Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 96


§ 96

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien ja nuorisoasiainjaoston päätökset

 

Päätösehdotus Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila:

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta ei kuntalain 92 §:n perusteella ota käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä:

 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Espoon keskuksen eteläinen varhaiskasvatus

Yleiset asiat

 

16.5.2022 § 2

Päätös varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajasta / Touhula Hassu Oy, Touhula Seaside International

 

16.5.2022 § 3

Päätös varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajasta / Touhula Hassu Oy, Touhula Vekaravuori

 

16.5.2022 § 4

Päätös varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajasta / Touhula Hassu Oy, Touhula Innopoli International

 

16.5.2022 § 5

Päätös varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajasta / Touhula Hassu Oy, Touhula Vekaralahti

 

16.5.2022 § 6

Päätös varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajasta / Touhula Hassu Oy, Touhula Tikasmäki

 

16.5.2022 § 7

Päätös varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajasta / Touhula Hassu Oy, Touhula Palolampi

 

16.5.2022 § 8

Päätös varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajasta/ Touhula Hassu Oy, Touhula Fallåker

 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Leppävaaran läntinen varhaiskasvatus

Henkilöstöasiat

18.5.2022 § 1

Varhaiskasvatusyksikön johtaja, 316869, määräaikainen virkasuhde, Päiväkodit, ESPOO-03-888-22

 

Varhaiskasvatuksen johtaja

Hankinta-asiat

 

17.5.2022 § 5

Päätös koulutuspalvelun hankinnasta

 

Henkilöstöasiat

 

16.5.2022 § 8

Varhaiskasvatusyksikön johtaja, 319430, vakinainen virkasuhde, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Päiväkodit, ESPOO-03-704-22

 

 

Perusopetuksen johtaja Juha Nurmi:

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta ei kuntalain 92 §:n perusteella ota käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä:'

 

Perusopetuksen aluepäällikkö, Espoonlahti

Henkilöstöasiat

 

24.5.2022 § 41

Erityisluokanopettaja, täyttämättä jättäminen, Mainingin koulu, ESPOO-03-556-22

 

24.5.2022 § 42

Luokanopettaja, 800260, vakinainen virkasuhde, Mainingin koulu, ESPOO-03-548-22

 

24.5.2022 § 43

Luokanopettaja, 800295, vakinainen virkasuhde, Mainingin koulu, ESPOO-03-548-22

 

24.5.2022 § 44

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, 949454, vakinainen virkasuhde, Mainingin koulu, ESPOO-03-529-22

 

24.5.2022 § 45

Erityisopettaja, 801308, vakinainen virkasuhde, Kaitaan koulu, ESPOO-03-915-22

 

24.5.2022 § 46

Peruskoulun musiikin päätoiminen tuntiopettaja, ottaminen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen, Kaitaan koulu, ESPOO-03-730-22

 

Perusopetuksen aluepäällikkö, Keski- ja Pohjois-Espoo

Henkilöstöasiat

 

10.5.2022 § 54

Toistaiseksi otetun päätoimisen tuntiopettajan siirtäminen peruskoulun lehtorin (949430) virkaan 1.8.2022 lukien

 

10.5.2022 § 55

Toistaiseksi otetun päätoimisen tuntiopettajan siirtäminen peruskoulun lehtorin (949432) virkaan 1.8.2022 lukien

 

10.5.2022 § 56

Luokanopettaja, 800264, vakinainen virkasuhde, Auroran koulu, ESPOO-03-602-22

 

10.5.2022 § 57

Luokanopettaja, kaksikieliseen opetukseen, suomi-englanti, täyttämättä jättäminen, Jalavapuiston koulu, ESPOO-03-3025-21

 

10.5.2022 § 58

Luokanopettaja, 949269, vakinainen virkasuhde, Vanttilan koulu, ESPOO-03-312-22

 

10.5.2022 § 59

Luokanopettaja, 949268, vakinainen virkasuhde, Tuomarilan koulu, ESPOO-03-97-22

 

12.5.2022 § 60

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, täyttämättä jättäminen, Järvenperän koulu, ESPOO-03-190-22

 

12.5.2022 § 61

Toistaiseksi otetun päätoimisen tuntiopettajan siirtäminen peruskoulun luokanopettajan (949257) virkaan 1.8.2022 lukien

 

12.5.2022 § 62

Toistaiseksi otetun päätoimisen tuntiopettajan siirtäminen peruskoulun luokanopettajan (949258) virkaan 1.8.2022 lukien

 

12.5.2022 § 63

Toistaiseksi otetun viranhaltijan siirtäminen toiseen (vak.nro 801151) virkasuhteeseen 1.8.2022 alkaen

 

12.5.2022 § 64

Luokanopettajan siirtäminen toiseen kouluun (Vanttilan koulun vakanssi 949270)

 

12.5.2022 § 65

Luokanopettajan siirtäminen toiseen kouluun (Hansakallion koulun vakanssi 949282).

 

12.5.2022 § 66

Luokanopettajan siirtäminen toiseen kouluun (Ymmerstan koulun vakanssi 800846).

 

Perusopetuksen aluepäällikkö, Leppävaara

Henkilöstöasiat

 

10.5.2022 § 31

Luokanopettaja, 949525, vakinainen virkasuhde, Postipuun koulu, ESPOO-03-711-22

 

10.5.2022 § 32

Toistaiseksi otetun päätoimisen tuntiopettajan siirtäminen peruskoulun lehtorin (949423) virkaan 1.8.2022 lukien

 

10.5.2022 § 33

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, täyttämättä jättäminen, Kilonpuiston koulu, ESPOO-03-150-22

 

10.5.2022 § 34

Luokanopettaja, 800785, vakinainen virkasuhde, Lähderannan koulu, ESPOO-03-635-22

 

10.5.2022 § 35

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, 804220, vakinainen virkasuhde, Lintumetsän koulu, ESPOO-03-475-22

 

13.5.2022 § 36

Luokanopettaja, 800069, vakinainen virkasuhde, Jupperin koulu, ESPOO-03-581-22

 

13.5.2022 § 37

Erityisluokanopettaja, 801190, vakinainen virkasuhde, Ruusutorpan koulu, ESPOO-03-696-22

 

13.5.2022 § 38

Erityisluokanopettaja, 801117, vakinainen virkasuhde, Ruusutorpan koulu, ESPOO-03-696-22

 

13.5.2022 § 39

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, täyttämättä jättäminen, Lintumetsän ja Karakallion koulu, ESPOO-03-189-22

 

Perusopetuksen aluepäällikkö, Matinkylä-Olari ja Tapiola

Henkilöstöasiat

 

12.5.2022 § 55

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, 949483, vakinainen virkasuhde, Olarin koulu, ESPOO-03-634-22

 

12.5.2022 § 56

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, 802245, vakinainen virkasuhde, Olarin koulu, ESPOO-03-634-22

 

12.5.2022 § 57

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, ottaminen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen, Olarin koulu, ESPOO-03-622-22

 

12.5.2022 § 58

Luokanopettaja 801098, vakinainen virkasuhde, Olarin koulu, ESPOO-03-621-22

 

12.5.2022 § 59

Luokanopettaja, 949278, vakinainen virkasuhde, Olarin koulu, ESPOO-03-621-22

 

13.5.2022 § 60

Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, 802165, vakinainen virkasuhde, Olarin koulu, ESPOO-03-623-22

 

19.5.2022 § 61

Perusopetuksen lehtorin virkasuhteen irtisanominen

 

Perusopetuksen johtaja

Henkilöstöasiat

 

11.5.2022 § 19

Jupperin koulun oppilaiden toimiminen kolmessa eri toimipisteessä ja tästä aiheutuvan työn lukeminen kyseisen koulun rehtorin opetustunteihin/-velvollisuuteen ajalla 1.8.2022 - 31.7.2023.

 

23.5.2022 § 20

Kilon koulun oppilaiden toimiminen useammassa eri toimipisteessä ja tästä aiheutuvan työn lukeminen kyseisten koulujen rehtoreiden ja apulaisrehtoreiden opetustunteihin/-velvollisuuteen ajalla 1.8.2022 - 31.7.2023.

 

Yleiset asiat

 

19.5.2022 § 5

Laaja-alaisia oppimisvaikeuksia omaavien oppilaiden erityisluokan perustaminen 7. vuosiluokkien oppilaille Viherlaakson kouluun

 

19.5.2022 § 6

Autismikirjon erityisluokan perustaminen 1.-3. vuosiluokkien oppilaille Mikkelän kouluun

 

20.5.2022 § 7

Avustusta saavan palveluntuottajan valinta Espoon Steinerkoululla toteutettavaan perusopetuksen iltapäivätoimintaan

 

Rehtori, Espoo International School

Henkilöstöasiat

 

20.5.2022 § 1

Erityisopettaja, 802033, määräaikainen virkasuhde, Espoo International School, ESPOO-03-991-22

 

Rehtori, Iivisniemen koulu

Henkilöstöasiat

 

13.5.2022 § 2

Luokanopettaja, 800623, määräaikainen virkasuhde, Iivisniemen koulu, ESPOO-03-865-22

 

16.5.2022 § 3

Erityisluokanopettaja, 801040, määräaikainen virkasuhde, Iivisniemen koulu, ESPOO-03-920-22

 

16.5.2022 § 4

Erityisluokanopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen, Iivisniemen koulu, ESPOO-03-921-22

 

Rehtori, Jousenkaaren koulu

Henkilöstöasiat

 

10.5.2022 § 1

Luokanopettaja, 801094, määräaikainen virkasuhde, Jousenkaaren koulu, ESPOO-03-747-22

 

10.5.2022 § 2

Luokanopettaja, 800041, määräaikainen virkasuhde, Jousenkaaren koulu, ESPOO-03-747-22

 

10.5.2022 § 3

Erityisluokanopettaja, 800860, määräaikainen virkasuhde, Jousenkaaren koulu, ESPOO-03-801-22

 

19.5.2022 § 4

Peruskoulun englannin kielen lehtori, 803124, määräaikainen virkasuhde, Jousenkaaren koulu, ESPOO-03-797-22

 

24.5.2022 § 5

Luokanopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen, Jousenkaaren koulu, ESPOO-03-799-22

 

Rehtori, Kalajärven koulu

 

Henkilöstöasiat

20.5.2022 § 1

Peruskoulun musiikin sivutoiminen tuntiopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen, Kalajärven koulu, ESPOO-03-510-22

 

23.5.2022 § 2

Erityisopettaja, määräaikainen virkasuhde, Kalajärven koulu, ESPOO-03-1022-22

 

24.5.2022 § 3

Luokanopettaja, 800311, määräaikainen virkasuhde, Kalajärven koulu, ESPOO-03-824-22

 

Rehtori, Kirkkojärven koulu

Henkilöstöasiat

 

24.5.2022 § 3

Luokanopettaja, täyttämättä jättäminen, Kirkkojärven koulu, ESPOO-03-718-22

 

 

Rehtori, Kuitinmäen koulu

 

Henkilöstöasiat

 

23.5.2022 § 1

Luokanopettaja, kaksikieliseen opetukseen, suomi-englanti, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen, Kuitinmäen koulu, ESPOO-03-845-22

 

24.5.2022 § 2

Peruskoulun matematiikan ja kemian  lehtori, 803150, määräaikainen virkasuhde, Kuitinmäen koulu, ESPOO-03-840-22

 

24.5.2022 § 3

Luokanopettaja, 800606, määräaikainen virkasuhde, Kuitinmäen koulu, ESPOO-03-841-22

 

Rehtori, Latokasken koulu

Henkilöstöasiat

 

19.5.2022 § 4

Luokanopettaja, 800485, määräaikainen virkasuhde, Nauriskasken koulu, ESPOO-03-626-22

 

Rehtori, Lintuvaaran koulu

Henkilöstöasiat

 

10.5.2022 § 2

Erityisluokanopettaja, 804283, määräaikainen virkasuhde, Lintuvaaran koulu, ESPOO-03-709-22

 

Rehtori, Lähderannan koulu

Henkilöstöasiat

 

24.5.2022 § 1

Luokanopettaja, 800650, määräaikainen virkasuhde, Lähderannan koulu, ESPOO-03-1142-22

 

Rehtori, Mainingin koulu

Henkilöstöasiat

 

24.5.2022 § 1

Erityisluokanopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen, Mainingin koulu, ESPOO-03-892-22

 

Rehtori, Mankkaan koulu

Henkilöstöasiat

 

17.5.2022 § 1

Peruskoulun matematiikan ja kemian lehtori, täyttämättä jättäminen, Mankkaan koulu, ESPOO-03-535-22

 

Rehtori, Mankkaanpuron koulu

Henkilöstöasiat

 

17.5.2022 § 2

Luokanopettaja, 800067, määräaikainen virkasuhde, Mankkaanpuron koulu, ESPOO-03-872-22

 

18.5.2022 § 3

Erityisopettaja, 801436, määräaikainen virkasuhde, Mankkaanpuron koulu, ESPOO-03-882-22

 

19.5.2022 § 4

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen, Mankkaanpuron koulu, ESPOO-03-873-22

 

Rehtori, Niittykummun koulu

Henkilöstöasiat

 

24.5.2022 § 2

Päätoiminen tuntiopettaja erityisluokanopetukseen, täyttämättä jättäminen, Niittykummun koulu, ESPOO-03-1093-22

 

24.5.2022 § 3

Päätoiminen tuntiopettaja erityisluokanopetukseen, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen, Niittykummun koulu, ESPOO-03-1093-22

 

24.5.2022 § 4

Päätoiminen tuntiopettaja erityisluokanopetukseen, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen, Niittykummun koulu, ESPOO-03-1093-22

 

Rehtori, Nöykkiön koulu

Henkilöstöasiat

 

16.5.2022 § 3

Peruskoulun matematiikan ja tietotekniikan lehtori , 802016, määräaikainen virkasuhde, Nöykkiön koulu, ESPOO-03-1027-22

 

Rehtori, Päivänkehrän koulu

Henkilöstöasiat

 

11.5.2022 § 2

Luokanopettaja, 800451, määräaikainen virkasuhde, Päivänkehrän koulu, ESPOO-03-800-22

 

20.5.2022 § 3

Luokanopettaja, 800551, määräaikainen virkasuhde, Päivänkehrän koulu, ESPOO-03-795-22

 

20.5.2022 § 4

Luokanopettaja, ruotsin kielen kielikylpy, 800358, määräaikainen virkasuhde, Päivänkehrän koulu, ESPOO-03-796-22

 

20.5.2022 § 5

Luokanopettaja, ruotsin kielen kielikylpy, 800329, määräaikainen virkasuhde, Päivänkehrän koulu, ESPOO-03-796-22

 

20.5.2022 § 6

Luokanopettaja, ruotsin kielen kielikylpy, 800773, määräaikainen virkasuhde, Päivänkehrän koulu, ESPOO-03-798-22

 

20.5.2022 § 7

Erityisluokanopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen, Päivänkehrän koulu, ESPOO-03-814-22

 

20.5.2022 § 8

Erityisluokanopettaja, täyttämättä jättäminen, Päivänkehrän koulu, ESPOO-03-814-22

 

Rehtori, Rinnekodin koulu

Henkilöstöasiat

 

13.5.2022 § 1

Erityisluokanopettaja, 800862, määräaikainen virkasuhde, Rinnekodin koulu, ESPOO-03-657-22

 

20.5.2022 § 2

Erityisluokanopettaja, 800861, määräaikainen virkasuhde, Rinnekodin koulu, ESPOO-03-656-22

 

Rehtori, Soukan koulu

Henkilöstöasiat

 

23.5.2022 § 2

Luokanopettaja, ruotsin kielen kielikylpy, 800213, määräaikainen virkasuhde, Soukan koulu, ESPOO-03-972-22

 

23.5.2022 § 3

Luokanopettaja, ruotsin kielen kielikylpy, 800425, määräaikainen virkasuhde, Soukan koulu, ESPOO-03-972-22

 

Rehtori, Sunan koulu

Henkilöstöasiat

 

11.5.2022 § 5

Luokanopettaja, 800222, määräaikainen virkasuhde, Sunan koulu, ESPOO-03-790-22

 

11.5.2022 § 6

Erityisopettaja, täyttämättä jättäminen, Sunan koulu, ESPOO-03-843-22

 

Rehtori, Tapiolan koulu

Henkilöstöasiat

 

13.5.2022 § 1

Peruskoulun fysiikan ja matematiikan lehtori, 803191, määräaikainen virkasuhde, Tapiolan koulu, ESPOO-03-916-22

 

13.5.2022 § 2

 

Peruskoulun kotitalouden päätoiminen tuntiopettaja, 56401, määräaikainen virkasuhde, Tapiolan koulu, ESPOO-03-919-22

 

Peruskoulujen johtokuntien pöytäkirjat

Eestinkallion koulun johtokunta 2.5.2022

Espoonlahden koulun johtokunta 16.5.2022

Jupperin koulun johtokunta 18.5.2022

Järvenperän koulun johtokunta 23.5.2022

Karamzinin koulun johtokunta 16.5.2022

Koulumestarin koulun johtokunta 17.5.2022

Kuitinmäen koulun johtokunta 12.5.2022

Lähderannan koulun johtokunta 17.5.2022

Niittykummun koulun johtokunta 17.5.2022

Westendinpuiston koulun johtokunta 12.5.2022

 

Toisen asteen koulutuksen johtaja Tapio Erma:

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta ei kuntalain 92 §:n perusteella ota käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä:

 

Koulutuspalvelupäällikkö, suomenkielinen toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut

 

Yleiset asiat

 

24.5.2022 § 1

Haukilahden lukion lisäopetustilojen irtokalusteiden hankinta

 

Nuorisopalvelupäällikkö, suomenkielinen toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut

 

Hankinta-asiat

23.5.2022 § 1

Moottoripyörän hankinta Espoon nuorisopalveluille

 

Yleiset asiat

18.5.2022 § 5

Nuorisotilojen aukiolopäätös 2022-2023

 

19.5.2022 § 6

Aiesopimus kehittämishankkeesta nuorten väkivaltaan puuttumisen tapojen kehittämiseksi nuorisotyöhön pääkaupunkiseudulla

 

 

Toisen asteen koulutuksen johtaja

Yleiset asiat

 

10.5.2022 § 15

Nuorisopalvelut/ 2. Kohdeavustus 30.04.2022

 

10.5.2022 § 16

Nuorisopalvelut/ Kumppanuusraha 31.12.2022

 

10.5.2022 § 17

Nuorisopalvelut/ Kumppanuusraha 31.12.2022

 

19.5.2022 § 18

Nuorisopalvelut/ Kumppanuusraha 31.12.2022

 

Lukion rehtori, Kaitaan lukio

Henkilöstöasiat

 

16.5.2022 § 1

Lukion ruotsin kielen lehtori, 805302, määräaikainen virkasuhde, Kaitaan lukio, ESPOO-03-665-22

 

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston pöytäkirja

 

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaosto 12.5.2022

 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.