Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 23547/02.05.02/2022

 

 

 

Kulttuurilautakunta 24.05.2022 § 23

 

 

§ 23

Kulttuurin taideapurahat vuodelle 2022, erä 2

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kasvi Tiina

Koskela Katja

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta päättää myöntää lyhytkestoisia taideapurahoja liitteen mukaisesti yhteensä 11 880 euroa.

Taideapuraha on käytettävä avustushakemuksessa esitetyn työsuunnitelman mukaisesti. Myönnetty avustus suoritetaan avustuksen saajan tilille pääsääntöisesti noin kuukauden kuluessa päätöksestä.

Taideapurahan saajan on tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen selvitys työsuunnitelman mukaisesta taiteellisesta toiminnasta apurahakaudella. Selvitys toimitetaan kulttuurin tulosyksikköön kolmen kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä. Lisätietoja on saatavilla verkkosivulla: www.espoo.fi/kulttuuriavustukset (Avustuksen saajalle).

Käsittely 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

 Kulttuurilautakunnan hyväksymien avustusten yleisten ehtojen ja periaatteiden mukaisesti lautakunta myöntää taideapurahoja lyhytkestoiseen työskentelyyn (maksimissaan kolmen kuukauden jakso) espoolaisille ammattitaiteilijoille. Vuonna 2022 apuraha noudattaa Taiteen edistämiskeskuksen myöntämien taiteilija-apurahojen tasoa ja on 1 980 euroa / kuukausi.

 

Taideapurahat ovat haettavissa helmikuun alusta elokuun loppuun saakka. Lautakunta päättää yli 3000 euron taideapurahoista eli kahden ja kolmen kuukauden työskentelyjaksoista hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa.

 

Päätökset ovat harkinnanvaraisia ja perustuvat kulttuurilautakunnan 23.11.2021 § 63 määrittämiin arviointitekijöihin, erityisesti työsuunnitelman laatuun ja hakijan ammatilliseen ansioitumiseen sekä kulttuurilautakunnan käytettävissä oleviin määrärahoihin. 

 

Tässä kokouksessa on päätettävänä 3 hakemusta, jotka ovat saapuneet 14.3. - 26.4.2022 välisenä aikana. Hakemuksista 3 esitetään myönnettäväksi yhteensä 11 880 euroa. Hakemusasiakirjat ovat pyynnöstä saatavilla kokouksessa.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Kulttuurin taideapurahat vuodelle 2022, erä 2, kulttuurilautakunta

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

Hakijat