Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 22548/02.05.02/2022

 

 

 

Kulttuurilautakunta 24.05.2022 § 22

 

 

§ 22

Kulttuurin projektiavustukset vuodelle 2022, erä 2

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kasvi Tiina

Koskela Katja

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta päättää myöntää projektiavustuksia liitteen mukaisesti yhteensä 44 000 euroa.

Projektiavustus on käytettävä avustushakemuksessa esitetyn suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Mikäli avustettava hanke ei voi toteutua hakemuksessa esitetyn aikataulun puitteissa, hankkeen siirtämisestä voi neuvotella ottamalla yhteyttä kulttuurin tulosyksikköön.

Myönnetty avustus suoritetaan avustuksen saajan tilille pääsääntöisesti noin kuukauden kuluessa päätöksestä. Avustuksen saajan tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä kulttuurin tulosyksikköön kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun avustettu hanke on päättynyt. Selvitys tehdään siihen tarkoitetulla lomakkeella. Lisätiedot ja lomake ovat saatavilla verkkosivulla: www.espoo.fi/kulttuuriavustukset (Avustuksen saajalle).

Käsittely 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

 Kulttuurilautakunnan hyväksymien avustusten yleisten ehtojen ja periaatteiden mukaisesti lautakunta myöntää projektiavustuksia 1) lähikulttuuritoimintaan, 2) avustuksina kulttuurihyvinvointia edistäviin hankkeisiin sekä 3) kehittämisavustuksina espoolaisille ammattimaisille taide- ja kulttuurialan yhteisöille.

 

Projektiavustukset ovat haettavissa helmikuun alusta elokuun loppuun saakka. Lautakunta päättää yli 3000 euron projektiavustuksista hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa.

 

Päätökset ovat harkinnanvaraisia ja perustuvat kulttuurilautakunnan 23.11.2021 § 63 määrittämiin arviointitekijöihin sekä lautakunnan käytettävissä oleviin määrärahoihin.

 

Tässä kokouksessa on päätettävänä 6 hakemusta, jotka ovat saapuneet 17.3. - 12.5.2022 välisenä aikana. Hakemusten yhteissumma on 60 400 euroa. Hakemuksista 6 esitetään myönnettäväksi yhteensä 44 000 euroa. Hakemusasiakirjat ovat pyynnöstä saatavilla kokouksessa.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Kulttuurin projektiavustukset vuodelle 2022, erä 2, kulttuurilautakunta

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

Hakijat