Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 24


548/02.05.02/2022

 

 

 

Kulttuurilautakunta 24.05.2022 § 24

 

 

§ 24

Oikaisuvaatimus kulttuurijohtajan kulttuurin projektiavustuksia koskevaan päätökseen, Yleiset asiat, § 5/2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kasvi Tiina

Koskela Katja

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta hylkää 29.3.2022 kirjatun projektiavustusta koskevan oikaisuvaatimuksen selostusosassa mainituin perustein. Kulttuurijohtajan 28.3.2022 tekemä päätös on tehty oikeassa järjestyksessä eikä päätöksentekijä ole ylittänyt toimivaltaansa.

Käsittely 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

 

Espoon kaupungin kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten periaatteiden mukaisesti lautakunta myöntää projektiavustuksia Espoossa tapahtuvaan taide- ja kulttuuritoimintaan. Projektiavustuksilla järjestetään taideprojekteja ja asukkaiden osallisuutta lisääviä kulttuuritapahtumia sekä tuetaan kulttuurihyvinvoinnin hankkeita.

 

Kulttuurilautakunta on delegoinut kulttuurijohtajalle projektiavustusten päätösvallan niiden hakemusten osalta, joille avustusta ei myönnetä tai myöntösumma on korkeintaan 3000 euroa (Kulttuurilautakunta 23.11.2021 § 63, Espoon kaupungin kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten periaatteet 1.12.2021 alkaen).

 

Hakija on tehnyt oikaisuvaatimuksen kulttuurijohtajan päätöksestä 28.3.2022 sillä perusteella, että kielteisen päätöksen perustelu on virheellinen. Päätöstaulukkoon kirjatussa perustelussa lukee seuraavasti: "Vastaava toiminta toteutuu Espoon kaupungilla pääsääntöisesti Kulttuurikurkkaus-mallin kautta. Ks. espoo.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuurikurkkaus." Hakijan oikaisuvaatimuksessa todetaan perusteluun viitaten: "Päätöksen perusteluissa oli, että Espoon kaupunki järjestää Kulttuurikurkkaus-toiminnassaan vastaavaa toimintaa. Kuitenkin hankkeeni, johon avustusta hain, toimii esiopetusryhmien kanssa. Espoon kaupungin järjestämä Kulttuurikurkkaus-toiminta on 3-5-vuotiaille. Eli juuri tämä kyseinen esiopetusikäiset eivät kuulu tähän ikäjakaumaan, vaan jäävät tällaisen toiminnan ulkopuolelle. Tämän vuoksi katson, että kielteinen päätös on tehty virheelliseltä pohjalta ja haen sen kumoamista myönteiseksi, jotta hanke voi alkaa yhteistyöesiopetusryhmissä."

 

Projektiavustuksilla tuetaan taide- ja kulttuuritoiminnan järjestämistä espoolaisissa päiväkodeissa tai kouluissa vain rajatusti. Pääsääntöisesti taide- ja kulttuuriohjelma Espoon kaupungin vakiintuneisiin kulttuurikasvatusmalleihin hankitaan palveluostoina. Kulttuurilautakunnan 23.11.2021 määrittämät avustusperiaatteet ohjaavat hakemusten arviointia ja lautakunnan myöntämä tuki on aina harkinnanvaraista.

 

Hakija on oikeassa siinä, että Kulttuurikurkkaus kohdentuu 3-5-vuotiaille lapsille Espoon kunnallisissa päiväkodeissa eikä se käsitä esikouluikäisiä. Avustuspäätöksen yhteyteen kirjattu perustelu on epätäsmällinen. Päätöksessä on viitattu Kulttuurikurkkaukseen, vaikka oikea kulttuurikasvatuksen toimintamalli tässä tapauksessa on Kulps kulttuuri- ja liikuntapolku. Kulps Kulttuuri- ja liikuntapolku kattaa toiminnassaan myös esikouluikäiset. Lisätietoja: www.espoo.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulps-kulttuuri-ja-liikuntapolku  

 

Hakemusten välisessä vertailussa hanke ei valikoitunut avustettavien joukkoon ottaen huomioon Espoon kaupungin kulttuurikasvatusmallien tarjonnan. Tästä johtuen hankkeelle ei esitetty tukea. Hakemusta ei ole hylätty väärin perustein, vaikka kirjattu muodollinen peruste olikin epätäsmällinen. 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Ei julkaista_Oikaisuvaatimus_28.3.2022

 

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä