Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 2245995/10.02.03/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 20.06.2022 § 224

 

 

§ 224

Hepokorvenkallio, alue 633300, kortteli 65004, asemakaavan osan määrääminen voimaan muutoksenhausta huolimatta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Ruokonen Miika

Kare Aleksi

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus määrää maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla valtuuston 15.11.2021 § 154 hyväksymän Hepokorvenkallio, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, alue 633300, voimaan muutoksenhausta huolimatta oheisen karttaliitteen mukaisesti siltä osalta, johon valitus ei kohdistu.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.11.2021 § 154 Hepokorvenkallio, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, alue 633300. Päätöksestä on jätetty Helsingin hallinto-oikeudelle yksi valitus.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

 

Valittaja on todennut vastaselityksessään hallinto-oikeudelle 11.3.2022, ettei vastusta asemakaavassa osoitetun kantaverkon sähköaseman rakentamista alueelle.

 

Voimaan asetettava kortteli 65004 on osoitettu Hepokorvenkallion asemakaavassa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET). Korttelialueelle on tarkoitus sijoittaa kantaverkon sähköasema kantaverkkoyhtiö Fingridin toimesta. Uusi sähköasema on tärkeässä roolissa läntisen pääkaupunkiseudun sähkönsiirron ja huoltovarmuuden kannalta. Tavoitteena on, että paikallinen jakeluverkkoyhtiö Caruna Espoo Oy liittyy asemalle, jolla taataan luotettava sähkönsaanti pitkälle tulevaisuuteen.

 

Teollisuus, kaupunkien lämmitys ja liikenne sähköistyvät nopein askelin, jolloin myös sähkönjakelun tarve kasvaa merkittävästi. Uudella kantaverkon sähköasemalla on merkittävä rooli edesauttaa Espoota saavuttamaan vuoden 2030 hiilineutraaliustavoite ja turvata sähkönjakelun huoltovarmuus alueella. Jos Hepokorvenkallion asemakaava saadaan aikanaan lainvoimaiseksi, liitetään sähköasemaan myös Microsoftin datakeskus ja Fortumin lämpöpumppulaitos. Sähköasemalla on merkittävä rooli siinä, että datakeskuksen hukkalämpö saadaan tuotettua hiilineutraaliksi päästölähteeksi.

 

Tavoitteena on, että sähköasema päästään rakentamaan vuosien 2023-2025 aikana. Korttelin voimaan asettaminen mahdollistaa suunnitellun rakentamisaikataulun.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

633300 Hepokorvenkallio, kaavamääräykset

2

633300 Hepokorvenkallio, liitekartta

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi