun 9 § 2 mom. mukaiset tehtäväkohtaisen palkan tarkistukset, Elinvoiman tulosalue, Kulttuurin tulosyksikkö

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 17.6.2022 § 39

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen luvun II § 10 1 mom. mukaiset tehtäväkohtaisen palkan tarkistukset, Elinvoiman tulosalue, Kulttuurin tulosyksikkö, henkilöstö

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 17.6.2022 § 40

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen luvun II § 10 1 mom. mukaiset tehtäväkohtaisen palkan tarkistukset, Elinvoiman tulosalue, Elinkeino ja työllisyys -tulosyksikkö

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 17.6.2022 § 41

Määräaikainen tehtävälisä, Elinvoiman tulosalue, Elinkeino ja työllisyys -tulosyksikkö, Työllisyyspalvelut

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 17.6.2022 § 42

Määräaikainen tehtävälisä, Elinvoiman tulosalue, liikunta ja urheilun -tulosyksikkö, liikuntapalvelut

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 17.6.2022 § 43

Määräaikainen tehtävälisä, Elinvoiman tulosalue, Elinkeino ja työllisyys tulosyksikkö, Työllisyyspalvelut

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 17.6.2022 § 44

Määräaikainen tehtävälisä, konsernihallinto, henkilöstöyksikkö, henkilöstöpalvelut -vastuualue

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 17.6.2022 § 45

Määräaikainen tehtävälisä, konsernihallinto, rahoitus ja talous - yksikkö, taloussuunnittelu

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 20.6.2022 § 6

Espoo 50 - vuotta kaupunkina tapahtumamarkkinoinnin toteutus

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 20.6.2022 § 7

Autoetuautojen huoltoleasing hankintaa koskeva sopimusmuutos

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Talousasiat) 15.6.2022 § 7

EJY ry:lle myönnetty rahoitus GRADUS-työllistämisprojektille, oikaisu

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Talousasiat) 16.6.2022 § 8

Espoon kaupungin myöntämä vuokra-avustus Pääkaupungin kierrätyskeskukselle, oikaisu

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 25.4.2022 § 60

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.4.2022

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 6.6.2022 § 82

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Matinkylän Lukion varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.6.2022

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 15.6.2022 § 83

Espoon kaupunginorkesteri Tapiola Sinfoniettan kontrabasson myynti

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 14.6.2022 § 32

Työvaatteiden ja -suojaimien vuokraus

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 14.6.2022 § 33

Hankintapäätös, Liikunta- ja urheiluvälineiden hankinta 10825/2021

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 16.6.2022 § 34

Päätös tulkkauspalveluiden hankinnasta

 

Perusturvajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 10.6.2022 § 44

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan esikunnan talous- ja hallintojohtajan sekä esikunnan yksiköiden päälliköiden sijaisten nimeäminen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 17.6.2022 § 45

Perhe- ja sosiaalipalvelujen vammaisten asumispalvelujen ohjaajan tehtävän (vakanssi 326131) muuttaminen lähihoitajan tehtäväksi 22.6.2022 alkaen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 17.6.2022 § 6

Nuorisopsykiatri tulevaisuuden sote-keskus hankkeeseen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Talousasiat) 30.5.2022 § 2

Asumispalvelujen tuotantohinnat asiakasmaksujen määräämisen perustaksi

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 10.6.2022 § 11

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikön toimintaohjeen muuttaminen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 10.6.2022 § 12

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan vanhusten palvelujen tulosyksikön toimintaohjeen muuttaminen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 10.6.2022 § 13

Salainen asia

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 7.6.2022 § 28

Peruskoulun uudisrakennus-, perusparannus- tai lisärakennushankkeesta

aiheutuvan työn korvaaminen Pohjois-Tapiolan ja Sepon koulun

rehtoreille

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 7.6.2022 § 29

Peruskoulun uudisrakennus-, perusparannus- tai lisärakennushankkeesta

aiheutuvan työn korvaaminen Laajalahden koulun rehtorille

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 7.6.2022 § 30

Kasvun ja oppimisen toimialan suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön peruskoulun lehtorin nimikkeen muuttaminen (vakanssinumero 949533) erityisluokanopettajan nimikkeeksi 7.6.2022 alkaen.

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 13.6.2022 § 31

Peruskoulun tai lukion perusparannus- ja lisärakennushankkeesta aiheutuvan työn korvaaminen kasvun ja oppimisen toimialalla 2021-2022

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 14.6.2022 § 32

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön palvelualueiden sijaisten määrääminen kesällä 2022

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 15.6.2022 § 33

Kannustuslisän maksaminen kasvun ja oppimisen toimialan suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikössä

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 15.6.2022 § 34

Kasvun ja oppimisen toimialan tulosyksiköiden ja esikunnan talous- ja hallintojohtajan sijaisten määrääminen kesällä 2022

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 15.6.2022 § 9

Kasvun ja oppimisen toimialan seminaarin 5.8.2022 ruokatarjoilujen hankinta

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 6.6.2022 § 34

Opetushallituksen toiminta-avustuksen hakematta jättäminen Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2022: Lukeva kuntaverkostot

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 8.6.2022 § 35

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön toimintaohje

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 8.6.2022 § 36

Ruotsinkielisten sivistyspalvelujen tulosyksikön toimintaohje

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 8.6.2022 § 37

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön toimintaohjeen muuttaminen 1.8.2022 lukien

 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 8.6.2022 § 38

Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön toimintaohjeen muuttaminen 1.8.2022 lukien

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 9.6.2022

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 8.6.2022

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 17.6.2022 § 15

Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen kaupunkiympäristön toimialalla

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 9.6.2022 § 35

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Tapiolan Teollisuustalo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.6.2022

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 14.6.2022 § 36

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Kuunkehrän varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.6.2022

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) 1.6.2022

§ 6

Määräalan myyminen Pakankylästä, kiinteistötunnus 49-401-1-220

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) 1.6.2022

§ 7

Alueen vuokraaminen Espoonlahdessa kiinteistöistä 49-34-9901-0 ja 49-34-9903-63 As Oy Lippulaivan Luoto, Espoolle

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) 1.6.2022

§ 8

Suostumus vuokraoikeuden siirtämiseen ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä, korttelin 45147 tontti 6

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) 27.5.2022

§ 9

Omakotitontin maanvuokrasopimuksen päättäminen Henttaalla, korttelin 21176 tontti 9

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) 10.6.2022

§ 10

Kiinteistön 49-413-1-8 ostaminen Kalajärvellä

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) 17.6.2022

§ 12

Tontin vuokraaminen betoniaseman sijoituspaikkaa varten Kaitaalla,

Lujabetoni Oy

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) 17.6.2022

§ 13

Tontin vuokraaminen betoniaseman sijoituspaikkaa varten Juvanmalmilla,

Betset Betoni Oy

 

 

 

Päätös Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.